Benio123o pl Wiki
Advertisement

Dylemat Tawhid, 1-2

Witam wszystkich, jak zwykle bardzo dziękuje za dołączenie do nas i jestem tutaj z moim drogim bratem Samem Shamonem aby obwieścić wam wyjście najnowszej serii filmów, będą one częścią serii którą zatytułowaliśmy „Daj nam powód” i ten szczególna seria wideo którą będziecie oglądać w ciągu następnych kilku tygodni od teraz nosi nazwę „Dylemat Tawhid”

Sam, powiedz naszym widzą więcej o powodzie dla którego wybraliśmy ten szczególny dylemat do dyskusji.

Ponieważ muzułmanie lubią się chlubić tym że Islam naucza czystego monoteizmu spośród wszystkich, przypuszczalnie jedyną inną religią która jest bliska Islamowi w tej ekspresji monoteizmu jest Judaizm ale nawet jeżeli tak powiedzą to wciąż chlubią się że Islam ukazuje allaha jako absolutnie pojedynczą istotę, jedyną świadomość.

Innymi słowy to co my nazywamy unitarianizmem, ponieważ my także jesteś monoteistami, wierzymy że jest jeden Bóg ale ten jeden Bóg wiecznie istnieje jako trzy osoby, więc jesteśmy Trynitarianami.

Ukazujemy w naszej serii że nic nie może być dalsze od prawdy; jeżeli tylko pozwolisz koranowi przemówić nie narzucając późniejszej teologii Islamskiej na tekst koranu, to koran jest daleko od księgi która głosi absolutną jedność allaha.

Ponieważ w koranie dowiesz się że nie tylko allah zostaje sportretowany jako boski, ale także duch allaha, Jezus, Jego matka, mahomet i to jest to na co kładziemy nacisk w tej serii.

Jestem podekscytowany nie tylko tym że chrześcijanie będą tym zszokowani, i pobłogosławieni by móc to zobaczyć; wszystkie te dowody obalają muzułmańskie zapewnienie że Islam naucza Tawhid, ale nawet sami muzułmanie będą zszokowani i zaskoczeni tym gdy zostaną skonfrontowani z faktami ich własnych pism.

Które obalają pogląd jakoby Islam nauczał czystej formy monoteizmu.

Amen, daj mi spróbować trochę tego o czym Sam mówi; z samego koranu wyłącznie, pokazaliśmy że allah nie jest jeden w istocie i jeden w osobie, pokazaliśmy że Duch Święty w koranie jest innym bóstwem.

Pokazaliśmy że Jezus i Maria są tam wywyższeni ponad wszystkie stworzenia. I pokazaliśmy że Jezus jest równy z allahem i co najważniejsze zamykamy tę konkretną serie przez wykazanie że tytuł Mesjasz w koranie który stosuje się tylko do samego Jezusa jest dewastujący w obalaniu każdego pojedynczego argumentu jaki mogli by podnieść nasi muzułmańscy przyjaciele.

Mówiąc że Jezus nie jest boski, podczas gdy w rzeczywistości koran z całą serdecznością i w pełni przyznaje te bóstwo. Więc bracie, bardzo ci dziękuje jak zawsze, dobrze jest ci towarzyszyć.

Witam każdego, chce przywitać was w nowej serii zatytułowanej „Daj nam powód” i jest to głównie seria apologetyczna, dzisiejszym tematem z którym zaczniemy tyczy się doktryny Tawhid i nazwaliśmy to nawet dylematem Tawhid.

Ale oto dobra wiadomość: w raz ze mną w studiu jest dziś nasz drogi brat i przyjaciel Sam Shamon który zasadniczo będzie dyskutował ze mną wiele rzeczy które są wspominane przez koran, a które przeczą temu co mówią nasi muzułmańscy przyjaciele o doktrynie Tawhid.

Która w ich umysłach oznacza że allah jest absolutnie jeden, bez żadnych partnerów ani czegokolwiek, Samie, witaj bracie.

Jest to przyjemność by tu być ale jest to moim nawykiem, zawsze wzywać Boga Ojca i naszego zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa, ufamy że Ojciec pobłogosławi nas dla chwały Jezusa przez moc Ducha Świętego aby mówić o prawdziwe jasno i poprawnie.

