Benio123o pl Wiki
Advertisement

Filipian_2_12_-_Doktor_Gene_Kim,_Napisy_PL

Filipian 2 12 - Doktor Gene Kim, Napisy PL

Filipian rozdział 2-gi proszę i przeczytamy werset 12-sty, Filipian 2:12, więc jako biblijnie wierzący dyspensacjonaliści wieryzmy w prawidłowe oddzielanie wersetów do właściwych grup ludzi i właściwego czasu, jeżeli tego nie zrobisz to połączysz wersety razem i otrzymasz błędną doktrynę.

Nasze rozwiązanie jest proste; nasze rozwiązanie jest w dyspensacjonaliźmie, wierzymy tak że zasadniczo mamy stary testament, tutaj mamy czas kościoła mamy także czas wielkiego ucisku a także 1000 lat Milenialnego panowania.

Gdy werset mówi o zbawieniu, wierzymy że każdy werset który mówi o uczynkach to patrząc na ich kontekst one zawsze odnoszą się do tej grupy ludzi – żydów.

Teraz, żydzi byli używani w starym testamencie, ale jak wiemy teraz Bóg tymczasowo odsunął ich i jest skupiony na kościele. Ponownie na żydach Bóg skupia swoją uwagę w wielkim ucisku i w pełni odnawia ich w czasie milenium.

Więc ten czas (kościół) nie jest systemem uczynków, więc widzimy tutaj (żydzi) uczynki a tutaj (kościół) nie ma uczynków, to sama wiara.

Teraz, co z fragmentami nowo testamentowymi które ukazują wiarę i uczynki dla zbawienia? Argumentujemy służba apostolska była skierowana do żydów, służba apostoła Pawła była skierowana do pogan.

Więc gdy apostołowie świadczyli żydom i znacie historie swojej biblii, to Bóg nie skończył wtedy jeszcze z żydami, wciąż ich używał, ale później wiecie co się stało – Bóg później skończył z żydami i skupił się całkowicie na poganach.

Dlatego mówi „odwrócę się od żydów i zwrócę się do pogan” powtarza to ciągle i ciągle i wtedy wciąż zajmował się żydami ale już to się kończyło. Podczas tego procesu odwrócenia apostołowie do nich świadczyli.

Więc to co musisz zrozumieć, gdy patrzysz na ewangelie – Mateusza, Marka, Łukasza i Jana i jeżeli patrzysz na Objawienie, wszystko co mówi o uczynkach odnosi się to do żydów i czasem o którym mowa będą także odniesienia do wielkiego ucisku.

Więc nie będę przechodził przez to wszystko, mówiłem o tym ostatnim razem, dlatego różne kulty które są dobre apologetyce, jest bardzo łatwo je obalić gdy wspomnicie dyspensacjonalizm, ponieważ nigdy nie słyszeli o różnych planach zbawienia.

Ale wiedzą jak bardzo polegamy na pismach apostoła Pawła, więc to czego oni użyją to ten fragment; zobaczcie na Filipian 2:12, zauważ że jest tu powiedziane:

Przeto, umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni; z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie.

Jeżeli spojrzycie na Catholic Answers.com to jest to ich ulubiony werset, kiedykolwiek używasz Rzymian i Galacjan by obalić uczynki dla zbawienia, oni odpowiedzą „o, ale wasz ukochany apostoł Paweł zdawał sobie sprawę z uczynków dla zbawienia”

I wtedy zawsze przeskakują do Filipian 2:12, zawsze to robią. Więc jest to istotny fragment do zapamiętania, pamiętajcie; wiemy że naszym planem zbawienia nie są uczynki z powodu pism apostoła Pawła i jest to w czasie kościoła, dlatego w to wierzymy.

Więc każdy werset Pawła na który patrzysz pokaże; bez uczynków, bez uczynków, bez uczynków, to wiara, wiara i wiara, ale później co zrobisz z wersetem takim jak ten? Odpowiedź jest prostrza niż myślicie.

Zauważcie tutaj że to nie mówi pracujcie dla swojego zbawienia, prawda? To mówi sprawujcie swoje zbawienie. Tutaj jest klucz; werset mówi sprawujcie/ćwiczcie, tak? Nie pracujcie DLA, prawda?

Wiecie co to znaczy? To znaczy że nie pracujecie dla waszego zbawienia aby zostać zbawionymi, zbawienie było już wcześniej zanim je w ogóle sprawowałeś, więc to jest już wcześniej, zanim zacząłeś je sprawować.

Zanim wykonujesz jakąkolwiek pracę, zbawienie już było w tobie. Widzicie to? Zanim w ogóle mogliście sprawować zbawienie, jak możecie je sprawować jeżeli nie byliście już zbawieni? Widzicie to?

Więc jest to prosty argument dla obalenia tego, prosto obalasz to przez to że zadajesz im proste pytanie; po prostu zapytaj ich jak mają sprawować swoje zbawienie jeżeli nie są już zbawieni od początku? Jeżeli nie byli już wcześniej zbawieni.

Ponieważ pamiętajcie; katolicy oraz kulty mówią że nie możecie wiedzieć z pewnością że jesteście zbawieni. Widzicie to? Nie mogę powiedzieć wobec tego jeżeli umrzesz w tym momencie czy poszedłeś do nieba ponieważ to zależy od twoich uczynków.

