Benio123o pl Wiki
Advertisement

Praktyka prostytucji w Islamie jest legalna. Zgodnie z Koranem Sura 24:33 nieposiadająca praw niewolnica może być przedmiotem legalnej prostytucji w Islamie, pod warunkiem że wyraża na :nią sama zgodę", co w ostateczności i zależy od decyzji jej pana.

"Nie ograniczajcie waszych niewolniczych dziewcząt do prostyrucji, jeżeli pragnie żyć w czystości."

- Koran 24:33

Advertisement