Benio123o pl Wiki
Advertisement

Doktryna dwóch natur posiadanych przez wierzącego jest nierozłącznym elemętem teologi protestanckiej. Polega ona na posiadaniu wiedzy i wierzę w to, iż człowiek zbawiony przez Jezusa Chrystusa na podstawie swojej wiary, został nowo narodzony, przez co posiada dwie natury. Uprzednio przed zbawieniem człowiek niezbawiony posiadał jedynie grzeszną nature cielesną, która trwa tak długo jak istnieje żywe cielesne pierwsze ciało fizycznie człowieka.

W momencie uzyskania zbawienia człowiek zbawiony uzyskuje równolegle co do posiadania pierwszej natury cielesnej, duchową nature, doskonałą, świętą i pochodząca od Boga. Obie natury od momentu wspólnego egzystencji w jednym ciele człowieka zbawionego toczą ze sobą nieustanną walkę o dominacje nad zbawionym człowiekiem która do czasu śmierci natury cielesnej, to jest śmierci fizycznego ciała, wówczas człowiek zbawiony posiada jedynie nature duchową daną jako dar od Boga jako skutek uwierzenia w ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu jako osobistą za niego.

Stanowisko nauki Protestanckiej względem dwóch natur, jest wspieranie, karmienie i wybieranie posłuszeństwu duchowej naturze, prowadzącej i walczącej o to aby podporządkować się Bogu, tak, by ta mogła skutecznie opierać się, powstrzymywać i zwalczać wpływy natury cielesnej, której celem jest dążenie do nieposłuszeństwa Bogu i zniszczenia człowieka na ziemi, prowadząc ostatecznie do własnej auto-destrukcji w ciągu czasu. Grzeszna natura starego człowieka nie może odwrócić się od swoich grzechów, duchowa natura nowego człowieka jest doskonała i bez grzechu.

Katechizm Heidelberski 1563 rok

Katechizm Heidelberski, 1563 rok

"Pytanie 43: Co jeszcze zawdzięczamy ofierze i śmierci krzyżowej Jezusa Chrystusa ?

Dzięki Jego mocy "stary człowiek", jaki żył w nas, zostaje w raz z Jezusem Chrystusem ukrzyżowany, zabity i pogrzebany, aby nasze ciało ze swymi pożądaniami nie miało już nad nami władzy, i abyśmy odtąd samych siebie mogli ofiarowywać Chrystusowi w akcie wdzięczności."


- Katechizm Heidelberski, 1563 rok
Doktor Ralph Arnold Yanke - Dwie Natury[]

Dwie_Natury_-_Doktor_Arnold_Ralph_Yanke,_Napisy_PL

Dwie Natury - Doktor Arnold Ralph Yanke, Napisy PL

Jeżeli nie rozumiesz doktryny dwóch natur, nie możesz zrozumieć Biblii.

- Doktor Ralph Arnold Yanke

Advertisement