Benio123o pl Wiki
Advertisement
Gleb Jakunin

Gleb Janukin

Gleb Jakunin - Pop Prawosławny żydowskiego pochodzenia nawrócony na Prawosławie z judaizmu przez Aleksandera Władimirowicza Mienia, zamordowanego w nieznanych okolicznościach w ZSRR.

Gorliwy działacz na rzecz obrony praw wierzących w ZSRR. Zesłany do Łagru w latach 1979-1987.

Po 1991 brał udział w publikacji archiwów prezentujących kolaborację Cerkwi z władzami politycznymi ZSRR, ujawnianiu pseudonimów wysokich dostojników Patriarchatu Moskiewskiego oraz powierzanych im przez partię i KGB zadań agenturalnych.

"W wieku prawie 81 lat zmarł w Moskwie 25 grudnia ks. Gleb Jakunin - rosyjski kapłan prawosławny, jeden z najbardziej znanych jeszcze w czasach sowieckich dysydentów.

Za swe wystąpienia w obronie praw ludzi wierzących był prześladowany zarówno przez władze sowieckie, jak i przez Patriarchat Moskiewski. „Ojciec Gleb zmarł po ciężkiej chorobie” - powiedział rosyjskiej agencji prasowej TASS przewodniczący ruchu „O prawa człowieka” Lew Ponomariow, dodając, że kierowana przezeń społeczność bardzo z tego powodu ubolewa."

- Zmarł ks. Gleb Jakunin - dysydent kościelny i społeczny, 26.12.2014

"W 1993, już po rozpadzie ZSRR, RKP zabronił duchownym uczestniczyć w wyborach do organów przedstawicielskich i wykonawczych, ale ks. Jakunin nie podporządkował się temu zakazowi i w latach 1993-1995 był deputowanym do Dumy Państwowej, za co formalnie usunięto go ze stanu kapłańskiego (razem z metropolitą Filaretem, obecnym niekanonicznym patriarchą kijowskimi i Rusi-Ukrainy)."

- Zmarł ks. Gleb Jakunin - dysydent kościelny i społeczny, 26.12.2014

"Gdy w połowie lat dziewięćdziesiątych zaczął ujawniać powiązania wyższej hierarchii RKP z KGB i zaczął domagać się jej ustąpienia, został w 1997 całkowicie usunięty z Kościoła. Przeszedł wówczas do niekanonicznego Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego, a następnie do Rosyjskiego Apostolskiego Kościoła Prawosławnego (również niekanonicznego), którego był współtwórcą.

Przez wszystkie te lata pozostawał zdecydowanym obrońcą praw człowieka i nieprzejednanym krytykiem kierownictwa Patriarchatu Moskiewskiego, któremu zarzucał służalczość wobec reżimu sowieckiego i brak pokuty za tę współpracę."

- Zmarł ks. Gleb Jakunin - dysydent kościelny i społeczny, 26.12.2014

Advertisement