Benio123o pl Wiki
Advertisement

Błędy Koranu[]

Gwiazdy

  • Gwiazdy są ozdobami, lampani, światłami
  • Gwiazdy są pociskami które używane są przez allaha celem niszczenia demonów starających się wnikać do nieba, błędne wytłumaczenie zjawiska spadającej gwiazdy które są w rzeczywistości również nie gwiazdami a asteroidami - innymi ciałami niebieskimi, asteroidy składają się z skał lub lodu, gwiazdy są plazmą skupioną przez grawitację

"Diabły starają się wykraść tajemną wiedzę z niebios i przynieść je do wieszczów. Spadające gwiazdy zostały stworzone w celu zestrzelenia tych diabłów."

- Sahih Bukhari hadith (hadis) islamski uznawany przez islam za natchnioną część tradycji proroka Mahometa, 6:60:223, Sahih Muslim hadith (hadis) uznawany przez islam za natchnioną część tradycji proroka Mahometa 5:5538

Zaćmienie Słońca

  • Mahomet wierzył że księżyc nie może zasłonić słońca, gdy zaćmienie słońca miało miejsce za jego życia, uznał to za znak od Allaha który przeraził go i oznajmił że znak ten miał na celu przerażenie ludzkości
  • Pogląd ten o zaćmieniu słońca wciąż współcześnie podtrzymywany jest w islamskich narodach w oddanych radykalnych grupach

Księżyc

  • Koran naucza że księżyc został w przeszłości rozerwany na dwie połączone obecnie części, pogląd ten błędnie współcześnie istnieje wśród społeczności muzłumańskich, islam jest jedynym źródłem tej tezy, żadna inna zainteresowana księżycem cywilizacja starożytna nie notuje takiego momentu ani go nie zakłada, na księżycu brak śladów jego rodzielenia
  • Księżyc świeci własnym światłem i w przyszłości zgaśnie

"Godzina stała się bliższa, i księżyc się podzielił"

- Koran 54:1

Advertisement