Benio123o pl Wiki
Advertisement

Oprócz wyklęcia Johna Wycliffa, Sobór w Konstancji ekskomunikował również jednego z jego najbardziej znanych uczniów, żarliwego reformatora z Czech zwanego Jan Hus, którego zwolenników nazywano Husytami. Zainspirowany nauczaniem Wycliffa, Hus odrzucił nauczanie Papieża stawiając autorytet Biblii wyżej od opinii kościelnych przywódców. W rezultacie został potępiony jako Heretyk i spalony na stosie w Konstancji w 1415 roku. To czego nauczalem moimi ustami, teraz zapieczętuje moją krwią. ~ Jan Hus

Jan Hus

Jan Hus

Proces był w pełni pokazowy, ponieważ śmierć Husa była upewniona przed rozprawą. Mimo że Hus trzykrotnie odparł zarzuty jakie mu stawiano, i darowano mu oficjalnie życie, został zamordowany przez spalenie na stosie. Przed spaleniem rzymski kapłan powiedział Husowi że:

"Przekazujemy twoją dusze diabłu”, Hus zwrócił oczy ku niebu i powiedział „Ale, przekazuje moją dusze w ręce Pana Jezusa Chrystusa."

"Hus" oznacza po czesku "Gęś", nawiązując do tego Hus przed śmiercią Hus powiedział:

"Uciszą Gęś , lecz w ciągu 100 lat z jej prochów powstanie łabędź, którego nie będzie można uciszyć."

- Jan Hus: The Goose of Bohemia, by William P. Farfley

100 lat później po części zainspirowany naukami Husa, Marcin Luter przybił 95 tez do bramy kościoła w Niemieckiej Wittenberdze, to wydarzenie zapoczątkowało protestancką Reformację.


Mroki Średnowiecza - Józef Putek

Józef Putek , Mroki Średniowiecza , 1935

" Biskup poznański, Jędrzej Czarnkowski, uwięził w roku 1554 pod zarzutem szerzenia husytyzmu mieszczanina Grzegorza Grycerę,krawca Serafina i aptekarza Jakuba, zaś inkwizytor, dominikanin Paweł Sarbin, skazał ich na spalenie żywcem na stosie. Wyrok ten oburzył szlachtę, toteż pod wodzą Stanisława Ostroroga i Łukasza Górki wpadła ona do miasta i więźniów biskupich uwolniła. Wnet jednak powstała nowa awantura. "

- Józef Putek, "Mroki Średniowiecza", Strona 18

"Husytyzm w Polsce był nie tylko ruchem religijnym, ale i antyklerykalnym ruchem politycznym. Z tego to czasu pochodzą legendy o rzekomym napadzie husytów na klasztor jasnogórski w Częstochowie, o jego spaleniu i sponiewieraniu obrazu Matki Boskiej i zrabowaniu kosztowności. Pod wpływem tych bredni tłum w Krakowie urządził w roku 1430 rzeź husytów. Później wyjaśniło się, że napadu na klasztor dokonali polscy szlachcice pod wodzą Jana Kuropatwy i Jakuba Nadobnego, za co odsiadywali karę w wieży zamku wawelskiego."

- Józef Putek , "Mroki Średniowiecza", Strona 141


"Długosz w Dziejach Polski tak streścił nauki husytów: „Rzymski biskup wszystkim innym biskupom jest równy. Pomiędzy księżmi żadnej nie ma różnicy. Kapłana nie czyni wyższym godność, ale cnota i zasługa. Dusze z ciał wychodzące natychmiast albo idą na wieczne męki, albo wiekuistą otrzymują szczęśliwość. Ognia czyśćcowego nigdzie nie ma. Próżne są modlitwy i nabożeństwa za zmarłych, wynalazło je łakomstwo księży. Obrazy Boga i Świętych powyrzucać trzeba. Święcenie wody i żegnanie ręką śmiechu są godne. Zakony żebrz ące sami czarci wynaleźli. Kapłani powinni żyć w ubóstwie, przestając na jałmużnie. Każdemu powinno być wolno opowiadać słowo Boże.Żaden grzech ciężki, nawet dla uniknięcia większego złego, nie może mieć pobłażania. Kto w śmiertelnym jest grzechu, ten nie może żadnej, ani świeckiej, ani duchownej, piastować godności i podlegać mu nie należy. Bierzmowanie, którego udzielają biskupi, i ostatnie namaszczenie nie należą bynajmniej do sakramentów świętych. Spowiedź tajemna to niepotrzebne plotki, dosyć jest, gdy choć w domu wyznasz przed Bogiem swoje grzechy. Chrzest z rzecznej wody nie powinien mieć żadnych przydatkówoleju świętego."