Więc abyśmy reprezentowali poprawnie to w co wierzą muzułmanie, aby mogli pojąć prawdę ewangelii Jezusa Chrystusa i to że chrześcijanie mogą być również ośmieleni w głoszeniu i ogłaszaniu prawdy Jezusa Chrystusa.

Więc prosimy Ojca by nas błogosławił i pokrył nas krwią Jezusa Chrystusa i wypełnił nas Duchem Świętym w imieniu Jezusa.

Jest decydująco istotne abyśmy odróżnili dwa typy monoteizmu, mamy to co nazywa się unitariańskim monoteizmem, wierzeniem że Bóg nie jest tylko pojedynczym bytem ale także pojedynczą osobą, świadomością i to jest to co twierdzą muzułmanie.

Twierdzą że allah jest pojedynczą osobą a także pojedynczym bytem nawet jeżeli mogą nie używać terminu „osoba” ale to jest to w co wierzą.

Poprawnie.

Jest także to co nazywamy Trynitariańskim monoteizmem, że jest jeden wieczny byt – jeden Bóg, ten jeden Bóg wiecznie istnieje jako trzy wieczne związki lub jako trzy wieczne oddzielne od siebie w osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty.

I bardzo szybko pozwól mi zdefiniować termin „osoba” ponieważ mamy chrześcijan którzy mogą nie wiedzieć co mamy na myśli przez „osoba” jak i muzułmanów.

Poprzez termin „osoba” nie mamy na myśli ograniczonej istoty ludzkiej z ciała i krwi, ponieważ gdy używam terminu „osoba” zazwyczaj pierwszą rzeczą która przychodzi na myśl w umyśle osoby jest doczesna osoba ludzka z ciała i krwi.

W taki sposób nie używamy terminu „osoba”. Przez „osobę” mamy na myśli to że Ojciec a także syn i Duch Święty; Ojciec jest osobą w takim sensie że ma Boskie emocje, Boski umysł, Boską wolę, posiada poznanie co znaczy że jest samo-świadomy swojego istnienia i istnienia innych.

W takim sensie używamy terminu „osoba” w odniesieniu do Bóstwa, a nie ograniczonej, fizycznej osoby ludzkiej. Więc wierzymy w trzy osoby że są jednym Bogiem, podczas gdy muzułmanie powiedzieli by że jest tylko jedna osoba będąca Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Więc rzucimy wyzwanie temu twierdzeniu. Ukarzemy że nawet źródła Islamskie, szczególnie koran, nie nauczają unitariańskiego monoteizmu.

Zacznijmy tak przy okazji z jednym bardzo ważnym wersetem w koranie, każdy będzie go widział na ekranie, to rozdział 15-sty wersety 28-29, ty także je widzisz.

Powiedz nam jaki jest tu problem do którego nasi muzułmańscy przyjaciele muszą skupić swoją uwagę.

Na początek przeczytam głośno ten werset.

To mówi „I przypomnij sobie, kiedy Pan twój powiedział do aniołów: „Zamierzam stworzyć człowieka z suchej, dźwięcznej gliny, z czarnego błota stworzyć jego kształt”. Kiedy zatem w pełni go ukształtuję i tchnę weń Mego Ducha, upadnijcie przed nim w poddaniu. (upadnijcie i wielbcie go w wersji Koranu Rodwella)

Oczywiście co to zanodujemy tutaj jest echem relacji stworzenia pierwszego człowieka Adama z księgi rodzaju. Nie jest to identyczne ale widzimy że koran próbuje powtarzać po biblijnej relacji stworzenia człowieka z rodzaju rozdziału 1-wszego. Szczególnie rodzaju rozdziału 2-giego.

To co chcemy podkreślić to rola jaką gra Duch w ożywieniu pierwszej istoty ludzkiej, więc moim pytaniem będzie: dlaczego allah tchnął swojego ducha w człowieka? W jakim celu?

Aby dać mu życie.

Więc widzisz tutaj dwie rzeczy; allah tchnął swojego ducha, więc duch nie pochodzi ze stworzenia, duch nie jest stworzeniem który allah stworzył – duch pochodzi, wyłania się, pochodzi z samej istoty, z samej esencji allaha, więc nie jest to część stworzenia.

