Benio123o pl Wiki
Advertisement
Ian Paisley

Ian Paisley

Herb Ulster

Herb Ulster, jednej z czterech prowincji Irlandii leżącej na północy.

Ian Paisley (6 kwietnia 1926 - 12 września 2014 rok) - Północno Irlandzki duchowny protestancki, założyciel i wieloletni przywódca demokratycznej uniostycznej partii w Irlandii Północnej. Przeciwnik zjednoczenia Irlandii Północnej z Irlandią. W 1951 powołał wspólnotę religijną "Wolnego Prezbiteriańskiego Kościoła Ulster". Publikował od lat 60-tych "Protestant Telegraph".

Zwolennik Biblii Króla Jakuba, radykalny wyznawca protestantyzmu i przeciwnik kościoła Rzymsko Katolickiego. W 1986 roku w parlamencie Europejskim wykrzyczał w stronę mówcy Papieża Jana Pawła II trzymając w dłoniach kartkę z napisem "Jan Paweł II antychryst" słowa spalonego na stosie przez rzymskich katolików biskupa Thomasa Cramera określając papieża antychrystem, został wtedy uderzony i wyprowadzony z parlamentu.

W 2010 roku otrzymał tytuł para dożywotniego z godnością barona Bannside, zasiadając w Izbie Lordów. Zmarł w 2014 roku. Liczny autor publikacji i kazań protestanckich. Przeciwnik 19-wiecznej rewizji tekstu. Przeciwnik polityczny legalizacji homoseksualizmu.

"Przechodzimy teraz do tłumaczenia Biblii...Reformacja 16-stego stulecia była największym przebudzeniem kościoła od czasów zielonych świątków. Została przyniesiona przez tłumaczenie Słowa Bożego, jego propagowaniu i głoszeniu. Reformacja nie dała nam Biiblii. Biblia dała nam Reformację... To dynamiczna księga. Diabeł lęka się jej. Papież lęka się jej. Zostałem aresztowany za dawanie jej kopi na placu w Watykanie rok temu, więc przekorczyłem granicę z Włochami i kontynuowałem rozdawanie dynamitu Słowa Bożego".

(...)

Biblia Króla Jakuba jest oparta na tekście większościowym, na tekście tradycyjnym, lub ogólnie przyjętym tekście - przyjętym przez wierzących zaraz po okresie Refomacji."

- Ian Paisley, The Authority of the Scriptures Vs The Confusion of the Translations (Autorytet Pism vs zamieszanie z tłumaczeniami), 1983 rok

Advertisement