Benio123o pl Wiki
Advertisement
John Charles Ryle

John Charles Ryle

John Charles Ryle (1816-1900 rok) - Anglikański pastor ewangeliczny oraz pierwszy biskup Liverpoolu w Anglii. Żonaty trzykrotnie, jego dwie pierwsze żony zmarły wcześnie w młodym wieku. Przeciwnik nurtu anglokatolickiego i sakramentalizmu, zwolennik protestanckiego skrzydła anglikanizmu. W swojej posłudze zwracał się z sympatią i współpracą do wolnych kościołów protestanckich i ich nurtów które podzielał, uznając za braci każdego ewangelicznego chrześcijanina który jest doktrynalnie zdrowy i skupiony na krzyżu Chrystusa; kalwinistę, arminianina, baptystę, independenta, brata plumucckiego.

Autor wielu opracowań chrześcijańskich w których dowodził natchnienia Biblii i zachęcał do praktycznego życia chrześcijańskiego. Zwalczał poglądy negacjonizmu piekła oraz jego wieczności.

"Postanów, aby dać Biblii ważniejsze miejsce w życiu rodziny. Nie wstydź się innych, niechaj zobaczą, że Biblia jest dla Ciebie najważniejsza. Nie trać nadziei, jeśli nie widzisz od razu skutków. Czytanie Biblii w rodzinie już wielu uchroniło od piekła, a w tym życiu od więzienia.

Postanów, aby więcej rozmyślać o Słowie Bożym. jest dobrą rzeczą, aby zawsze czytać dwa lub trzy teksty Biblijne i myśleć o nich w chwilach, kiedy jest to możliwe. To może Cię chronić przed wieloma złymi pomysłamii i sprawi, że to co czytałeś bardziej i głębiej dotrze do Ciebie. Nasze myśli zostaną przez to uświęcone i ożywione.

Postanów, aby więcej rozmawiać o Biblii z innymi wierzącymi. Niestety, konwersacje wśród wierzących stają się często mało owoce, często są to lekkomyślne słowa, niemiłe, bez szacunku. Mówmy więcejo Biblii, przez to nasze serca zostaną skierowane ku Bogu.

Postanów aby żyć coraz bardziej kierując się Biblią. Badaj ciągle Twoje czyny i słowa w życiu publicznym oraz rodzinnym w odniesieniu do Biblii. Spróbuj żyć tak, jak tego Biblia wymaga. Coraz bardziej dostrzegaj Słowo Boże. (Pslam 119:9)."

- Broszura 19-wieczna Johna Charlesa Rylego "Czytanie Biblii"

Advertisement