Benio123o pl Wiki
Advertisement
Przyjdź Królestwo Twoje, Charles Taze Russel

Przyjdź Królestwo Twoje, Charles Taze Russel

"„Prawdziwie żył pośród nas w tych dniach ostatnich Prorok Pana; i mimo że teraz odszedł z ludzkiego wzroku, jego praca pozostała jako wytrwały świadek jego mądrości i jego wierności.” - Strażnica Czerwiec 1917 rok, strona 163

C

Charles Taze Russell

Spis Fałszywych Proroctw Russelicko-Ruthefordystycznych wyznań badaczy pisma świętego oraz odłączonych i powstałej z nich Ruthefordyczej  organizacji Świadków Jehowy.

"Jehowa, Bóg prawdziwych proroków położy wszystkich fałszywych proroków we wstydzie, również przez nie wypełnienie fałszywych przewidywań takich samo zarozumiałych proroków lub przez wypełnienie proroctw sprzecznie do tych przewidzeń fałszywych proroków. Fałszywi prorocy będą próbować ukryć swoje powody dla wstydu przez wypieranie się tego kim naprawdę są."

- Charles Taze Russell, Paradise Restored to Mankind by theocracy, Watchtower (Strażnica) Librarly, 1972 roku, strona 353-354

1872 rok - Data wyznaczona przez Charlesa Taze Russela nastąpienia początku Milenium (w datę tą do dziś wyznają wiarę Badacze Pisma Świętego, russelici wierząc że 1000 letnie królestwo panowania Chrystusa ma miejsce już około 148 lat w 2020 roku)

"W tym rozdziale prezentujemy biblijne dowody które wskazują że 6000 lat od stworzenia Adama upłynęły w 1872. Skutkiem tego od 1872 roku chronologicznie wchodzimy w erę 7 tysiąca lub Milenium, czwartej części dnia Pana, dnia utrapienia, świadcząc że królestwo łamie na kawałki królestwa tego świata i ustanawia królestwo Boże pod całymi niebiosami."

- "Thy Kingdom come" (Przyjdź Królestwo Twoje), Charles Taze Russel, 1905 rok, strona 127

1874 rok - Data wyznaczenia ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa. (Badacze pisma świętego, russelici, wyznają tę date obecnie jako niewidzialne przyjście Jezusa Chrystusa)

"Drugie przyjście Pana zatem zaczęło się w 1874 i ta data i rok 1914 do 1918 są specjalnymi znakami odnoszącymi się do jego przyjścia."

- "Stworzenie", 1927 rok, strona 310

1914 rok - Pełne ustanowienie Królestwa Bożego z pośród upadku ostatecznego wszystkich innych królestw ludzkich

"Z uwagi na te silny dowody biblijne odnośnie czasów pogan, uznajemy ustanowioną prawdą że ostateczny koniec królestw tego świata i pełne ustanowienie królestwa Bożego będzie kończone w końcach 1914 roku."

- "Studies in the Scriptures", Volume (Tom) 2, edycje 1889 oraz 1909 rok, strona 99

1915 rok - Zmiana daty tego samego proroctwa z "1914" na "1915". Data stwierdzenia z edycji 1889 i 1915 roku wskazywała rok 1914, została przedrukowana w edycji z roku 1919 roku i zmienia w tym samym tekście na "1915" w tej samej pracy "Stydies in the Scriptures".

"Z uwagi na te silny dowody biblijne odnośnie czasów pogan, uznajemy ustanowioną prawdą że ostateczny koniec królestw tego świata i pełne ustanowienie królestwa Bożego będzie kończone w końcach 1915 roku."

- "Studies in the Scriptures", Volume (Tom) 2, edycja 1919 rok, strona 99

Daty po śmierci Charlesa Taze Russela w 1916 roku[]

1918 rok - Ustanowienie daty Zniszczenia chrześcijańskich kościołów, koniec czasów pogan.

„Jednakże nagle nadejdzie koniec I wojny światowej, nie prowadzi nas to jako biblijnych badaczy do spodziewania się światowej rewolucji i anarchii lub bitwy Armagedonu, szczerzy czciciele Jehowy którzy są z Nim w nowym przymierzu przez Jego pośrednika Jezusa Chrystusa, znajdują się wciąż w ciele na ziemi.”

- „Man's salvation out of world distress at hand”, 1975 rok, strona 98

1920 rok - Unicestwienie i przeminięcie gór, upadek wszystkich państw ludzkich na ziemi w anarchii.

„Góry nie zostały już znalezione, nawet republiki zaginą w upadku z 1920 roku. I góry nie zostały już znalezione, każde królestwo ziemskie przeminie pogrążone w anarchii.”

- „Studies in the Scriptures”, Tom 7, artykuł „skończona tajemnica”, edycja z roku 1917, strona 258

1925 ro

Joseph Franklin Rutherford

Joseph Franklin Rutherford

Joseph Franklin Rutheford w Beth Sarim w San Diego w Kalifornii

Joseph Franklin Rutheford w Beth Sarim w San Diego w Kalifornii

Współczesne Beth Sarim w San Diego w Kalifornii

Współczesne Beth Sarim w San Diego w Kalifornii

k - Przyjście Abrahama, Izaaka i Jakuba na ziemię do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

„Z tego powodu możemy pewnie spodziewać się że w 1925 powróci Abrahama, Izaaka, Jakuba i wiernych starych proroków, nie będzie żadnej pomyłki. Abraham powinien wstąpić na pozycję swojego obiecanego dziedzictwa w roku 1925."

- „Millions now living will never die” (miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą), Joseph Franklin Ruthedord, 1918 rok, strona 89, oraz w 1917 roku, 15 października w magazynie Strażnica

1929 rok  - Wybudowanie w San Diego w Kaliforni w Stanach Zjednoczonych Ameryki domu "Beth Sarim" do którym mieli zamieszkać staro testamentowi święci, obiekt stoi do dziś.

W San Diego w Kalifornii jest mały kawałek ziemi na którym w roku 1929 został wzniesiony dom który został nazwany i znany jako Beth Sarim. Hebrajskie słowo Beth Sarim oznacza dom książąt i celem nabycia tej własności i wybudowania domu było by był to namacalny dowód tego że są tam na ziemi ci którzy w pełni wierzyli Bogu i Chrystusowi Jezusowi i którzy wierzą że wierny starego będzie wskrzeszony przez Pana, powróci na ziemię i przejmie dowodzenie nad widzialnymi sprawami ziemi. Zajęcie tego domu przez książąt miało być potwierdzeniem wiary i nadziei która spowodowała wybudowanie Beth Sarim.”

- "Salvation", 1939 rok, strona 311-312

1932 rok - Przesunięcie na rok 1932 proroctw z roku 1929, obalenie przez Boga chrześcijaństwa na ziemi.

Mieli głosić to we wczesnym czasie gdy Bóg obali chrześcijaństwo, wielu miało podkreślać rok 1925 jako datę, ale później ta data nie zmaterializowała się, została przesunięta do 1932 roku. Ponownie nadszedł rok 1932, a chrześcijaństwo nie zostało zniszczone.”

- Strażnica, 15 luty, 1938 rok

1975 rok - Przeciwnie do ustaleń Russela który określił że Milenium rozpoczeło się w 1872 roku, Ruthefordyści wyznaczyli nową datę rozpoczęcia.

Advertisement