Benio123o pl Wiki
Advertisement

Dlaczego wszechświat i my istniejemy ? Gdy znajdziemy odpowiedź na to pytanie , będzie to ostateczny triumf ludzkiej inteligencji . Poznamy bowiem myśli Boga .

- Stephen Hawking " Krótka Historia Czasu " , przedmowa


Humanizm jest najwyższym szczytem ateizmu na którym się w całości opiera oraz założeń teorii Ewolucji . Jest on całkowicie oparty o te podstawy .

W 1933 roku powstaje pierwszy manifest humanistyczny a następnie zostaje podpisany przez czołowych intelektualistów świata . W 1937 roku powstaje drugi manifest . W przedmowie do tych tych dokumentów czytamy że " Humanizm jest filozoficznym , religijnym i moralnym punktem widzenia , tak starym jak ludzka cywilizacja "

W Manifestach Humanistycznych utożsamianie humanizmu z religią występuje często . Ateiści twierdzą że Humanizm jest bezideowy - to kłamstwo . Humanizm jest religią i jest uczony w szkołach , jest oficjalną ideologią współczesnego ateistycznego , antychrześcijańskiego świata , pojawia się w każdej dziedzinie życia . Jego kwestionowanie wywołuje poważne kłopoty . W 1965 roku , pozycja humanizmu została potwierdzona przez Amerykański sąd najwyższy w sprawie rozpatrywania humanizmu jako wiary religijnej przez prawa stanowe .

W Manifeście pierwszym sformułowania " religijny " i " wiara " w odniesieniu do Humanizmu , pojawia się w punktach pierwszym , drugim , szóstym , ósmym , dziewiątym , dwunastym i trzynastym . Czytamy w nich że " Humanizm jest religijną filozofią zbudowaną na ateizmie i teorii Darwina .

" Ludzie poszukiwali Uniwersalnej Religii albo drogi życia . Jaka religia mogła by sprostać tym oczekiwaniom ? Oczywiście Humanizm . Daje on podstawy stania się światową wiarą "

- Lloyd Morain , American Humanist Association

Edward L. Ericson , autor książki Humanist Way , zgadza sie że Humanizm jest religią . Z resztą podtytuł jego książki  brzmi : " Wprowadzenie do etycznej religii Humanizmu " .

Humanizm Manifesto Pierwszy oświadcza również że Humanizm oparty jest na teorii Ewolucji Darwina , wszechświat jest samo-istniejący , a człowiek jest częścią natury , jest zwierzęciem które powstało dzięki serii naturalnych procesów , problem w tym że jest to kwestia wiary , brak dla tych mrzonek naukowych dowodów .

Manifest Humanistyczny Trzeci głosi że " Humanizm jest progresywną filozofią życia w której nie ma miejsca dla żadnej siły wyższej , a człowiek może wieść etyczne życie ku większemu dobru ludzkości . Podstawą Humanizmu jest ludzki rozumum " .

Całość brzmi cudownie ale zawiera błąd logiczny , jeśli wszechświat powstał w oparciu o naturalne bezmyślne procesy , to człowiek jako istota jest niczym innym i niczym więcej jak tylko przypadkowym tworem funkcjonującym dzięki złożonym procesom chemicznym . Co oznacza że nasze procesy myślowe są niczym innym jak tylko losowymi reakcjami chemicznymi , według tej naturalistycznej bajeczki 99,9 % Historii Wszechświata , obyło się bez człowieka , a 2/3 jego historii dotyczy tylko bakterii . W takim świecie człowiek nie ma żadnego znaczenia , w tym świecie nie istnieje więc dobro ani zło .

Humanizm oparty o wrodzone możliwości rozumu i naturalistyczną religie początku w Darwiniźmie , nie może określać co jest dobre a co złe . A samo pojęcie Etyki wziął z chrześcijańskiej moralności .


"Dlaczego, patrząc na dramat uchodźców, nie widzieć w nich Chrystusa ponownie ukrzyżowanego? On przecież żyje, cierpi i umiera w człowieku, w ludzkości. Przed kilkoma laty o. Henri Boulad SJ pisał: „Nie wolno nam w tych burzliwych czasach spać jak apostołowie w łodzi. Zbyt często sądzimy, iż zmartwychwstały Chrystus już został uwielbiony, jest w chwale Ojca i siedzi po Jego prawicy. Spoczywa na zasłużonych laurach i jest szczęśliwy. Nic podobnego! Aby odkryć Jezusa, musimy skierować wzrok ku człowiekowi”.

- Jezuici.pl , " Czy uchodźcy przyszli zdemontować nasz świat ? " , 7 marca 2016Obalenie Feminizmu[]

Absurdem jest mówić że jest się humanistą a nie jest feministą .

Feminizm jest ostatnim ewolucyjnym krokiem humanizmu . Feminizm to humanizm w swojej najbardziej rozwiniętej formie .

