Benio123o pl Wiki
Advertisement

Dzieje 22:16 - Werset opisujący nakaz od Boga przekazany Apostołowi Pawłowi ustami bogobojnego męża Ananiasza by ten ochrzcił się i obmył swoje grzechy wzywając imię Pana, jest on używany przez wyznawców chrztu jako elementu ewangelii konicznej do zbawienia chrześcijanina.

Dlaczego teraz zwlekasz? Wstań, ochrzcij się i obmyj swoje grzechy, wzywając imienia Pana.

- Dzieje Apostolskie 22:16

Werset sam oddziela kwestie dokonania chrztu od wezwania imienia Pana któremu przypisuje obmycie grzechów w odróżnieniu od pierwszej czynności. 

Obmycie z grzechów nie jest przez akt chrztu przy zanużeniu się w wodzie, jest przez obmycie krwią Jezusa Chrystusa, dlatego są to bezwzględnie rozdzielne kwestie ujęte w jednym wersecie.

I od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem i pierworodnym z umarłych, i władcą królów ziemi. Temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią;

- Objawienie 1:5

Advertisement