Benio123o pl Wiki
Advertisement
Johan Jakob Griesbach

Johan Jakob Griesbach

F.H

F.H.A Scrivener

Johan Jakob Griesbach (1745-1812 rok) - Niemiecki 19-nastowieczny unitariański uczony nazywany ojcem krytyki tekstu biblijnego, był wielce szanowany i wspominany jako autorytet kluczowych rewizjonistów Wescota i Anthonego Hortha. F.H.A Scrivener który był członkiem komitetu rewizyjnego stwierdził sprzeciwiając się teorii Wescota i Hortha o bezpodstawnym sfałszowaniu między rokiem 250 a 350 po Chrystusie tekstu nowego testamentu, że wzorowali się o oni na pracach  untiarianina Johana Jakoba Griesbacha.

"Zalążek tej teorii można dostrzec w spekulacjach Bentleya i Griesbacha. Lecz nadzieja na stabilność ich imponującej budowli jest fundamentem położonym na piaszczystym gruncie pomysłowych przypuszczeń."

- F.H.A Scrivener, "A plain introduction to the Criticism of the New Testament", strona 531

"(Johan Jakob Griesbach)... imię najbardziej przez nas szanowane ze wszystkich krytyków Nowego Testamentu."

- Westcott i Anthony Horth, "The New Testament in the Orginal Greek", Introduction (wprowadzenie), strona 185

Advertisement