Benio123o pl Wiki
Advertisement
Hugh Broughton

Hugh Broughton

John Donne

John Donne

Hugh Broughton (1549-1612 rok) - Angielski uczony i teolog prezbiteriański. Po publikacji przekładu Bibli Króla Jakuba w Anglii w 1611 roku, stał się jego gorliwym przeciwnikiem twierdząc że "wolałby być rozdarty końmi niż narzucać Biblię Króla Jakuba Angielskim kościołom".

Broughton był wysoce szanowany przez jezuickich nauczycieli. mimo doktrynalnej przeciwności papiestwu jako purytanin, do tego stopnia że zaoferowano mu nawet godność kardynalską, co wskazuje na jego niejawną współpracę z rzymskim katolicyzmem i prawdopodobną zdradę.

"Był wysoce szanowany przez wielu uczonych jezuickich; i śmiałym wrogiem papiestwa, oferowano mu godność kardynalską."

- Doktor C. Matthew McMahom, "Memoirs of the Purytans": The Life and Death of Hugh Broughton

"Często napominał ich mówiąc.. studiujcie wasze Biblie, pracujcie ku wzajemnemu zbudowaniu, dążcie do pokoju, ale papiestwa nie macie się powodu bać, nigdy więcej nie pochłonie tego kraju. Lecz miejscie czyste ręcę i unikajcie kłótni."

- Doktor C. Matthew McMahom, "Memoirs of the Purytans": The Life and Death of Hugh Broughton

"Pewien dżentelmen który odwiedził mnie wczoraj powiedział że Kościół stracił Pana Hugh Broughtona który przeszedł na stronę Rzymu... Wiedziałem wcześniej że jezuita Serarius był narzędziem kardynała Baroniusa w dziele przeciągnięcia go do Rzymu."

- Angielski poeta John Donne (1572-1631), dziekan katedry świętego Pawła w Londynie, "The Life of John, Sometime Dean of St. Paul,", Augustus Jessop, strona 98

Advertisement