Benio123o pl Wiki
Advertisement

List do Hebrajczyków 10:26 Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, 10:27 Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników.

Rozmyślnie (hekousiōs - chętnie, dobrowolnie)

Werset nauczający że ci którzy po poznaniu prawdy chętnie - rozmyślnie grzeszą, nie są zbawionymi ludźmi.

Advertisement