Benio123o pl Wiki
Advertisement

Ecclesia Reformata, Semper Reformanda - "Kościół Reformowany, staje się reformujący". Fraza autorstwa Niderlandzkiego protestanckiego pastora kościoła ewangelicko-reformowanego Jodocusa van Lodensteina z jego książki opublikowanej w 1674 roku.

Zasada oznacza konieczność ciągłego zabiegania o wytrwałe praktykowanie już raz poprawnie zreformowanych doktryn protestanckich w życiu wiernych.

Zatem co miał na myśli van Lodenstein poprzez swoją słynną frazę „kościół reformowany i stale się reformujący”? Prawdopodobnie coś takiego: skoro mamy już kościół zreformowany w zewnętrznych kwestiach doktryny, nabożeństwa i ustroju, nie ustawajmy nigdy w staraniach, żeby nasze serca i życie były reformowane przez Słowo i Ducha Bożego. Jakiekolwiek inne znaczenia mogą zostać nadane tej frazie, to pierwotne jest warte zachowywania i ciągłego rozważania.

- Ksiądz dr Robert Godfrey, kalwinista United Reformed Church, historyk kościoła,, "Semper reformanda w kontekście historycznym", Źródło Pdf w języku polskim: semper reformanda w kontekscie historycznym - Robert Godfrey

Advertisement