- R. Eisler , Humanist Magazine 11/12 1980


Feminizm jest ruchem buntu dla kobiet , na pozór ruchem społecznym opierającym się na prawach człowieka - prawa silnego . Wprowadza on idee rzekomej równości a w efekcie wyższości kobiet nad mężczyznami i zniszczeniu wszelkich ludzkich wartości zarówno męskich jak i żeńskich . Wzrasta w siłę od początku 20 wieku , od samego początku jest silnie związany z ruchem eugenicznym . Feminizm został stworzony przez złych ludzi i jest on złą filozofią przesyconą wolą szatana .

Emma Gold man - anarchistka i komunistka walczyła o równouprawnienie kobiet oraz obalenie kapitalizmu , cała zła filozofia propagowana przez nią w jednym miejscu . Oto liderka " wolności " kobiet , filozofii śmierci i niewoli .

Rasistka Margaret Sanger , która tak przy okazji zmarła jako alkoholiczka i narkomanka którą była jako życiowa nieudaczni czka tak jak większość lub prawie każdy człowiek który uważany jest za ojca Ewolucji , nie była zdolna do założenia rodziny , stworzyła organizacje walczącą o kontrole urodzeń która przerodziła się w Planed Parentgood . Twierdziła że niektórzy ludzie są niepotrzebni i nie mają prawa do życia - Żydów , Azjatów i czarnoskórych nazywała ludzkimi chwastami - współpracowała z eugenikami którzy opierali cały swój program na teorii Darwina .

" Margaret Sandger założyła grupę " planowane rodzicielstwo " w 1916 roku . Jej celem jest eliminacja niższych gatunków . Uznała że Żydzi , Azjaci i Czarni to ludzkie chwasty . Jej Ojciec był wiejskim ateistą , umarła ona jako alkoholiczka i narkomanka . "

- Passport Magazine , Lipiec 1988 , strona 6

Mottem tej " kobiety " i jej żałosnego magazynu " The Woman Rebel " - Kobieca Rebelia , było " Nie ma Bogów , nie ma panów . " Margaret Sanger napisała :

" Miłosierdziem jest gdy wielodzietna rodzina zabija jedno ze swoich niemowląt . "

- Margaret Sanger , Women and The New Race

" Kontrola narodzin by stworzyć rasę o czystej krwii . "

- Margaret Sanger , Birth Control Review , Listopad 1921

Obrona Feminizmu jest niemożliwa , broniąc feminizmu , broni się całej Hitlerowskiej spuścizny zła , która była zachwalana i wspomagana przez Feministki , na których czele propagandy pro Hitlerowskich metod stała Margaret Sanger , nie jest możliwe by tak wielkim złu które trwa do dzisiaj w raz z wszelkimi fałszywymi dogmatami , być członkiem tej satanistycznej filozofii bądź wyznawać chodź jeden z jej ludobójczych dogmatów , karą za morderstwo jest śmierć , propagatorzy masowej eksterminacji ludności jaką jest ruch feministyczny , są uczestnikami grzechów tego ruchu i zostaną za niego osądzeni przez Boga i otrzymają należą zapłate .

" Eugeniczna sterylizacja - paląca potrzeba "

- Birth Control Review , kwiecień 1933 rok , Doktor Ernes Rudin o trzeciej Rzeszy Hitlera


Wołanie o prawo do aborcji feministki przejęły właśnie od eugeników - Sir Francisa Galtona , Charlesa Dawnporta , Leonarda Darwina - syna Karola Darwina i innych . Feminizm nienawidzi mężczyzn w swojej naturalnej formie jak i kobiet . Degraduje on biblijną rolę mężczyzny i kobiety , mężczyzny jako pracującego i utrzymującego rodzinę , a kobietę jako panią swojego domu z , jej obowiązkiem dbania i wychowania dzieci i podległej mężowi.

Feminizm głosi że kobiety mogą wykonywać te same zajęcia co mężczyźni , jest to kłamstwo . Mężczyźni jak i kobiety są niedoścignieni w swoich obowiązkach , kobiety doskonale radzą sobie w jednym a mężczyźni w drugim i przemiana ich miejsc jest tragiczna . Feminizm wysyła na front wojny kobiety , do ciężkiej pracy , nie do kobiecych lekkich zajęć - te stara się zniszczyć . Całkowicie wybywa się ich kobiecości a mężczyzną odbiera męskość , niszcząc całe społeczeństwa i skazując na samozagładę . wmawia im że kobiety staną się wolne gdy wyswobodzą się od swoich mężczyzn i własnych dzieci .

Gardzą mężczyznami gdyż nie są w stanie stworzyć im związku opartego na miłości .


Wzywaj Boga , moja droga , ONA cię wspomoże !

- O.H Belmont , Feministka


Aby być wpełni feministką , każda kobieta mu się definiować jako homoseksułalna .

- National Now Times , 1988


Ruch feministyczny promuje własną wersje Bibli w której Bóg jest matką i ojcem mieszkającym w niebie , Chrystus nie jest synem bożym ale dzieckiem bożym , bóg feminizmu to bóg wewnętrzny - pogański panteizm , mocy która jest w nas .

