Benio123o pl Wiki
Advertisement

Dzieje Apostolskie 8:36-38 - Wersety mówiące o chrzcie eunucha przez Apostoła Filipa w której warunkiem chrztu jest uwierzenie z całego serca że Jezus jest Synem Bożym. Przekłady rewizjonistyczne usunęły werset 37 z rodziału 8 przedstawiający ten warunek chrztu. Usunięcie wersetu 37 lub wstawienie go w kursywę jako nie bedący oryginalną częścią Biblii uwzględniają New American Standard Version (NASV), New International Standard Version (NAV), American Standard Version (ASV), New King James Version (NKJV),

A gdy jechali drogą, przyjechali nad jednę wodę. Tedy rzekł rzezaniec: Otóż woda! Cóż na przeszkodzie, abym nie miał być ochrzczony? (37) I rzekł Filip: Jeźliż wierzysz z całego serca, wolnoć. A on odpowiedziawszy, rzekł: Wierzę, iż Jezus Chrystus jest Syn Boży. I kazał stanąć wozowi; i zstąpili obadwaj w wodę, Filip i rzezaniec, i ochrzcił go.

- Dzieje Apostolskie 6:36-38, Biblia Gdańska

Advertisement