Benio123o pl Wiki
Advertisement

Jan Chrzciciel.


Józef Flawiusz

Historyk Józef Flawiusz

"Niektórzy Żydzi sądzili, że zagłada armii Heroda przyszła od Boga, i to bardzo słusznie, jako kara za to, co uczynił przeciwko Janowi, który został zwany Chrzcicielem.  Bo Herod go zabił [około 32 lutego n.e.]; który był dobrym człowiekiem i przykazał Żydom postępować w cnocie; zarówno co do wzajemnej sprawiedliwości, jak i pobożności wobec Boga; a przez to by się chrzcili.

(...)

Herod, który obawiał się, że wielki wpływ na ludzi jaki miał Jan może zostać użyty do wzniecenia buntu, nie może włożyć go w jego moc i skłonność do wzniecania buntu: (bo wydawało się, że są gotowi zrobić wszystko, co radził); pomyślał, że najlepiej będzie skazując go na śmierć, aby zapobiec wszelkim szkodom, jakie mógłby spowodować; i nie popaść w kłopoty oszczędzając człowieka, który mógłby sprawić że żałowałby z tego gdy będzie za późno.

W związku z tym, z powodu podejrzliwego usposobienia Heroda, wysłano go jako więźnia do Macherusa; zameku, o którym wspomniałem wcześniej; i został tam zabity. A Żydzi uważali, że zniszczenie tej armii zostało zesłane jako kara na Heroda; i jest oznaką niezadowolenia Boga przeciw niemu.

- Hisotryk Rzymski Józef Flawiusz, "Antiquities of the Jews" księga XVIII rozdział 5:2, Antiquities of the Jews - Book XVIII

Rabin Kaufmann Kohler

Rabin Kaufmann Kohler

Wpływ i moc Jana trwał po jego śmierci i jego sława nie została przysłonięta przez tą Jezusa, który został uznany przez Heroda jako powstałym z martwych Janem Chrzicielem. Jego nauki sprawiedliwości i jego chrzest stworzył ruch który w żaden sposób nie zakończył się w raz z pojawieniem się Jezusa. Było wielu takich którzy, jak Apollos Aleksandryjski w Efezie, głosili tylko chrzest Janowy, i ich małe grupy stopniowo zaczeły wnikać do chrześcijaństwa. Niektórzy z uczynów Jana postawili swojego mistrza ponad Jezusem. Jan miał trzysiedziści apostołów, o których Szymon Mag stwierdził że jest głównym z nich (Clementine, Recognitions, i. 60, ii. 8; ib. Homilies, ii. 23).

Nie ma wątplwiości w tym że praca Jana Chrziciela wzdłóż Jordanu była konntynuowana przez jego uczniów i później przez Mandaeism zwanych również "Sabians" (od "ẓaba'" = "chrzcić")  i "chrześcijanie według Jana" zachowali o nim wiele tracyji. (see Brandt, "Die Mandäische Religion," pp. 137, 218, 228; "Mandäer," in Herzog-Hauck, "Real-Encyc.").

- Żydowska Encyklopedia, 1906 rok, hasło "Jan Chrziciel", autor rabin Kaufmann Kohler

Advertisement