Benio123o pl Wiki
Advertisement

Ha-Eda ha-charedit - Żydowska judaistyczna istniejąca w Izraelu, potępiana przez Judaizm ortodoksyjny, wykazująca się antysyjonizmem oraz rewizjonizmem prawa Żydowskiego w tym niewierności nakazom Starego Testamentu.

Członkowie Ha-Eda ha Charedit nakazują swoim kobietą rodzić jedynie w domu, zakrywać ciało przy odsłonięciu jedynie oczu, współżyć z mężami jedynie kilka razy do roku. Sekta praktykuje również aranżowanie ślubów pomiędzy własnymi dziećmi oraz nie posyła ich do szkół.

Obecnym przewodniczącym  sekty Ha-Eda ha-charedit jest rabin Jicchok Tuwja Weiss od 2002 roku. Sekta jest zwalczana przez Izraelskich ultra ortodoksyjnych żydów Hadystów.

Advertisement