Benio123o pl Wiki
Advertisement
Edykt Nantejski, 1598 Rok

Edykt Nantejski, 1598 Rok

Edykt nantejski - akt prawny wydany przez króla Francji Henryka IV Burbona w 1598 roku, zapewniający we Francji tolerancje religijną i równouparawnienie dla protestantów względem rzymskich katolików, kończący wojny religijny we Francji pomiędzy protestantami a rzymskimi katolikami.

W skutek edyktu, protestanci mogli odtąd budować swoje kościoły, szkoły, zamki, urzędy, szpitale czy uniwersytety. Protestanccy hugenoci otrzymali swobodę kultu z wyłączeniem Paryża. Jako gwarancję bezpieczeństwa otrzymali okokło 100 twierdz w tym w tym La Rochelle.

Deklaracja natejska została odwołoana w 1685 roku przez rzymsko katolickiego króla Ludwika XIV, wnuka Henryka IV Burbona.

Advertisement