Benio123o pl Wiki
Advertisement
John Nelson Darby 2

John Nelson Darby

John Nelson Darby (1800-1882 rok) - Jeden z głównych ojców Dyspensacjonalizmu i braci pylmuckich, początkowo duchowny anglikański, następnie jeden z założycieli konserwatywnego ruchu protestanckiego ewangelikalizmu braci plymuckich. Zajmował się tłumaczeniem Biblii na różne języki narodowe i misjonarstwem w wielu krajach w tym poza europejskich.

W 1845 roku nastąpił rozłam w braciach plymuckich na otwartych i zamkniętych, darbystów. Nauczał błędnie praktyki chrztu niemowlęcego dzieci przez pokrapianie. Cesacjonista.

Prace w języku polskim:

Światowość Pismo Święte

Prawdziwa łaska Boża w której stoicie

"Wielka strażnicza zasada całego postępowania w kościele Bożym jest osobista odpowiedzialność przed Panem."

~ John Nelson Darby

Advertisement