Benio123o pl Wiki
Advertisement

Istota Ducha Świętego[]

Duch Święty jest osobą , która podejmuje decyzje , nie jest " mocą " bądź " energią " jak głoszą Świadkowie Jehowy .

1 Kor. 12:11

A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce

Duch Święty jako osoba , posiada Uczucia i można go zranić , czego " moc " wykazywać nie może .

Efez. 4:30

I nie zasmucajcie (λυπεῖτε lypeite) Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.

λυπέω lypeo – ból emocjonalny, smutek, żałość, głęboki żal, słowo o głębokiej intensywności

Izaj. 63:10

Ale oni się zbuntowali i zasmucili (וְעִצְּב֖וּ weisebu) jego Świętego Ducha. Dlatego zamienił się w ich wroga i walczył przeciwko nim.

Rzym. 8:27

A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, ponieważ według woli Boga wstawia się za świętymi.

Gdyby Duch Święty był mocą , a nie osobą , nie można było by się mu nie podobać , zbuntować się przeciw niemu i go zasmucić .

Duch Święty jest Wszechwiedzący .

1 Kor. 2:10 Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga.

Advertisement