Benio123o pl Wiki
Advertisement

Gene Kim

Gene Kim

Doktor Gene Kim - Historical PROOFS of Biblical Books, 26 Października 2017 Rok, tłumaczenie – Beniamin Zabój, 2019 Rok.

Jest wiele dowodów dowodzących że mamy właściwe księgi w naszej Biblii, nie tylko dlatego że pismo to pokazuje, jak pokazałem w poprzednim filmie, ale również dlatego że jest historyczny dowód, musisz zdać sobie sprawę z tego; księgi tradycyjnego chrześcijaństwa głównego nurtu – księgi biblii; możemy pewnie stwierdzić że są prawdziwe nie tylko przez to że pismo to ukazuje, nie pokażę tutaj dowodów wynikających z pisma świętego.

To co mam zamiar pokazać to dowody wyłącznie historyczne i na podstawie manuskryptów, więc nawet nawet świeckie dowody że mamy właściwe księgi w naszych bibliach, przyjrzymy się kilku z tych kwestii.

Pierwszą, jednym z największych dowodów że mamy właściwe księgi w naszych bibliach, to z powodu starożytnych manuskryptów zwanych manuskryptami znad morza martwego, pochodzą one z czasu przed Chrystusem, to powiedzą uczeni manuskryptów, ale gdy patrzysz na zwoje znad morza martwego, zawierają one cały kanon starego testamentu który zawiera Biblia Króla Jakuba, jedynym wyjątkiem jest jest księga Estery.

Więc możesz zauważyć tutaj że mamy również tu bardzo dobry dowód że mamy właściwe księgi w naszych bibliach. Możecie to zweryfikować, jest człowiek nazwiskiem James C. Vanderkam i jego książkę pod nazwą „znaczenie zwojów znad morza martwego”.

Więc możecie przyjrzeć się pismom ukazującym dowód tego, jest to tutaj jeden dowód. Mamy inny dowód, innym dowodem jest ta grupa ludzi (żydzi), jeżeli patrzysz na historyczne dowody, wiemy to używając zdrowego rozsądku; „kto był tym którym dano Słowa Boże od samego początku?”.

„Kim byli ci którzy wzięli w opiekę Słowo Boże od początku?” Żydzi. Więc wszystko co musisz zrobić to spojrzeć na historie żydów. Nie wiem czy kiedykolwiek badałeś historie żydów ale ci ludzie brali pisma na poważnie.

Tworzyli kopie pisma, odpisy biorąc je na poważnie, każde pojedyncze słowo. Udamy się do księgi powtórzonego prawa rozdziału 31:24, zauważcie że pierwsze księgi twojej biblii które zostały napisane przez Mojżesza, od samego początku, było to przechowywane i chronione przez tych ludzi.

A gdy Mojżesz spisał do końca słowa tego zakonu w księdze, To dał Mojżesz Lewitom, którzy nosili Skrzynię Przymierza Bożego, taki rozkaz: Weźcie księgę tego zakonu i połóżcie ją z boku Skrzyni Przymierza Pana, Boga waszego, i niech będzie tam świadkiem przeciwko tobie,

Zobacz na to; żydzi, od samego początku byli odpowiedzialni za utrzymanie pisma, Mojżesz powiedział im by się nim zajęli aby były świadectwem dla nich.

Zobaczymy również Nehemiasza rozdział 8-siem, więc widzimy księgę powtórzonego prawa 31:24 i zobaczymy również Nehemiasza rozdział 8-smy, zauważcie że kiedykolwiek Izrael tracił swój naród, nawet gdy Izrael przestawał istnieć jako naród od początku istnienia narodu żydowskiego aż po niewolę babilońską, wciąż mieli zachowane pismo.

Przyjrzymy się Nehemiasza 8:7-9, biblia mówi tutaj że je mieli, pamiętacie lewitów trzymających je przez cały czas? Mojżesz powiedział „tu są księgi i wy je zachowacie”. Czy lewici zachowywali pisma cały czas? Tak.

