Benio123o pl Wiki
Advertisement

Mahomet prorokował że koniec świata nie nastąpi póki kobiety z plemienia Daus nie zatańczą poruszając swoimi tyłami wokoło Dhi-al-Khalasa w Jemenie.

Wysłannik Allaha (ﷺ) powiedział: „Godzina nie zostanie ustalona, dopóki pośladki kobiet z plemienia Dausa nie poruszą się podczas okrążania Dhi-al-Khalasa”. Dhi-al-Khalasa był idolem plemienia Daus, którego czcili w okresie przedislamskiej ignorancji.

- Sahih Bukhari 7116

Narrated Abu Huraira: Allah's Messenger (ﷺ) said, "The Hour will not be established till the buttocks of the women of the tribe of Daus move while going round Dhi-al-Khalasa."

- Sahih al-Bukhari 7116

Sahih Muslim 2476 a raportuje zniszczenie Dhi-al-Khalasa na rozkaz samego mahometa przez plemię Ahmas.

Jabir donosił, że w czasach przed-islamskich istniała świątynia zwana Dhu'l-Khalasa, która nazywała się Jamieńską Ka'ba lub północna Ka'ba. Wysłannik Allaha (ﷺ) powiedział do mnie: Czy pozbędziesz się dla mnie Dhu'l-Khalasaha, więc wyszedłem na czele 350 jeźdźców z plemienia Ahmas, zniszczyliśmy je i zabiliśmy każdego, kogo tam znaleźliśmy. Potem wróciliśmy do niego (do Świętego Proroka) i powiadomiliśmy go, a on pobłogosławił nas i plemię Ahmas.

- Sahih Muslim 2476 a:


Advertisement