Benio123o pl Wiki
Advertisement
John Wycliffe

John Wycliffe

John Wycliffe (1329-1384 rok) - Angielski teolog, profesor uniwersytetu Oksosordzkiego, refromator i prekurosor Reformacji protestanckiej, autor pierwszego przełożonego na język angielski pełnego przekładu Nowego Testamentu z łaciny. Przełożenia Ewangelii na język Angielski z języków oryginalnych hebrajskiego i greckiego dokonał później William Tyndale. Ojciec i inspirator Lolardów. Z pismami Wyclieffa był zaznajomiony czeski reformator Jan Hus.

Domagał się on reformy kościoła rzymskiego o praktyki które później przyjęły w ramach reformacji kościoły protestanckie, odrzucił doktrynę o prawdziwej obecności Jezusa Chrystusa w wieczerzy pańskiej pod postacią chleba i wina wyznawanej przez rzymski katolicyzm, wzywał do wstrzemięźliwości i skromności w prowadzeniu kościoła rzymskiego.

Przeciwstawiał się wpływom papieskim i sprzeciwiał się ówczesnej niemoralności kapłanów rzymskich. Za życia nie został ekskomunikowany, wydano przeciwko niemu jednak 5 potępiających go bulli papieskich.

Biblia Wyclieffa

Biblia Wyclieffa

Reformacja, bardzo krótkie wprowadzenie, Peter Marshall

Reformacja, bardzo krótkie wprowadzenie, Peter Marshall

W 1428 biskup angielski na polecenie papieża Marcina V rozkazał wykopać kości Wycliffe’a z grobu cmentarza w Lutterworth 44 lata po jego śmierci. Zostały one zmiażdżone, spalone na popiół i wrzucone do rzeki Swift.

"W 1401, stało się karalne śmiercią głoszenie poglądów Wyclieffa w Anglii. Wycliffe zmarł w 1384, więc było za późno na to by ukarać go bezpośrednio. Jednakże, kościół Rzymski ustanowił że może wykopać jego grób. Sobór w Kostancji (1414-1418) potępił Wycliffea, nakazał wydobyć jego kości, i wyrzucić je z dala grobu kościelnego. Zostały spalone i wyrzucone do niedalekiej rzeki."

- "Dlaczego Reformacja?", "John Wyclieff", Alfred E. Bouter, 2001 rok

"W Anglii teolog John Wycliffe sformułował zdumiewająco radykalną krytykę Kościoła jego czasów, zastępując nadrzędnym autorytetem Pisma Świętego autorytet papieski i argumentując, że kler nie powinien mieć świeckiej władzy. Naśladowcy Wycliffe’a zostali wyparci z uniwersytetów, jednak zdołali położyć fundamenty dla podziemnego ruchu heretyckiego lollardów w całym kraju."

- Historyk Peter Marshall, Reformacja: krótkie wprowadzenie, Uniwersytet Łódzki, publikacja; Łódź 2019 rok, strona 14

Advertisement