Benio123o pl Wiki
Advertisement

Henoch - Przedpotopowy prorok, siódmy potomek po Adamie z linii syna Adama Seta. Henoch żył łącznie 365 lat na ziemi, nie zmarł, został zabrany przed śmiercią przez Boga z ziemi nie oglądając śmierci ze względu na jego wiarę i relację z Bogiem która podobała się Bogu.

Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu.

- Hebrajczyków 11:5

O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, Aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy.

- Judy 1:14-15

Advertisement