- Józef Putek , " Mroki Średniowiecza " , Strona 141 , Jan Długosz Cytowany przez Józefa PutkaHieronim z Pragi[]

Jan Hus nie był jedynym Bohaterem wiary w Czechach i Reformatorem . Był nim również inny uczeń Wiclieffa , czeski Teolog oraz Husyta Hieronim z Pragi . Hieronim pochodził z rodziny szlacheckiej więc mógł pozwolić sobie na wyższą Edukację , a jako że był bardzo religijnym człowiekiem odbył podróż do ziemi Świętej . Po powrocie Hieronim został profesorem Uniwersytetu Praskiego .

Hieronim po raz pierwszy poznał Wiclieffa studiując w Oxkfordzie , wcześniej Hieronim studiował w Koloni i Paryżu , jednak to właśnie nawiązanie kontaktu z Wicliffem zmieniło jego życie . Gdy wrócił do swojego kraju , przywiózł do niego Pisma Johna Wicliffa .

Podobnie jak Hus , Hieronim dostrzegał niebezpieczeństwo płynące z nieustannej Germanizacji swojego kraju . Czechy od niepamiętnych lat były zdominowane walką o niezależność i wpływy z Cesarstwem Niemieckim .


Owoce Husytów[]

Katolicy mówią o owocach Husytyzmu jako złych , ponieaż dziś Czechy są krajem ateistycznym i pozbawionym wiary , jest to obrzydliwe fałszowanie Historii i pokaz zakłamania wysówając takie twierdzenia .

Trudno znaleść bardziej uduchowiony lud który wierzył tak jak wierzyli Taboryci . Turdno znaleść większy obraz klęski katolickiego świata , do tychczas wszyscy Biblijni chrześcijanie byli mordowani przez Rzym , Husyci jako pierwsi z niczego , nie posiadając najmniejszych sznas na zwycięstwo , odparli i pokonali najpotężniejsze niebezpieczeńśtwo zbrojnej armii jakiej inni chrześcijanie nie wiedzieli wcześniej .

Właśnie dla tego Katolicy mówią o nich w ten sposób . Jednak przyczyna upadku Religijnego w Czechach NIE JEST winą Husytów i nie jest możłiwe nawet wysunąć takiej tezy bez nazwania siebie samego Hiporkytą .

Lata Habsurskiej Katolickiej Okupacji , tępienie Protestanckich Czeskich Spadkobierców Husytów - Braci Czeskich , agenda Katolicka . To są powody upadku duchowego Czech .

Czy obecnie w stolicy Pragi o którą tak bardzo walczyli Husyci znajduje się ich Kościół ? Co stoi w samym centrum Stolicy Czech - Pradze ?

W Pradze znajduje się Wielki Uniwersytet Jezuicki . Tak samo jak i na terenie Niemiec . Uniwersytet Jezuitów , z Atlasem na szczycie , najbardziej bezbożnej Organizacji Kościoła szatana - Kościoła Katolickiego , oto są skutki Katolicyzmu , nie Husytyzmu .

Sam Hus jest twórcą tak zwanego literackiego języka Czeskiego dla którego stworzył ortografię z unikalnymi znakami diakrytycznymi . Aktywność Husa jako pisarza , zaowocowała rozkwitem literatury Czeskiej , dzięki jego staranią , język Czeski w XV wieku stał się niezwykle wpływowym językiem Europejskim oraz jednym z najbardziej rozwiniętych języków słowiańskich , z którego czerpał również język Polski .