Werset 7-dem:

A Jeszua, Bani, Szerebiasz, Jamin, Akkub, Szabbetai, Hodiasz, Maasejasz, Kelita, - pominiemy wszystkie te imiona...Lewici …. pamiętacie Lewitów którym Mojżesz dał to zadanie? wyjaśniali Zakon ludowi, który stał w miejscu,

Więc czytali co? Księgi prawa czego? Słowo Boże, mieli je cały czas od samego początku do końca ich narodu.

I czytali z księgi Zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, tak że zrozumiano to, co było czytane. Wtedy Nehemiasz, który był namiestnikiem, oraz Ezdrasz, kapłan i pisarz, i Lewici, którzy objaśniali lud, rzekli do całego ludu: Dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu, waszemu Bogu, nie smućcie się i nie płaczcie; gdyż cały lud, słuchając postanowień Zakonu, płakał.

Więc mieli go cały czas, nie tylko to, nawet jest to uznawane przez Nowy Testament, zobaczmy Rzymian rozdział 3, widzimy więc to od początku nawet do Nowego Testamentu, uznajemy że żydzi mieli pismo, więc Rzymian 3:2.

Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone... co? wyrocznie Boże.

Co oznaczają „wyrocznie Boże”? Wyrocznie Boże oznaczają jeżeli patrzysz na słowo „wyrocznia”, oznacza to coś co jest Boskim Słowem od Boga. Więc zobacz tutaj że wyrocznie Boże zostały powierzone komu? Żydom, również w czasie Nowego Testamentu także.

Przyjrzymy się również wielu innym dowodom, jest więc wiele innych historycznych dowodów i manuskryptów, innym dowodem jest Edward F. Hills, ten człowiek nie tylko obronił właściwe księgi w Biblii ale i obronił nawet Biblie Króla Jakuba samą w sobie.

Ten człowiek był uczonym Harvardu, był przed czasami Petera Ruckmana, dlatego Ruckman odnosił się do niego dość często jako dowód, Edward F. Hills, ten człowiek był uczonym Harvardu który obronił Biblie Króla Jakuba, nie tylko prawdziwość ksiąg w twojej biblii, jego książka którą możesz zobaczyć to „Belving Biblie Study”, strona 5-9, ale to co zrobił to dał historyczne wyjaśnienie tego że wszystkie księgi w biblii Króla Jakuba; dał szczegóły historycznego przeglądu.

Że księgi w biblii Króla Jakuba; mówił o tekście Masoreckim, przeszedł przez manuskrypty Textus Receptus, przez wszystko, to bardzo fascynujące, pokazując od początku do końca że księgi które mamy są księgami biblii. Więc zauważ tutaj że mamy historyczny dowód w manuskryptach od uczonych, dlatego skończyliśmy z takimi księgami biblijnymi.

Przyjrzymy się również innym dowodom, zdasz sobie sprawę że większość – tu jest następna rzecz która jest interesująca; jest prawdą że macie niektórych ojców kościoła i niektórych dziwnych chrześcijan podczas wczesnych wieków którzy uznali niektóre księgi poza naszą biblią Króla Jakuba, niektóre księgi które wychodzą poza tradycyjną biblie.

Więc będą chcieli powiedzieć „ta ewangelia jest prawdziwa” wiecie – księga Enocha, księga Abrahama, List Barnaby, Pasterz Hermasa

Więc zobaczycie niektórych ojców kościoła i niektórych wczesnych chrześcijan cytujących ich, ale zdasz sobie sprawę z tego że w historii większość wczesnych kościołów, większość wczesnych chrześcijan uznało te księgi które są w naszych bibliach dziś, jako prawdziwe Słowo Boże.

Wiecie dlaczego to jest łatwy dowód? Ponieważ to proste, dlaczego mieliśmy te księgi w Biblii przez praktycznie 2000 lat wówczas jeżeli nie mieliśmy większości wczesnych kościołów które uznały te księgi jako część biblii. Dlaczego utraciliśmy te inne listy, te inne księgi, jeżeli większość wczesnych kościołów nie uznały je za ważne jako Słowo Boże?

Więc to jest dowód sam w sobie, że większość wczesnych kościołów, nie tylko wczesnych kościołów ale nawet obecnych kościołów, chrześcijańskich kościołów, uznają to samo o tym które księgi są księgami biblijnymi.