Pokaże ludziom to o czym powiedziałeś, jeżeli patrzycie na sam slajd, tutaj jest napisane „mój duch w nich” więc wychodzi to allaha.

Ponieważ jest on wydychany z niego. „Tchnę mego ducha” więc oczywiście muzułmanie zgodzą się z nami że to musi być metaforyczne choć jest do dość zdradliwe bo zależy od tego jakiego muzułmanina pytacie, ale zazwyczaj ci muzułmanie którzy nie identyfikują się jako salafici to powiedzą że to jest metaforyczne.

Ponieważ allah nie jest fizyczną istotą, nie ma fizycznego tchnienia, więc do czego prowadzi nas ta metafora? Gdy myślimy o terminie „oddech” myślimy o życiu, ponieważ jeżeli nie oddychasz to nie możesz żyć.

Więc gdy jest mowa o tym że allach tchnął to mówi to po prostu poprzez metaforę że duch jest samym życiem. Innymi słowy gdy allah chce dać życie, daje życie poprzez ducha. Więc allah wydycha ducha który pochodzi od niego w człowieka w celu ożywienia człowieka.

Więc widzisz tutaj dwie rzeczy; duch bierze początek od allaha, to część niego – nie część stworzenia, ale także i sam duch daje życie – on jest tym który ożywia stworzenie, innymi słowy duch jest twórcą i dawcą życia.

Odróbcie matematykę; alllah, jego duch, „mój duch: jak wiele to jest?

To dwa.

Ale ja myślałem że Islam uczy absolutnego unitariańskiego monoteizmu, w arabskim Tawhid które zdefiniujemy nieco później.

Więc chce to wyjaśnić, to co chcesz tu zrobić to zbudować systematyczny przypadek w którym duch o którym nasi muzułmańscy przyjaciele myślą że jest niczym innym a aniołem Gabrielem – dojdziemy do tego później.

To już od samego początku widzimy że duch jest w zasadzie równy z allahem.

Wyłóżmy to w ten sposób: jeżeli Gabriel jest duchem to wówczas Gabriel nie jest stworzeniem a jest wieczną rdzenną częścią istoty allaha, stwórcą i dawcą życia wraz z allahem. Więc jeżeli chcesz powiedzieć że to Gabriel to wtedy musisz zaprzeczyć temu że to stworzenie.

Ponieważ jest on wydychany przez allaha. To nie jest jedyny fragment, ktoś może powiedzieć „po prostu skupiasz się na jednym fragmencie ignorując to czego naucza koran w swojej całości”

Jest następny fragment do którego odwrócimy w celu dalszego potwierdzenia że koran identyfikuje ducha allaha jako oddzielnego od allaha ale będącego współ-twórcą i dawcą życia.

Odwróćmy do rozdziału 19-stego Koranu wersetu 16-21.

Więc zobaczmy tutaj na rozdział 19:16-21.

Jeżeli popatrzysz na to co mówi, właśnie patrzę na ekran, gdy wspomina „Marium” - „Marium” to arabski termin dla Marii, błogosławionej matki, więc to ogłasza oznajmienie narodzin naszego Pana Jezusa przez Jego błogosławioną matkę. Oznajmienie narodzin Chrystusa.

„I opowiedz historię Marii, jak wspomina się o tym w Księdze, kiedy odsunęła się od swego ludu i udała się na wschód.” O oddzieliła się od niego.”

Tutaj dochodzi do czegoś co jest bardzo ekscytujące dla chrześcijan którzy mogą być wprowadzeni w błąd przez myślenie że koran odrzuca mnogość w istocie allaha ponieważ to jest to co zazwyczaj muzułmanie będą im mówić.

„Allah jest absolutnie jeden w osobie i istocie, nie wierzymy w mnogość bóstw.” Więc patrzcie tutaj:

Wtedy wysłaliśmy Naszego anioła (Ducha, Shakir)

Chce tutaj zaznaczyć dla tych którzy nie znają arabskiego że mogą czytać tłumaczenie które mówi „naszego anioła”. Jednakże ponieważ jesteś rdzennym mówcą arabskim, arabski to twój matczyny język, możesz potwierdzić że arabskie słowo w tym miejscu to „Ruh”.