Dzięki działalności Husa , Pisma Wicclifa zostały przetłumaczone na Język Czeski i rozpowszechniły się w Czechach .


Wojny Husyckie - Przeciwko Wszystkim[]

Czescy zwolennicy Jana Husa nigdy nie pogodzili się z bezprawnym morderstwem Jana Husa z rąk Kościoła Katolickiego . Nie odrzucili oni żądania reform , tak Hus po swojej śmierci stał się męczennikiem a podążającym za nim ludem byli Czescy zwolennicy jego nauk co doprowadziło w 1419 roku do Powstania Husyckiego w Czechach przeciwko katolickiemu władcy Niemiec , króla Zygmunta Luksemburskiego - wiernego wykonawcy woli Papieskiej .

Naród Czeski pod wpływem nauki zwolenników Husa wynikających z Biblii , po jego śmierci stał się jednym wielkim ruchem żądającym słusznych reform spaczonego moralnie Kościoła Katolickiego . Niestety byli w błędzie , myśleli że kościół katolicki jest możliwy do reformy , jednak mylili się i mieli się o tym szybko przekonać , czym tak naprawdę jest Katolicyzm .

Ruch Husycki oparty był w swoich żądaniach o cztery artykuły praskie , opracowane przez Husyckie Duchowieństwo już od 1417 roku. a opublikowane w 1420 . Zawierały one zasady doktrynalne wyznawane przez wszystkich Husytów .

Husyci domagali się w nich zaakceptowania nauk Jana Husa takich jak podstawowego prawa każdego wierzącego do głoszenia Słowa Bożego , także w językach narodowych , zaprzeczając przy tym dotychczasowemu Monopolowi Kościoła Katolickiego na głoszenie Biblii wobec własnego uznania i potrzeby a także odłączenia Kościoła od państwa poprzez sekularyzacje majątków duchownych jak i odebraniu im władzy świeckiej , gardząc systemem Feudalnym , w konsekwencji zbliżając się do Biblijnego Chrześcijaństwa .

Po śmierci Czeskiego Króla Wacława IV Luksemburskiego , Husyci opanowali Pragę i przejęli władzę w Czechach a na swojego przywódce Mianowali Husytę Jana Zizke .


" ( Jan Zizka ) wódz husycki, (ok. 1370—1424), w młodości na dworze króla Wacława, gdzie nabrał wiadomości i doświadczenia w sztuce wojennej. W 1410 spotykamy go między najemnikami czeskimi w bitwie pod Grunwaldem po stronie polskiej. "

- Encyklopedia Gutenberga , Jan Zizka

Jan Zizka tak bardzo przysłużył się w Bitwie , że został uwieczniony na Obrazie Jana Matejki " Bitwa pod Grunwaldem " .


" ( Jan Zizka ) Genjalny organizator i wódz, nietylko decydująco wpływał na układ wewnętrznych stosunków w Czechach, lecz nawet kilkakrotnie rozgromił krzyżowców niemieckich Zygmunta (1420 pod Pragą, 1422 pod Niemieckim Brodem), spustoszył część Austrji i Moraw. W Czechach zwalczał kalikstynów, czas jakiś popierał kandydaturę Witołda na króla czeskiego, współdziałał z jego przedstawicielem Zygmuntem Korybutem. Zwycięzca w kilkudziesięciu bitwach i potyczkach, jest twórcą szyku taborowego "

- Encyklopedia Gutenberga , Jan Zizka1 Marca 1420 roku Papież Marcin V ogłosił Bullę w której nakazał Zygmuntowi Luksemburskiemu i innym Katolickim władcą zorganizowanie Kruacjaty przeciwko Husytą . 17 marca bulla ta została odczytana we Wrocławiu , gdzie zebrał się królewski sejm . Nie mogąc zapłacić rycerzom żołdu, obiecał odpust zupełny dla 150.000 uczestników krucjaty oraz wysokie pozycje w Raju dla tych, którzy przeleją najwięcej heretyckiej krwi .

