Benio123o pl Wiki
Advertisement

Dyspensacjonalistyczne różne plany zbawienia[]

Dowody Dyspensacjonalnych planów zbawienia[]

"Bóg zbawiał ludzi według różnych planów zbawienia w danym okresie, w Starym Testamencie przez wiarę i uczynki z powodu nie przyjścia jeszcze Mesjasza, w czasie Łaski jako wieczne i nieutracalne z samej wiary, w wielkim ucisku utracalne z powodu końcu czasu łaski"

Stary Testament

  • Apostoł Paweł w liście do Galacjan 3:23 stwierdza że obecna wiara nie była dostępna w przeszłości, skoro nie była dostępna wcześniej to nikt nie mógł zostać wcześniej zbawiony z powodu wiary w ofiarę Jezusa Chrystusa
  • Rachab w liście Jakuba jest określona przez Apostoła Jakuba jako osoba zbawiona przez posłuszeństwo w uczynkach
Advertisement