Ale biblia ukazuje że skoro tak to nie możecie nawet sprawować waszego zbawienia – to silny argument, potężny argument to powiedzenie im tego; więc Filipian 2:12 nie stosuje się do was.

I to prawda – Filipian 2:12 to prawdziwe oświadczenie, Filipian 2:12, wiecie do kogo się stosuje? Nie stosuje się to do katolików, świadków Jehowy ani nikogo ale tylko i mam na myśli tylko odnosi się do zbawionych chrześcijan.

Dlatego nie ważne jakie dobre uczynki spełniasz jako zgubiona osoba, jest to policzane jako co? Nic. Nic, to się nie liczy, to brudne szmaty w Bożych oczach, nie liczy się to dla zbawienia w ogóle, widzicie?

Więc zbawienie już było w tobie i z tego powodu sprawujecie je. Widzicie? Dlatego to nie jest trudne, zasadniczo to co mówimy to że ponieważ zbawienie już jest w tobie to nie możesz marnować tego zbawienia, Jezus umarł za ciebie, zbawił twoją duszę, nie możesz zmarnować tego zbawienia które on ci już dał.

Dlaczego nie użyć go do dobrego? Widzicie? Teraz jesteście zbawionymi chrześcijanami, dlaczego się do niego nie modlicie? Dlaczego nie czytacie swoich biblii? Dlaczego nie chodzicie do kościoła? Dlaczego nie zdobywacie dusz? Dlaczego nie wykonujecie dla Niego dobrych uczynków?

Ponieważ przed tym twoje dobre uczynki się nie liczyły i Bóg ignorował to wszystko. Teraz gdy jesteś zbawiony masz szanse by dobrze czynić i coś osiągnąć. Więc udajcie się do Efezjan rozdziału 2-giego – to ma perfekcyjny sens teraz.

Zatrzymajcie swoją rękę na Filipian 2:12 ale dobrze, udajcie się do Filipian 2:13: oni zapomnieli przeczytać tę część, wiecie co werset 13-sty mówi? Wiecie dlaczego możecie sprawować swoje zbawienie? Sprawować?

Albowiem Bóg jest, który sprawuje w was chcenie i skuteczne wykonanie według upodobania swego. (Gdańska)

Widzicie to? Wiecie dlaczego możecie sprawować swoje zbawienie? Ponieważ Bóg już jest w tobie, ponieważ Bóg wcześniej już wszedł do ciebie i pracuje w tobie, dlatego możesz sprawować swoej zbawienie.

Teraz udajcie się do Efezjan 2 – teraz ma to sens, werset 8-10: Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

Ten werset mówi że nie możesz zostać zbawiony przez dobre uczynki nieważne co, ale dlaczego miałby sam sobie przeczyć w wersecie 10-tym?

Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.

Dlaczego miało by to sobie przeczyć, czy Paweł byłby głupcem lub czy werset 8 i 9 nie są o zbawieniu ponieważ werset 8-smy mówi „zbawieni”, werset 8-9; ich kontekstem jest zbawienie i kontekstem wersetu 10-tego jest chodzenie, chrześcijańskie chodzenie.

Ponieważ werset 10-ty mówi „abyśmy chodzili w nich” Widzicie? Więc Filipian 2:12 nie jest o zbawieniu, jest o twoim chodzeniu, widzicie? Jest o twoim chrześcijańskich chodzeniu. Jeżeli upierasz się że to o zbawieniu ponieważ zbawienie jest wspomniane to dlaczego jest napisane „sprawujcie zbawienie”?

Widzicie? Dlaczego jest napisane by je sprawować a nie otrzymać? Ale największym dowodem jest efezjan 1:13-14, użyjcie tego wersetu, po tym jak pokażecie im Filipian 2:12 i później przejdziesz do 13-stego „Bóg jest w tobie” to użyjcie Efezjan 1:13-14 i wtedy ich macie.

Efezjan 1:13-14, w tym fragmencie co jest powiedziane? W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym,

Więc zauważcie tutaj jak Bóg wchodzi do ciebie, ponieważ pamiętacie Filipian 2:13, prawda? Bóg sprawia to w tobie. Jak Bóg wchodzi do człowieka? Z powodu wersetu 13-stego (Efezjan 1:13) ponieważ uwierzyliście, uwierzyliście w ewangelie.

Nigdy nie mówi o uczynkach – uwierzyliście i później Bóg was zapieczętowuje, zapieczętować znaczy że nie odejdzie, więc świadkowie Jehowy i kulty mogą myśleć w ten sposób że możesz stracić zbawienie jeżeli nie spełniasz swoich uczynków.

O to wiara i uczynki, wiara i uczynki” w taki sposób lubią argumentować; wiara i uczynki ale werset 14 mówi: Jak długo jest to zapieczętowane? Aż do pochwycenia – werset 14.

Który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały jego.

Jest to zapieczętowane aż do końca, więc ten to silny werset. Pokazuje to że jesteście zapieczętowani do końca, nie możecie utracić swojego zbawienia, nie możecie nawet naprawdę pracować dopóki nie zostaniecie zbawieni.

Ponieważ Bóg jest zapieczętowany w tobie, czy nie jest to strata marnować swoje życia na grzech i nie robić dobrego?

Ponieważ jest zapieczętowany w tobie tak więc powinieneś tym sprawować. Dlatego mówimy że Duch Święty tak bardzo jest w tobie że może nawet wyjść spoza ciebie wpływać na ludzi w około ciebie.

Advertisement