Benio123o pl Wiki
Advertisement

Jeremaisza 7:31 - werset w starym testamencie księgi Izajasza w którym Bóg potępia praktykę składania w ofierze swoich dzieci stwierdzając że nigdy tego nie nakazał oraz że nigdy na myśl mu to nie przyszło, a więc nigdy nie było jego wolą, potępiając tych którzy to czynią.

Wznieśli miejsce ofiarne Tofet w Dolinie Ben-Hinnoma, aby spalać w ogniu swoich synów i swoje córki, czego Ja nie nakazałem i co mi nawet na myśl nie przyszło.

- Jeremiasza 7:31

Werset ten jest sprzeczny z kalwińską predystynacją wedle której Bóg warunkuje każde wydarzenie które ustanowił przed założeniem świata, gdyż przedstawia on czyn niezbawionych ludzi który został uczyniony, lecz przez Boga został stwierdzony jako uczyniony w całkowitej sprzeczności z jego wolą, nigdy więc Bóg nie chciał aby jakikolwiek to uczynił, sam również Bóg nie czyni tego czeogo niechce.

Advertisement