To prawda.

To nie mówi... jakie jest arabskie słowo na anioła?

Malak

I możesz potwierdzić; jeżeli ktoś zna arabski to może potwierdzić to także, że nie używa to tego terminu, użyty termin w tym miejscu to Ruh. Wysłaliśmy nasz „Ruh” - ducha, ale oto co jest tu niesamowite: ten duch ukazuje się jej w postaci przystojnego mężczyzny.

Zauważcie że duch allaha może przyjąć ludzką formę, duch allaha może pojawić się jako mężczyzna, manifestować się jako istota ludzka, ale potem robi się jeszcze lepiej, widzisz to, prawda?

Ale robi się jeszcze lepiej; Maria nie jest świadoma że to duch allaha pojawiający się jako człowiek, myśli że to prawdziwy mężczyzna z krwi i kości próbujący ją naruszyć.

Więc zobacz co mówi: „Szukam schronienia u Łaskawego Boga przed tobą, jeśli rzeczywiście boisz się Go.”

Zauważcie co on mówi, duch prowadzi teraz rozmowę z Marią. Mówi: „Jestem tylko posłańcem od mego Pana”

Widzicie? Tutaj widzimy że duch jest podrzędny wobec allaha, on jest posłańcem, apostołem jej Pana, apostołem allaha, ale potem mówi coś niesamowitego: „Dam ci czystego chłopca” (Shakir)

Tak jest, mówi o w pierwszej osobie „Ja dam”, kto jest tym „ja”? To ten apostoł, a kim jest ten apostoł? Duchem który objawił się jako mężczyzna.

Więc duch nie mówi: „allach da ci” a „zostałem wysłany konkretnie po to by dać ci czystego chłopca. Widzimy tutaj że bezgrzeszność Jezusa jest potwierdzona, Maria pocznie dziecko które jest absolutnie czyste więc potwierdza to bezgrzeszność Jezusa Chrystusa.

Ale chce by ludzie zwrócili tutaj uwagę na to że duch objawia się jako mężczyzna, może mówić i świadczy co pokazuje że duch allaha nie jest po prostu mocą, jego siłą a jest rzeczywistą osobą oddzielną od allaha.

Zauważ że tu jest powiedziane „Jestem posłańcem twojego Pana, tylko posłańcem od twojego Pana” to znaczy że, a to oznacza że allah i jego duch nie są identyczni, czyż nie? To dwie różne osoby, prawda?

A mimo to duch daje życie powiedział „zostałem wysłany konkretnie po to aby dać ci jako dziewicy poprzez poczęcie czystego syna - Pana Jezusa Chrystusa. Nawet jeżeli koran nie nazywa Go Panem, ale rozumiesz sedno.

Więc do czego dochodzimy w tym fragmencie? Duch jest osobą; możesz mówić do niego, on może mówić do ciebie, duch może pojawić się jako mężczyzna w ludzkiej formie i duch stwarza życie.

Następny fragment świadczy o fakcie że duch oddzielny od allaha, poddany wobec allaha może dać życie i stwarzać je w taki sposób jak allah. Więc moim pytaniem jest: jak duch może nie być Bogiem skoro może zrobić te same rzeczy które tylko Bóg może uczynić? Mianowicie stworzyć i dać życie.

To oczywiście bardzo głęboki temat i możemy zobaczyć przez to dlaczego nie możemy pokryć całego tematu w tylko jednym filmie, dlatego nazwę to serią i Samie, powiedz nam co będzie przedmiotem dyskusji w następnym odcinku.

Jeśli Pan pozwoli to w następnym odcinku będziemy kontynuować temat boskiej tożsamości allaha, ducha ukazującego że czyni rzeczy które tylko allah może zrobić i nosi imiona samego allaha a także zapewnia dowody – nie jest stworzoną anielską istotą.

Więc tym zajmiemy się w następnej serii jeżeli Pan Jezus pozwoli.

Amen, dziękuje ci i dziękuje wam wszystkich którzy dołączyliście do nas w tym pierwszym filmie w nowej serii „Daj nam powód”. Zanim spotkamy się znowu miejsce błogosławiony dzień.

Advertisement