Benio123o pl Wiki
Advertisement

Huldrych Zwingli (1484-1531) - Szwajcarskim reformator protestancki ukształtowany pod wpływami pism Erazma z Roterdamu i Marcina Lutra. Przeciwnik kultu ikon. Żołnierz i pastor szwajcarskiego kantonu Zurychu. Zginął w 1531 roku w bitwie obronnej w której bronił w raz z innymi pastorami Zurychu przez atakiem rzymsko katolickich kantonów szwajcarskich w raz z innymi 500 osobami.

Odrzucił w wydarzeniu uznawanym za początek reofrmacji szwajcarskiej "sprawy kiełbas" narzucony zakaz spożywania mięsa podczas świąt wielkiego postu spożywając dwie kiełbasy w 1522 roku, argumentując że post nie może być odgórnie narzucony nikomu.

"1525 wydał swe wyznanie wiary „Commentarius de vera et falsa religione“. Jest ono naogół zgodne z nauką Lutra. Przez odrzucenie cielesnej obecności Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej, powstała między Z. a Lutrem polemika, która nie doprowadziła do uzgodnienia poglądów, co spowodowało oddzielenie się reformowanych od luteranów. "

- Encyklopedia Gutenberga , Zwinglii

Zwinglii Sprzeciwiał się antychrześcijańśkiej doktrynie czyśca , piętnując ją , szczególnie za majątki jaka ta fałszywa doktryna zapewnia Kościołowi Katolickiemu .

Ulrych Zwingli

Zwinglii

"Skoro więc Czyściec - tak mianowicie nazwano owo zwodnicze odpokutowanie w ogniu - nigdzie nie może być pokryty słowem Bożym, jak dhcodzi do tego , że jesteśmy tak głupi , aby wierzyć takim nudnym i podejrzanym brednią?

Widzimy przecież że te same osoby , które bronią czyśca , uczą nas , jak trzeba go gasić , równocześnie oferują samych siebie jako urządzenia gaśnicze . Mówią: " Ty musisz dać pieniądzę; tym najszybciej można stłumić ogień, mianowicie jeśli ten , kto bieże pieniądzę , dzielnie czyta msze, modli się i śpierwa psalmy . Tak czytają msze i w tym samym czasie , wyciągają ręke po pieniądzę. "

- Huldrych Zwingli, naczelne Pisma , Teolog , Część II , Strona 193 - 194
Sytułacja w szwajcarii była dla Protestantów bardzo zła , otoczeni byli przez większość katolicką która szykowała się do wymordowania protestantów zbrojnie . Zwinglii próbował walczyć .

" Nauka Z. rozszerzyła się na kantony Bern i Bazyleę. Kantony katolickie wystąpiły przeciw reformacji, co spowodowało wojnę z Zurychem. Jako kapelan polowy wziął Z. udział w wojnie, zginął 1531 w bitwie pod Kappel, zagrzewając swych wyznawców do walki. Krótko przed śmiercią opracował w całości swą doktrynę wyd. w 1536 p.t.: „Christianae fidei brevis et clara expositio“ oraz „Sermonis de providentia dei anamnema“. "

- Encyklopedia Gutenberga

W rzeczywistości protestanci w szwajcarii nie mieli żadnych szans na zwycięstwo . Szacuje się że Kantaony Szwajcarskie , czyli Landy , mogoły wystawić jedynie w najlepszym wypadku do 2000 żołnierzy , katolickie zaś aż do 8000 .

Advertisement