Benio123o pl Wiki
Advertisement

Dyspensacjonalizm w Biblii - przykłady dyspensacjonalnego postępowania oddzielania treści wersetów lub ich części do różnych czasów adresowania i grup docelowych ludzi w zastosowaniu biblijnych autorów, ewangelistów i samego Mesjasza dowodzące słuszności takiego postępowania w analizie pisma świętego.

Jezus Chrystus[]

Pan Jezus Chrystus dał dyspensacjonalny wzorzec postępowania w interpretacji treści Biblii w ewangelii Łukasza 4:17-21.

I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, Abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich: Dziś wypełniło się to Pismo w uszach waszych.

- Łukasza 4:17-21

Pan Jezus Chrystus cytuję proroctwo proroka Izajasza 61:1-2, czyniąc to jednak nie cytuję w całości pełnego wersetu drugiego zawartego w proroctwie Izajasza, a tylko jego pierwszą część po czym zaznaczone jest że Pan Jezus zamknął księgę w tym momencie i oddał ją słudze informując że ten fragment który on przytoczył jest porctwem o nim jako już wypełnionym pororctwie, kończąc jednak w połowie wersetu, Jezus Chrystus pokazuje że następna dalsza część wersetu której celowo nie przytoczył nie jest adresowana w tym czasie jako spełniona część proroctwa, ponieważ ta jeszcze się nie wydarzyła.

Część którą Pan Jezus oddzielił z prorctwa Izajasza mówiła o jego pierwszym przyjściu które nastąpiło już w trakcie gdy czytał on proroctwo Izajasza swoim uczniom, nie przeczytana część dalsza wersetu drugiego prorctwa Izajasza tyczy cię już natomiast drugiego przyjścia Pana Jezusa.

Abym ogłosił rok łaski Pana [moment do którego cytował Jezus] i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych,

- Izajasza 61:2

Owy dzień pomsty odnosi się już do drugiego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, który będzie dniem pomsty Boga. Pan Jezus Chrystus dał swoim przykładem postępowanai największy wzorzec dyspensajconalizmu, ukazując że istotnym i koniecznym elementem jest poprawne oddzielanie różnych wydarzeń odnoszących się do różnych czasów nawet w obrębie tych samym wersetów. Mimo iż werset był ten sam, poruszał on dwa zupełnie inne czasy o których mówił, które dzieli różnica ponad już 2000 lat.

Advertisement