Benio123o pl Wiki
Advertisement

Jan Jakób Wirz - Twórca sekty Nazarejczyków działającej na terenie Niemiec. Jan Wirz ogłosił się Prorokiem, wprowadził elemęty kultu Maryjnego jako Matki Niebios . Proroctwa rzekomo natchnione przez Boga zaczął stwierdzać od 1823 roku. Sekta zanikła.

Advertisement