Benio123o pl Wiki
Advertisement
Jonathan Edwards

Jonathan Edwards

Jonathan Edwards 1703-1758 rok - Kongregacjonalistyczny kaznodzieja protestancki w amerykańskich koloniach angielskich, autor kazania "Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga" z którego zasłynął przez wywołanie szoku słuchaczy mdlejących i cierpiących podczas kazania, po którym wielu słuchających nawróciło się na chrześcijaństwo.

Edwards porównał w kazaniu człowieka do pająka którego Bóg może rzucić w ogień.

Codziennie wielu przychodzi ze wschodu, zachodu, północy i południa; wielu, którzy ostatnio byli jeszcze w tym samym nędznym stanie w którym wy jesteście, teraz są szczęśliwi, mają serca napełnione miłością do Tego, który ich umiłował i obmył z grzechów swoją krwią, i radują się nadzieją chwały Bożej. Jak okropną rzeczą jest być pozostawionym w takim dniu! Widzieć tak wielu innych ucztujących, samemu zaś cierpieć męki i ginąć! Widzieć tak wielu radujących się i śpiewających z powodu radości w sercu, samemu mając powód do rozpaczy z żalu w sercu, oraz jęków z powodu utrapienia ducha! Jak możecie odpoczywać chociaż przez chwilę będąc w takim stanie? Czy wasze dusze nie są tak cenne jak dusze tych ludzi w Suffield, którzy codziennie przychodzą do Chrystusa?

Czyż nie ma tutaj wielu takich, którzy przez długi czas żyli w świecie i aż do dzisiejszego dnia nie narodzili się na nowo? Takich, którzy są obcy społeczności Izraela i nic innego nie uczynili przez całe swe życie, tylko zaskarbiali sobie gniew na dzień gniewu? Och, ludzie, wasz przypadek jest szczególnie niebezpieczny. Wasza wina i zatwardziałość serca są niezmiernie wielkie. Czy teraz widzicie, jak wiele osób w waszym wieku odeszło w tym cudownym okresie wspaniałego wylania Bożego miłosierdzia? Musicie zbadać siebie samych i całkowicie obudzić się ze snu. Nie możecie znieść srogości i gniewu nieskończonego Boga.

- Jonathan Edwards, kazanie "grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga", 1741 rok

Edwards akcpetował posiadanie niewolników. Uznawał że papież jest antychrystem.

Advertisement