Benio123o pl Wiki
Advertisement
John Bunyan

John Bunyan

Wędrówka Pielgrzyma, John Buynan, 1678 Rok

Wędrówka Pielgrzyma, John Bunyan, 1678 Rok

John Bunyan w więzieniu z córką

John Bunyan w więzieniu z córką

John Bunyan - Urodzony w 1628 roku Angielski protestancki kaznodzieja baptystyczny który nie uzyskał przez władze Anglii pozwolenia na nauczanie, był wielokrotnie więziony przez władze angielskie w więzieniu przez łamanie przez Bunyana zakazu przez niego nauczania w raz z innymi łamiącymi zakaz 1800 kaznodziei baptystycznymi.

Powodem prześladowań było zezwolenie jedynie kościołowi anglikańskiemu na prowadzenie praktyk religijnych w Anglii. Za każdym razem gdy był więziony mówił kilkukrotnie "aresztujecie mnie dzisiaj, będę głosił jutro". Córka Bunyana, zrozpaczona starała się przekonać ojca do ustąpienia lecz Bunyan pozostał niewzruszony wobec jej płaczu.

W więzieniu w którym łącznie spędził 12 lat napisał jedną z najbardziej popularnych ksiąg literatury chrześcijańskiej "Wędrówkę pielgrzyma" przetłumaczonej na ponad 200 języków i będącej jednym z największych dzieł literatury angielskiej.

Po opuszczeniu więzienia natychmiast został pastorem. Zmarł w 1688 roku. Sławny głosiciel uliczny.

W modlitwie jest lepiej mieć serce bez słów niż słowa bez serca.

~ John Bunyan

Żaden człowiek bez prób i kuszenia, nie osiągnie prawdziwego zrozumienia świętych pism.

- John Bunyan, George Barrell Cheever (1850). “The Pilgrim's Progress from this World to that which is to Come,: Delivered Under the Similitude of a Dream. Wherein is Discovered the Manner of His Setting Out, His Dangerous Journey, and Safe Arrival at the Desired Country”, strona 89

W czasie cierpienia poznajemy zwykle najsłodsze doświadczenie Bożej miłości.

- John Bunyan, John Bunyan (1873). “The Complete Works”, strona 79

Módl się często, modlitwa jest tarczą dla duszy, ofiarą dla Boga, i biczem dla szatana.

- John Bunyan (1872). “The Complete Works of John Bunyan”, strona 80

Advertisement