Benio123o pl Wiki
Advertisement

Hymn Reformacji - pieśń protestancka, teskt Chris Anderson,Bob Kauflin, tłumaczenie z języka Angielskiego Beniamin Zabój, 2019 Rok

Tekst Polski[]

Będziemy ufać w Boże Słowo, gdzie Jego perfekcyjna wola jest znana;

Nasze tradycje przemijają jak piach podczas gdy Jego prawda na zawsze pozostaje

Będziemy żyć przez samą wiarę, ubrani w zasługę nie naszą'

I ogłosimy że to Jezus Chrystus i jego ukończona ofiara

Niech będzie chwała, niech będzie chwała jedynie Bogu

Przez kościół on odkupił i uczynił nas swoimi

On uwolnił nas, On utrzyma nas aż dopóki nie będziemy bezpieczni w domu

Niech będzie chwała, niech będzie chwała jedynie Bogu

Jesteśmy zbawieni przez samą łaskę – niezasłużenie hojnie ukazaną;

Nie dokonanej na ziemi, może być wykonane drugim narodzeniem

Będziemy opierać się na samym Chrystusie, nieustępliwym kamieniu węgielnym;

Narody wściekłe i diabeł grzmi, on panuje już na zawsze

Niech będzie chwała, niech będzie chwała jedynie Bogu

Przez kościół on odkupił i uczynił nas swoimi

On uwolnił nas, On utrzyma nas aż dopóki nie będziemy bezpieczni w domu

Niech będzie chwała, niech będzie chwała jedynie Bogu

Advertisement