Benio123o pl Wiki
Advertisement
E. W

E. W. Bullinger

E. W. Bullinger (1837-1913) - Anglikański duchowny dyspensacjonalistyczny, ojciec nurtu hiperdyspensacjonalizmu. Cechą hiperdyspensacjonalizmu odróżniającego go od dyspensacjonalizmu jest odrzucenie całkowite sakramentów, nakazów dla chrześcijan w postaci chrztu oraz wieczerzy co uczynił również sam Bullinger.

Hiperdyspensacjonalizm zakłada również że kościół chrześcijański Jezusa Chrystusa rozpoczął się dopiero po objawieniu się Jezusa Apostołowi Pawłowi co jest jako niebiblijne nauczanie odrzucane przez dyspensacjonalistów. Nurt Hiperdyspensacjonalizmu jest odrzucany przez dyspensacjonalizm jako błędny.

Advertisement