Benio123o pl Wiki
Advertisement
Ruiny Hetyckiej Hattusy, brama lwów

Ruiny Hetyckiej Hattusy, brama lwów

Płaskorzeźba króla Tudhalijasa IV w Yazılıkaya pod Hattusą

Płaskorzeźba króla Tudhalijasa IV w Yazılıkaya pod Hattusą

Hugo Winckler

Hugo Winckler, archeolog, odkrywca Hetyckiej Hattusy

Hetyci - Zapominany historycznie upadły naród Hetyckie istniejące przed Chrystusem na terenie Azji Mniejszej i Antalonii w dzisiejszej Turcji na północ od Egiptu, którego istnienie zostało przechowane w pamięci przez Biblijny Stary Testament jako faktycznie istniejący naród wielokrotnie wspominany w biblii i ostatecznie ponownie potwierdzony archeologicznie w 19-stym i 20-stym wieku jako faktycznie istniejący dawniej silny naród z stolicą w Hattusie.

W 1906 roku niemiecki archeolog Hugo Winkler odkrył 25 tysięcy tabliczek z pismem klinowym napisane w części w języku Hetyckim, które zostały odszyfrowane w 1915 roku.

I poślę przed tobą anioła, i wypędzę Kananejczyka, Amorejczyka, Chetejczyka, Peryzyjczyka, Chiwwijczyka i Jebuzejczyka.

- Księga Wyjścia 33:2

Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie, wypędzi przed tobą wiele narodów: Chetejczyków, Girgazyjczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Perezyjczyków, Chiwwijczyków i Jebuzejczyków, siedem narodów liczniejszych i potężniejszych niż ty,

- Księga powtórzonego prawa (V Mojżeszowa) 7:1

Gdyż obłożysz je klątwą, mianowicie: Chetejczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Peryzyjczyków, Chiwwijczyków i Jebuzejczyków, jak ci nakazał Pan, Bóg twój,

- Księga powtórzonego prawa (V Mojżeszowa) 20:17

Jozue rzekł: Po tym poznacie, że Bóg żywy jest pośród was i że na pewno wypędzi przed wami Kananejczyków, Chetejczyków, Chiwwijczyków, Peryzyjczyków, Girgazyjczyków, Amorejczyków i Jebuzejczyków.

- Jozuego 3:10

Gdy zaś przeprawiliście się przez Jordan i przyszliście do Jerycha, to walczyli z wami obywatele Jerycha, Amorejczycy, Peryzyjczycy, Kananejczycy, Chetejczycy, Girgazejczycy, Chiwwijczycy i Jebuzejczycy, a Ja wydałem ich w wasze ręce.

- Jozuego 24:11

Biblijny zapis Hetytów był argumentem przeciwko Słowu Bożemu przez ludzi podważających wiarygodność Pimsa Świętego, uznajacych że lud Hetytów jest fikcyjnym wymysłem autora starego testamentu który nigdy nie istniał, a wierzący chrześcijanie przyjmowali mimo braku dowodów ich istnienie ufnie przez wiarę. Przekaz biblijny dotyczący Hetytów okazał się poprawny i prawdziwy, przeciwnie do historycznej pamięci wszystkich innych źródeł ludzkich, wzmacniając pozycję biblijnego chrześcijaństwa opartego na zaufaniu biblii.

Hettyckie imperium osiągnęło szczyt potęgi 1290 lat przed Chrystusem, upadło w 90 lat później w 1200 roku przed Chrystusem. Było to pogańskie państwo politeistyczne. Starli się z Egiptem w bitwie pod Kadesz.

Advertisement