Benio123o pl Wiki
Advertisement

Chrystus nie jest żadną formą anioła i każdy anioł wielbi - oddaje Boską cześć - Chrystusowi.

Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest Synem moim, Jam cię dziś zrodził? I znowu: Ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem? I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży.

- Hebrajczyków 1:5-6

Jezus nie jest Archaniołem z powodu wydania okrzyku archanioła tak samo jak nikt nie jest lwem który wydaje ryk lwa - są to wyrażenia podobieństw, nie natur.

Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,

- I Tesaloniczan 4:16

I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów.

- Objawienie 10:3

Michał jest tylko jednym z pierwszych ze swojego rodzaju, nawet nie pierwszym, Chrystus jest stwórcą stworzenia:

Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego,

- Daniela 10:13

Advertisement