Benio123o pl Wiki
Advertisement
Jan Kalwin 2

Jan Kalwin

Jan Kalwin (1509-1564 rok) - Francuski teolog, ojciec kalwinizmu, teologi przymierza, reformator Szwajcarski z siedzibą w Genewie. Działalność rozpoczął w późniejszym stadium Reformacji dwie generację później po Marcinie Lutrze kształtując swój późniejszy nurt pod wpływem Williama Farella. Cesacjonista. Przeciwnie do współczesnego kalwinizmu teologi reformowanej sam Jan Kalwin nie wyznawał 5-ciu punktów Kalwinistycznego TULIPU ani nie był autorem ich sformułowania, zakres zgodności poglądów kalwina z samą teologią reformowaną ukształtowaną po nim jest dyskutowany przez kalwinistycznych teologów.

Był zainspirowany i często odwoływał się do rzymskiego katolika Augustyna z Hippony na którym budował swoje poglądy. Rozwinął on z sformułowanej przez Augustyna teologii Zastąpienia Kościoła swoją wersję w postaci teologi Przymierzy. Podobnie jak Augustyn z Hippony jak kalwin wierzył że przyjmowanie eucharystii jest konieczne dla zbawienia.

"...jak głupie i wątłe jest wspieranie boskiej sprawiedliwości pozwalając sobie na sugestie że przychodzące zła, nie są Jego wolą lecz Jego dopuszczeniem...Jest to dość lekkomyślnym schronieniem mówić że Bóg bezsensownie je dopuszcza, podczas gdy pisma pokazują że On nie tylko ich chce ale jest ich autorem."

- Jan Kalwin, "Eternal Predistination of God" (Wieczna Predestynacja Boża), 10:11
„…znamię przez jakie wyróżnia Antychrysta, to jest gdy ograbi Boga z Jego majestatu i przywłaszczy go sobie, wskazuje on na wiodącą cechę, której powinniśmy się przypatrywać w poszukiwaniu Antychrysta; w szczególności gdy pycha tego opisu przechodzi w zniszczenie Kościoła. Widząc z pewnością, że Rzymski Pontiff hardo przypisał do siebie większość wyjątkowych cech Boga i Chrystusa, nie może być wątpliwości że to on jest tym przywódcą i wodzirejem bezbożnego i ohydnego królestwa.”

- Jan Kalwin Instytuty księga 4 rozdział 7 punkt 25

"Jan Kalwin, francuz z urodzenia, był reformatorem drugiego pokolenia.  Jego imię i teologia są często cechowane terminem "Kalwinizm", "Wiara Reformowana" i "Prezbiterianizm".

Z mojego doświadczenia ludzie którzy często krytykowali Kalwina nie byli zaznajomieni z pismami tego człowieka.i wiedzą bardzo niewiele o jego życiu. Około 1533 został nawrócony do Chrystusa i zaadoptował idee Reformacji. Następnie zrezygnował ze świadczeń rzymskokatolickich (dochód z trzech parafii, chociaż nigdy nie został wyświęcony na kapłana; jego ojciec, sekretarz biskupa, otrzymał je dla Calvina, pierwszy, gdy miał sześć lat). Z pomocą Williama Farela, Kalwin przyniósł swoje rozumienie Reformacji do Genewy, Szwajcarii i rozszerzyło się to stamtąd. Podkreślił, ryzykując, że będę zbyt krótki, suwerenność Boga, całkowite duchowe zepsucie rodzaju ludzkiego, całkowity autorytet Biblii i całkowite zbawienie jako dzieło Boże. Jego zachowane pisma obejmują łącznie 57 tomów. Zarówno Kalwin, jak i Luter zachęcali do edukacji, a później kalwinistyczni purytanie założyli wiele najstarszych szkół wyższych i uniwersytetów w Ameryce Północnej. Jednym z krajów, w których rozprzestrzeniła się reformacja kalwińska, była jego ojczyzna - Francja.

Kalwiniści stali się liczni (do 20% populacji) którym francuski król,  Rzymski Katolik, wymówił wojnę. To doprowadziło do masakr wielu mieszczan, na przykład Masakry świętego Bartłomieja w sierpniu 1572 roku."

- "Dlaczego Reformacja?", "Jan Kalwin", Alfred E. Bouter, 2001 rok

Advertisement