Benio123o pl Wiki
Advertisement

Dzieje Apostolskie 2:38 jest podawane jako dowód konieczności chrztu jako niezbędnego elementu zbawienia, Rzymski Katolicyzm oraz Prawosławie stosuje je jako usprawiedliwienie procederu chrzczenia osób nieświadomych w wieku niemowlęcym oraz uczynków które muszą być wykonane by zostać zbawionym w opozycji do zbawienia z samej wiary w ofiare Jezusa.

Apostołowie świadczą żydom o Jezusie którego ukrzyżowali, żydzi zostają poruszeni i pytaja się co mają czynić. Piotr w ich przypadku odpowiada im przeciwnie do innych odpowiedzi tego jak zostać zbawionym, dodając element chrztu do swojej wypowiedzi jako sposób otrzymania daru Ducha Świętego.

A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.

- Dzieje Apostolskie 2:38

Powodem dodania elementu chrztu do wypowiedzi Piotra jest to że zwraca się on w tym przypadku wyłącznie do domu Izraela, żydów.


Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia?

- Dzieje Apostolskie 2:36-37

Żydzi jako będący fizycznym narodem Boga, są z powodu ciała traktowani w sposób fizyczny, dlatego Piotr swoim bracią z ciała nakazuje dokonanie tego fizycznego znaku, dlatego nakaz ten kierowany jest jedynie do żydów, by ci jako znak swojego nawrócenia zostali ochrzczeni.

Przeciwnie dodatkowy element nakazu chrztu nigdy nie został skierowany względem pogan, dlatego odnoszący się do żydów fragment Dziejów Apostolskich 2:38 jest pośród nich wyjątkiem z powodu żydowskich adresatów.

Apostołowie w każdym innym przypadku gruntownie zaznaczali że chrzest nie jest koniecznym elementem zbawienia, Paweł w I liście do Koryntian stwierdził że nie został posłany przez Chrystusa celem chrztu lecz zwiastowania ewangelii, odzielając zbawienie od kwestii chrztu.


Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy.

- I Koryntian 1:17

Advertisement