Benio123o pl Wiki
Advertisement

Izajasza rozdział 53-ci - fragment proroctwa Izajasza mówiący dosadnie o przyjściu Mesjasza jako cierpiącego sługi który będzie cierpiał i umrze za winy narodu żydowskiego. Opis został wypełniony przez osobę Pana Jezusa Chrystusa 700 lat po spisaniu proroctwa Izajasza.

Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać.  Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.

Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust.

Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni.

Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.

- Izajasza 53:1-12

Rabin Judaizmu rabinicznego Rambam stworzył alternatywne wytłumaczenie proroctwa Izjasza, aby zaprzeczyć wypełnieniu rozdziału 53-ciego przez Jezusa, które głosi że cierpienia osoby cierpiącej w rozdziale 53-cim mają rzekomo być metaforą dla cierpień narodu żydowskiego. Wytłumaczenie to jest całkowicie bezpodstawne. Izajasz piszę że owy cierpiący człowiek bierze winy "nasze" odnosząc się do samego narodu żydowskiego.

Nie jest możliwe nawet metaforycznie twierdzieć że naród żydowski cierpi biorąc na siebie swoje własne winy i jednocześnie wzgardza się samym sobą za swoje własne winy. Osoba mesjasza w tekście Izajasza jest jasno rozróżniona od wszystkich innych, do których Izajasz odnosi się jako "my".

Advertisement