W krajach w którym humanizm jest mocno rozwinięty jest silny ruch feministyczny , rośnie tak liczba społecznych sierot gdyż  matki feministki nie chcą zajmować się swoimi dziećmi .


Małżeństwo istniało dla korzyści mężczyzn , była to legalnie usankcjonowana metoda kontrolowania kobiety . ( ... ) Cała historia musi zostać przepisana na nowo jako dzieje zniewolenia kobiety . Musimy powrócić do starych kobiecych religii jaką jest czarownictwo .

- Declaration of Feminizm 1971

W 2016 roku , Papież Franciszek opublikował Papieską Intencje na Maj 2016 roku , w którym papież opowiedział się za " równością " płci . Pod tym hasłem Papież Franciszek wspiera i nawołuje do feminizmu , w materiale wideo występują hasła takiego jak " Wykonuje moją pracę równie dobrze jak mężczyzna " czy też " Nigdy nie będę niewolniczką " , to są hasła feministyczne , kościół katolicki jawnie popiera więc feminizm który działa pod przykrywką działania na rzecz kobiet . Sprzeciwiał się również molestowaniu seksualnemu kobiet i dyskryminacji w pracy , wszystko to w dobrze wyreżyserowanym i nagranym filmie propagandowym kolejną Papieską Intencje , na koniec której Papież Franciszek powiedział :

" Jeżeli uważasz , że to oczywista prawda , dołącz do mojej modlitwy ... aby kobiety we wszystkich krajach świata były uznawane , szanowane i cenione za ich niezbędny wkład w społeczeństwo "


Absurd Feminizmu , jest niezaprzeczalny a upadłość jakich kol wiek argumentów stojących za tym ruchem jest wyryta w kamieniu i pewna . Fakt Genezy Feminizmu , jako ruchu stworzonego i wymyślonego przez mężczyzn , do określonych celów nowego porządku świata , jest obaleniem całej istoty tego ruchu , terrorystycznego ruchu .


Liderka polskiego ruchu Feministycznego , członkini Partii Nowoczesna , będącej reinkarnacją Partii Palikota , podczas protestu przeciwko zakazowi eksterminacji ludzkości w czasie znajdowania się w łonie matki - Joanna Scheuring Wielgus , krzyczała " Dość dyktatury kobiet " , w raz za nią podążyli inni zwolennicy teologi feministycznej . Po pewnym czasie jednak , ktoś zwrócił jej uwagę , iż powinna jako feministka krzyczeć " dość dyktatury mężczyzn , a nie kobiet " . Wówczas dopiero Joanny Scheuring  Wielgus , zdała sobie sprawę z swojego absurdalnego " błędu " .Prawa Człowieka[]

W 2008 roku Papież Benedykt XVI argumentował przed zgromadzeniem narodów zjednoczonych że " prawa człowieka winne być wyryte w kamieniu , ponieważ są one kluczem do światowego pokoju i bezpieczeństwa ,  prawa człowieka oparte są na prawach naturalnych które wypisane są w ludzkich sercach  " . W czasie rewolucji Francuskiej deklaracja praw człowieka została ustanowiona przez zgromadzenie narodowe zawierając 17 praw , w 1948 r. zostało dodanych następne 13 praw człowieka . Obecnie mamy 30 praw człowieka zapisanych w deklaracji narodów zjednoczonych .

Kościół katolicki wzywa do zachowania praw ludzkich i wywyższa je ponad prawa Boga . Religią kościoła katolickiego nie jest biblijne chrześcijaństwo a satanizm , w którym humanizm gra główną rolę . Humanizm stawia człowieka jako najwyższy absolutny autorytet a jego żałosny omylny rozum jako nieomylne źródło prawdy tak jak ma to miejsce w katolicyzmie w którym umysł człowieka jest uznany za nieskazitelny i nie upadły , który może ustanawiać prawa równe prawą Boga .


Musimy zmierzać jak najszybciej jest to możliwe do jednego światowego rządu i jednej światowej religi , podległych jednemu światowemu przywódcy .

- Robert Muler , sekretarz generalny ONZ , D.L. Kinman , " The worlds Last Dictator " Str. 81

Cały Ruch " Praw człowieka " jest ściśle powiązany z Jezuitami .

W 2016 roku , Chilijski Jezuita o. José Aldunate Lyon , został laureatem Narodowej Nagrody Praw Człowieka 2016 .


Niestety ale prawa człowieka są używane w celu prześladowania chrześcijan . W Armii Amerykańskiej , pod pretekstem praw człowieka do wyznania , zakazuje się oficjalnych modlitw do Jezusa Chrystusa aby nie urazić innych wyznawców religii którzy Jezusa nie uznają .

W RPA , publiczne modlenie się w imieniu Jezusa jest zakazane . Natomiast Burowie - Potomkowie Protestanckich kolonistów , są przez czarną ludność na terenie RPA za przyzwoleniem rządów zabijani i mordowani .

Advertisement