Benio123o pl Wiki
Advertisement
Francisco de Ribera

Francisco de Ribera

Francisco Ribera (1537–1591 rok) - Hiszpański Jezuita, teolog rzymsko katolicki, augustiański amilenialista, uznał przyszłe przyjście antychrysta, który zostanie przyjęty jako Bóg przez żydów, odbuduje świątynie żydowską w Jerozolimie, będzie zabijał świętych, podbije całą ziemie i zabije dwóch świadków oraz zniszczy Rzym. Wątek przyjęcia antychrysta przez żydów w przyszłości i odbudowanie świątyni Jerozolimskiej Ribery był zgodny w tej kwestii i tożsamy z premileniaryzmem wczesnochrześcijańskim, reszta teologii Ribery odrzuca jednak premilerniarystyczną i dyspesnacjonalistyczną pozycję na rzecz katolickiego amileniaryzmu - uznanie Milenium nie za dosłowne panowanie Chrystusa lecz za przenośną fikcję.

Antypremilaniaryści fałszywie próbują wskazywać na Ribere jako ojca koncepcji przyszłego odbudowania Świątyni Jerozolimskiej i przyjęcia przez żydów antychrysta, lecz jest to twierdzenie fałszywe, pogląd premilenairystyczny zakładający te elementy a nawet przyszłe dosłowne nawrócenie narodu Żydowskiego był pierwotnie dominującym i dobrze udokumentowanym poglądem najwcześniejszego okresu wczesnego chrześcijaństwa, co obala zarzuty antydyspesnacjonalistyczne i antypremilenairystyczne jako bigotyczne i oszczercze.

"Poza osobowym antychrystem i przyszłym królestwem 10-tego rogu, Ribera interpetował reszte objawienia z persepktywy historycyzmu, bardzo powszechnego w jego czasach."

- Thomas Ice "Ribera, Francisco", strona 378, Dictionary of Premillennal Theology, edited by Mal Couch, 1996 rok, Kregel Publications

Advertisement