Więc to pochodzi z książki Doktora Lee Martina McDonalds'a „biblijny kanon”, możecie również zobaczyć książki Edwarda F. Hillsa „Beliving Biblie Study”.

Zobaczymy również Dzieje Apostolskie rozdział 13-sty, biblia również je wspiera. Skąd wiesz że masz właściwe Słowa Boga? To z powodu wczesnych chrześcijan w tamtych czasach – mieli je. Zobacz, użyj trochę zdrowego rozsądku; kim byli ci którzy mieli Słowo Boże podczas wczesnych wieków?

Czy byli to Gnostycy którzy mówili o dziwnych księgach w biblii, zapominanych księgach? Lub czy zaufasz wczesnym chrześcijanom, kto jest bardziej wiarygodny? Oczywiście że wcześni chrześcijanie, więc zobacz Dzieje Apostolskie 13:49, zobacz czym było Słowo Pana, Dzieje Apostolskie 13:49

I rozeszło się Słowo Pańskie po całej krainie.

Więc zobacz tutaj że Słowo Pana zostało dane wczesnym chrześcijanom w tym czasie w tym obszarze. Zobaczymy również Kolosan rozdział 3-ci, przepraszam, udajmy się do Dziejów 11-ście.

Dzieje Apostolskie 11:22

Wieść o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie; wysłali więc do Antiochii Barnabę,

Gdy szedł do Antiochii, zobacz werset 26-ty

A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. I tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi;... więc te kościoły w Antiochii... w Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami.

Zauważcie że ci ludzie w Antiochii zostali po raz pierwszy nazwani chrześcijanami, ci ludzie byli bardzo niezawodnymi ludźmi, udaj się również do, czytaj tutaj dalej że w wersecie 24-tym, był:

Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana.

Zobacz tutaj również werset 23-ci:

Który, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu.

Zobaczymy również tutaj werset 20-sty:

Niektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami i Cyrenejczykami; ci, gdy przyszli do Antiochii,

Zobacz ostatnią część wersetu 19-stego:

i do Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom.

Więc zauważcie że obszar Antiochii był tym gdzie po raz pierwszy nadano nazwę „chrześcijanie”, wiecie co jest z tym bardzo interesującego gdy badasz te kościoły? Nie ma wątpliwości, jeżeli badasz historie wczesnego kościoła, zobacz; uznaje to – każdy jest niedoskonały, dobrze?

I ci ludzie w Antiochii nie byli wyjątkami również, to po prostu fakt, to historyczny fakt, ale czy Bóg może użyć nieperfekcyjnych ludzi dla swojej chwały? Tak, to tak proste.

Ale musisz zrozumieć to; ci ludzie podczas wczesnych wieków historii kościoła, nie mieli luksusu jaki my mamy z konkordancjami, technologią i skumulowania 1000 lat historii gdzie możemy znaleźć poprawną doktrynę, więc ci ludzie tutaj, musicie zrozumieć że stawali również przed prześladowaniami, więc nie mieli luksusu w dużej ilości czasu.

Ale nie ma wątpliwości w tym że to jest grupa ludzi w historii wczesnego kościoła, to jest bardzo interesujące, kościoły Antiochii były tymi które głosiły z zapałem najwięcej i są tymi skąd pochodzą manuskrypty Nowego Testamentu, większość greckich manuskryptów pochodzi z tego obszaru.

To stąd Textus Receptus, Bizantyjskie Manuskrypty wyszły, Syryjski obszar, Antiochia. Więc zobaczcie że to bogactwo dowodów, widzicie? Jest bogactwo dowodów, ale nie tylko to, masz również, mam na myśli; to jest tylko ich część ludzie, daje wam tylko część, możecie znaleźć więcej.

Możecie również znaleźć to że Syryjskiej Bibliotece w „Milan Italy”, 1740, mają listę pochodzącą z II wieku zawierającą 27 ksiąg twojego Nowego Testamentu, więc mamy historyczny dowód w manuskryptach również. Nie tylko więc samo Pismo, w poprzednim filmie pokazywałem wam że pismo ukazuje że mamy właściwe księgi w naszych bibliach ale i również dowody historyczne i w manuskryptach.

Advertisement