Benio123o pl Wiki
Advertisement

Rzymscy Historycy[]

Rzymski Historyk Tacyd zgodnie z Ewangelią notuje wyznawców Chrystusa od którego biorą swoją nazwę jako ukrzyżowanego przez Poncjusza Piłata za panowania Tyberiusza. Relacja to potwierdza historyczność Poncjusza Piłata, jego urzędu oraz poprawność historyczną ewangelii w kwestii spisania czasu misji Jezusa, według relacji ewangelii życie oraz ukrzyżowanie Pana Jezusa przypadało na panowanie Tyberiusza w Rzymie. Tyberiusz jako historyk rzymski posiada autorytet jednego z najwierniejszych historyków starożytności.

"Chrystus, od którego pochodzi ich nazwa, był skazany przez Poncjusza Piłata za Panowania Tyberiusza."

- Tacyd, Rzymski Historyk żyjący około 105 roku po Chrystusie piszący o Neronie Prześladującym Chrześcijan w roku 46 po Chrystusie

Rzymski Historyk Gaius Sunetoniusz (Swetoniusz) notuje chrześcijan jako nowy ruch religijny nieprzychylnie nazywając go bezbożnym zabobonem.

"Od kiedy żydzi ciągle organizowali powstania pod przewodnictwem Chrystusa, Klaudiusz Wyrzucił ich z Rzymu.

- Gaius Sunetoniusz, Rzymski Historyk i analityk imperialny na dworze cesarza Hadriana piszący około 120 roku po Chrystusie, "Żywoty Cezarów"

"Wymierzył również karę chrześcijanom - ludziom wyznającym nowy i bezbożny zabobon."

- Gaius Sunetoniusz, Rzymski Historyk i analityk imperialny na dworze cesarza Hadrianapiszący około 120 roku po Chrystusie, "Żywot Nerona"

Greckie relacje[]

Lucian z Samosata

Lucian z Samosata

Lucian z Samosata (120-180 rok) - Grecki satyryk wrogi chrześcijaństwu. W swoich przeciwnych chrześcijanom pismach potwierdza historyczność Jezusa Chrystusa wyznawanego przez chrześcijan, który jest celem jego ataku w jego dziele "the passing Peregrinus". Wspomina również o tym że chrześcijanie według jego opisu wierzą że po uwierzeniu w Chrystusa są "nieśmiertelni na zawszę".

Chrześcijanie... Wielbią człowieka do dziś - wybitną osobistość, która wprowadziła ten nowy kult i została ukrzyżowana z tego powodu. (...) Widzicie, te błędne stworzenia zaczynają od ogólnego przekonania, że ​​są nieśmiertelni na zawsze, co tłumaczy ich pogardę dla śmierci i poświęcenia (...) ich prawodawca [nauczał], że wszyscy są braćmi, od momentu, kiedy się nawrócili, i zaprzeczają bogom Grecji, czczą ukrzyżowanego mędrca i żyją według jego praw. Wszystko to przyjmują na wiarę

- Luciuan z Samosata The Passing Peregrinus

Advertisement