Benio123o pl Wiki
Advertisement

W Mateusza rozdziale 6-tym Jezus potępia religijne praktyki popełniane by innym imponować ludziom – akty sprawiedliwości które są na pokaz. Rozdział zaczyna się: Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie.

Mówi on o ofiarności i modlitwach i wtedy mówi to o poszczeniu; Mateusza 6:16-18: A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy; szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją.

'Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją. 'Aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz Ojciec twój, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.

Zauważcie, Jezus potępia poszczenie które ma być widziane przez innych ludzi, jeżeli pościcie by zdobyć reputację prawości – Jezus mówi że twój post jest bezużyteczny.

Wyobraźcie sobie religie która wymaga praktyki jako jeden ze swoich ortodoksyjnych filarów, całego miesiąca publicznego postu. Nie jest to prywatne poszczenie, nie jest to poszczenie w sekrecie.

To poszczenie który widzi każdy, wie o nim, i mówi o nim, jesteś chwalony jeżeli je czynisz i obwiniany jeżeli nie. Dosłownie ogłaszasz całemu światu że pościsz. To było by już wystarczająco złe.

Ale wyobraźcie sobie co Jezus by myślał o publicznym poście który nie jest nawet postem? Wyobraźcie sobie stopień obrazy jaki miałby Jezus wobec religijnej praktyki publicznego postu która nie jest nawet poszczeniem?

Innymi słowy, wyobraźcie sobie religie która zachęca ludzi by pozorowali post i chwalili się za poszczenie, nawet jeżeli w rzeczywistości upychają się jedzeniem wiele razy na dzień.

Oni nie poszczą, oni ucztują. Świętują podczas gdy publicznie twierdzą że poszczą.

Jezus miał całkowitą pogardę dla popełniania aktów prawości po to by były widziane przez innych jako cnotę. Co by pomyślał o nie robieniu czynów prawości ale twierdzeniu że się je robi po to aby być widzianym przez innych ludzi jako prawy?

Ramadan jest miesiącem uczty który z jakiegoś jest nazywany postem, muzułmanie obżerają się jedzeniem w nocy, następnie obżerają się jedzeniem rano, po czym śpią cały dzień.

Następnie budzą się wieczorem i pożerają jedzenie ponownie. Później obżerają się jedzeniem ponownie o poranku i znowu śpią cały dzień.

Nazywają ten miesięczny cykl objadania się i spania „poszczeniem”. Nikt inny w historii świata nie myśli że pościcie gdy ucztujecie, ale to jest Islam, więc pamiętajcie że zasady odwrotnego świata są tu w pełnej mocy.

Muzułmańska populacja spędza miesiąc każdego roku na objadaniu się, podczas gdy stwarzają pozory tego że objadanie się jest poszczeniem. Muzułmanie są chwaleni za poszczenie podczas gdy ucztują.

Jezus potępia czynienie aktów prawości by były widziane przez innych. Nazywa ludzi którzy dokonują aktów sprawiedliwości na pokaz „hipokrytami”. Myślę że jest bezpiecznie powiedzieć że gdy cała religia zachęca do popełniania aktów prawości by były widziane przez innych; Jezus nazwał by to religią hipokryzji.

Szczęśliwego Ramadanu dla wszystkich muzułmanów którzy oglądają to w środku nocy, ponieważ śpicie cały dzień.

I pamiętajcie co Jezus powiedział o waszej obłudnej wersji udawanego „postu” podczas gdy obżeracie się jedzeniem od wczesnego poranka i przygotowujecie się na trudny dzień snu.

Advertisement