Benio123o pl Wiki
Advertisement

Dzieje 20:28 - fragment pisma świętego w którym Apostoł Paweł nakazuje zborowi w Efezie z którym widzi się ostatni raz by paśli zbór Boży, nabyty Jego własną krwią, dowodząc że Boża krew została przelana, co wymaga Boskości Pana Jezusa Chrystusa.

Grecko Polski Nowy Testament VOCATIO

Grecko Polski Nowy Testament VOCATIO, 1997 Rok

Pilnujcież tedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew.

- Biblia Gdańska, Dzieje Apostolskie 20:28

Θεου, theou, Bóg

θεου, theou, Bóg

Grecki termin w dziejach 20:28 to "θεου (theou)", co znaczy Bóg. (Grecko-Polski nowy testament, Vocatio a także rewizjonistyczny tekst grecki Nestle/Aland 28)

Przekłady rewizyjne jak biblia Warszawska dokonują zmiany, zmieniając słowo "Bóg" na "Pan", usuwając przelanie Boskiej krwi za zbór Boży.

Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Pański nabyty własną jego krwią.

- Biblia Warszawska, Dzieje Apostolskie 20:28


Poprawnie oddające właściwy termin "Bóg" przekłady:

Biblia Brzeszka, 1563 rok

A przetoż miejcie się sami na pilnej pieczy i trzodę, nad którą was Duch święty postanowił biskupy, abyście pasli kościół Boży, którego on nabył sobie oną krwią swoją.

Biblia Króla Jakuba, 1611 rok

Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God (Bóg), which he hath purchased with his own blood.

Biblia Gdańska, 1632 rok

Pilnujcież tedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew.

Biblia Tysiąclenia, 1965 rok

Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią.

Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2017 rok

Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią.

Biblia Toruńska, 2017 rok

Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią.

Advertisement