Benio123o pl Wiki
Advertisement

Dzieje Apostolskie 17:30-31 - sprzeczny z kalwinizmem fragment w którym Bóg apostołowie informują że Bóg wzywa od tego momentu do upamiętania, to jest uwierzenia, wszystkich ludzi w znaczeniu bezwzględnie wszystkich bez możliwości umniejszenia skali adresatów do konkretnej grupy wybranych ludzi.

Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie z martwych.

- Dzieje Apostolskie 17:30-31

Adresatem wezwania do upamiętania są wszyscy wszędzie znajdujący się ludzie z powodu przyszłego sądu poświadczonego wszystkim przez wskrzeszenie z martwych Jezusa Chrystusa.

Advertisement