Benio123o pl Wiki
Advertisement

W I wieku Jonatan ben Uzziel w "Targuny" uznał że Izjasza 53 mówi o Mesjaszu który ma cierpieć i umrzeć jako Mesziach ben Jozef - Mesjasz Syn Józefa. Zgodne są z nim żydowksie midrasze - komentarze do Tory powstające od I do IV wieku.

Koło 1500 roku Rabin Don Jicchak Abarbanel stwierdził o Jonatanie Ben Uzzielu i Midraszach że:

"Pierwotna kwestia to ustalnie, do kogo (ten fragment Pisma) nazwiązuje, gdyż uczeni sposód nazarejczyków objaśniają go, odnosząc go do człowieka który został ukrzyżowany w Jerozolimie pod koniec okresu drugiej świątyni, a który według nich był Synem Bożym, przyjął ciało z łona panny - jak to jest napisane w ich pismach. Jonatan ben Uzziel interpetuje to w "Targumie" jako mówiące o przyszłym Mesjaszu; jednakże takie jest też zrozumienie naszych uczonych mężów w większości midraszy."

Dzieło "Zohar" autorstwa albo Szymona ben Jachaj z II wieku albo Hiszpańskiego rabina z 13-tego wieku odnosi się do Izajasza 53 intepretując je jako cierpienia Mesjasza za Izrael. Zohar przypisuje Mesjaszowi werset 53:4 "Lecz on choroby nasze poniósł".

Werset Izajabsza 53:4 przypisuje Mesjaszowi Talmud Babiloński:

"Mesjasz - jakie jest jego imię? (...) Ci z domu Rabiego Judy mówią, że "Chory" - jak powiedziano "Lecz on nasze choroby nosił".

- Talmud Babiloński, 98b

Rabbi Nahman mówi: Słowo "mąż" w tym fragmencie (...) odnosi się do Mesjasza, Syna Dawida, jak jest napisane: Oto mąż, który nazywa się Zemah. Jonatan tak to wyjaśnia: Oto ów mąż, Mesjasz, jak ejst powiedziane: "mąż boleści, doświadczony w chorobie".

- Midrasz Tanhumi

"Będzie wwyższony i rozsławiony - będzie wyżej niż Abraham, wyżej niż Mojżesz, wyżej niż usługujący aniołowie."

- Targum Jalkut II:338:7 odnosząc się do Izajasza 52:13

Advertisement