Benio123o pl Wiki
Advertisement
Jan Chryzostom

Jan Chryzostom (350-407 rok) Biskup Konstantynopola. Uznawał grzeszność Maryi; jej grzech próżności i zbawienie jej przez Chrystusa. Uznawał mowę na językach za faktyczną nadnaturalną mowę zagranicznymi językami. Antysemita. Uznawał że skała na której zbudowany jest kościół to nie Piotr a wiara w Chrystusa którą Piotr wyznał. Wyznawał zbawienie z łaski przez wiarę przez przypisanie Bożej sprawiedliwości wierzącemu grzesznikowi.

I tak jak w czasie budowy wieży (Babel) jeden język został podzielony na wiele; tak też wiele języków często spotykało się w jednym mężu, i ta sama osoba dyskutowała tak po persku jak po rzymsku i hindusku, i w wielu innych językach, Duch brzmiący w nim; a dar był zwany darem języków, ponieważ mógł on mówić naraz różnymi zagranicznymi językami.

- Jan Chryzostom, Homilia o 1 Koryntian, 35 , 1

Bo i tam od razu zganił ją za niestosownie do tego prośby, a mimo to nie odmówił jej; przez pierwsze poprawienie jej słabości, przez drugie okazanie Jego życzliwego uczucia wobec matki. Podobnie i tym razem uzdrowił On chorobę próżnej chwały i oddał należny szacunek Swojej matce, chociaż jej prośba była nieodpowiednia.

- Jan Chryzostom, komentarz Ewangelii Jana 2:1-11, Homilia 44.3

Na tej skale. Nie powiedział że na Piotrze ponieważ nie jest to na człowieku, ale na jego własnej wierze na której zbudowany jest kościół. I czym jest ta wiara? Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego.

- Jan Chryzostom, In Pentecosten, 400 rok

"By ogłaszać Jego sprawiedliwość" Czym jest ogłoszanie sprawiedliwości? Ogłaszaniem Jego bogactw, nie tylko dla Niego by Sam był bogaty, ale także że sprawia On że martwy żyje; i z Jego mocy, nie tylko to że On sam potężny, ale także On czyni słabych potężnymi. Tak też ogłaszanie Jego sprawiedliwości jest nie tylko tym że On Sam jest sprawiedliwy, ale że On także czyni tych którzy są wypełnieni gnijącymi ranami, nagle sprawiedliwymi.

I to jest wyjaśnienie tego co jest ogłaszane, co dodał On "Że może być On sprawiedliwy i usprawiedliwającym tego który wierzy w Jezusa." Nie wątp więc, gdyż nie jest to z uczynków, lecz z wiary, i nie omijaj sprawiedliwości Bożej, gdyż jest to błogosławieństwo z dwóch sposów; ponieważ jest to łatwe, i także otwarte wszystkim ludziom. I nie bądź speszony i zawstydzony. Gdyż jeżeli On Sam otwarcie ogłasza że On tak robi, i On, tak mówiąc, znajduje w tym roskosz i dumę, jak możesz być przygnębiony i ukrywać swą twarz przed tym w czym twój Pan ma swoją chwałę?"

- Jan Chryzostom, Homilia 7 o liście do Rzymian


Advertisement