Ta Bulla dała początek 5 następnym Krucjatą Katolików przeciwko Husytą , w latach 1420 , 1421 , 1422 , 1427 oraz 1431 , każda z nich mimo niemożliwości powstrzymania jej przez Czechów , została przez nich odparta .

W Obliczu niemożności wymordowania Husyów , Papież Marcin V do Polskiego Króla Władysława Jagieło napisał :

The Papacy , And the Civil Power - R

The Papacy , And the Civil Power - R.W Thompson

" Wiedz, że interesy Stolicy Apostolskiej, a także twojej korony czynią obowiązkiem eksterminację Husytów. Pamiętaj, że ci bezbożni ludzie ośmielają się głosić zasadę równości; twierdzą, że wszyscy chrześcijanie są braćmi, i że Bóg nie dał ludziom uprzywilejowanym prawa władania narodami; utrzymują, że Chrystus przyszedł na świat aby znieść niewolnictwo; wzywają ludzi do wolności, to znaczy do unicestwienia królów i kapłanów. Teraz, kiedy jeszcze jest czas, zwróć swoje siły przeciwko Czechom, pal, zabijaj i czyń wszędzie pustynię, gdyż nic nie jest bardziej miłe Bogu, ani bardziej pożyteczne dla sprawy królów, niż eksterminacja Husytów. "

- The Papacy and the Civil Power ( Nowy York, 1876 ) , strona 253 , cytowane przez Dave Hunt , The Woman Rides the Beast , strona 247

Jednak Jagieło pamiętając pomoc Czechów w Walce z Krzyżakami oraz fakt iż wojna przeciw nim odłosni Polskę stając się zagrożona z strony Katolickich Krzyżkaów , sprawił iż Władysław nie mógł spełnić Papieskiego nakazu .


Czesi zjednoczyli się by wygnać ze swojego kraju Watykańskich najeźdźców , po przejęciu Pragi przez Husytów po całym kraju rozpoczęła się się walki Katolików z Husytami , w efekcie z każdej Czeskiej Wsi na czele z kaznodziejami ciągnęli chłopi Husyccy aby bronić Czeskiej Pragi przez Katolickimi Wojskami .

Po pokonaniu Katolickich Wojsk w Pradze , powstanie Husyckie rozległo się na cały kraj wspierane przez Jana Zizke który pokonał wszystkie Wojska Katolickie , a Husytyzm opanował praktycznie całe Czechy .

Wojny Husyckie to okres niemożliwego zwycięstwa nad duchem antychrysta przed reformacją .
Dotychczas każdy biblijny chrześcijanin został wymordowany przez Kościół Katolicki , jednak Husyci pod Bożym błogosławieństwem , stawili Opór katolickiej krucjacie z całej Europy , z jednej strony zwykli ludzie bez opancerzenia , z drugiej zaś Husyci byli jednymi z pierwszych którzy stosowali armaty i broń palną , przeciwko rycerzom w zbrojach , użyto okutym żelazem cepów , praktycznie zawsze bogate rycerstwo katolickie miało przewagę liczebną na polu bitwy .

Tak Husyci pokonali wszystkie katolickie Krucjaty , walcząc sami przeciwko wszystkim jedynie z Bożym błogosławieństwem i prowadzeniem , przeciwko kościołowi szatana - kościołowi katolickiemu .

Jan Zizka, taboryta czyli radykalny przywódca Husytów, nigdy nie przegrał żadnej Bitwy. Husyci zywciężyli łącznie w około 15 bitwach w ciągu swojego istnienia.


Bitwa pod Nekmierzem :

2000 Jazdy katoliickich zwolleników Luksemborczyka zaatakowało oddział 400 Piechoty dowodzonej przez Jana Zizke . Dzięki Alrtylerii zamieszczonej na Taborach , Jazda została rozbita i pierzchła .

Bitwa pod Sundomierzem :

5000 Ciężkiej Kawalerii Katolickich Zwoleników Luksenburczyka zaatakowało 400 Piechoty Husyckiej , 12 Wozów ( Taborów ) i 9 Husyckich Konnych pod dowództwem Jana Zizki . Husyci zwyciężyli tracąc 3 jedynie  Wozy i 30 pojmanych przez zowlleników Luksemburczyka Husytów ,zadając dotkliwe Kawalerii którą zmuszono do odwrotu .

Bitwa pod Benešovem :

Oddział Husytów dowodzony przez Jana Zizke bez żadnych strat ani jednego Husty pokonał cały Obóz Niemieckiego Rycerstwa Luksenburczyka i odtwarł sobie drogie do Pragi .

Bitwa pod Kutna Hora :

Siły Husytów w liczbie 12 Tysięcy dowodzonych przez Jana Zizke , pod Murami Miasta Kutnej Hory ustawili Tabory za ktorymi się bronili przed atakiem Katolików Luksenburczyka . Siły Katolików atakujących 12 tysięcy Husytów to 50 tysięcy Jazdy i Piechoty . Niektóre źródła podają nawet do 100 Tysięcy Katolickich Żołnierzy .

Dějiny národu Českého v Čechách, a na Moravě - Frantisek Palacky

Dějiny národu Českého v Čechách, a na Moravě - Frantisek Palacky

Tomáš Ebendorfer podaje że wojsk Husyckich było 3 krotnie mniej niż Katolików .

- Dějiny národu Českého v Čechách, a na Moravě – Kniha XII. Praga: F. Tempský, 1877, strona . 132.

Husyci odparli Atak na Tabory Katolików . Jednak Luksenburczyk na skutek swojej intrygi otworzył Brame do Miasta Kutnej Hory , gdzie katolicy wbiegli i dopuścili się masarky Hustyów wewnątrz mordując cywili . Jan Zizka będąc w Taborach otoczony przez Katoliką Armie nie mógł im pomóc .

Mimo że Kutna Hora była miastem w którym było wielu katolików , poparli oni Husytów , zostali oni w raz z husytami wymordowani w rzeźi zgotowanej przez Katolickich Papistów .

Jan Zizka w raz z Husytami ruszył z swoimi Taborami na Północ , ostrzeliwując z altyelrii na Taborach Katolikich Morderców , wydostając się z oblężenia i zatrzymując w Kolinie . Husyci z łatwością przebili się przez otaczające je potężne zastępy Katolików .


W ten sposób Husyci wygrali Bitwę pod wodzą Jana Zizki .

Husitská kronika; Píseň o vítězství u Domažlic - Vavřinec z Březové

Husitská kronika; Píseň o vítězství u Domažlic - Vavřinec z Březové

Bitwa o Wzgórze Witkow:

Oddział Husytów broniący jednych z najbardziej strategicznie ważnych fortyfikacji Pragi- wzgórza Witkow liczył około stu ludzi(zródło:Vavřinec z Březové (1979). Husitská kronika; Píseň o vítězství u Domažlic (in Czech). Praha: Svoboda. p. 89.), Zygmunt Luksemburczyk zdawając sobie z tego sprawę, wysłał oddział około 3000 krzyżowców aby zdobyć te wzgórze, jednakże Husyci bronili się zaciekle, i po przybyciu "posilków" w sile 50 ludzi którzy zaatakowali Krzyżowców, ci rzucili się do ucieczki. Straty Husytów były minimalne, podczas gdy krzyżowcy stracili 300 rycerzy.

Bracia Czescy[]

Mroki Średnowiecza - Józef Putek

Józef Putek , Mroki Średniowiecza , 1935

" W Poznaniu jezuita Piasecki wygłasza w katedrze namiętne kazanie antyheretyckie, a oszołomiony nienawiścią gromi magistrat i radę miejską za bezczynność w tępieniu herezji i zwraca się wprost do ludu: „ktokolwiek jesteś z ludu, puść z dymem i w popiół zamień wszystkie bóżnice heretyków". Za parę dni podpalono zbór luterski, ale szczęśliwie pożar został ugaszony. „Gwiazda wigilijna", w postaci palących się świątyń braci czeskich, miała oświetlić wieczór wigilijny, ale temu przeszkodzono. "

- Józef Putek , " Mroki Średniowiecza " Strona 111


Advertisement