Benio123o pl Wiki
Advertisement
Justyn Męczennik, 100-163,167 rok

Justyn Męczennik, 100-163/167 rok

Justyn Męczennik (100-163/167 rok) - Żyjący w II wieku chrześcijański męczennik zamordowany przez pogan w Rzymie przez dekapitację za wiarę, mileniarysta; zakładał oraz oczekiwał nadejścia Milenium będącym 1000 letnim panowaniem na ziemi Jezusa Chrystusa, rozróżniał przez to dyspensacjonalistycznie chrześcijan od żydów.

Różne okresy ludzkości w których Bóg miał określone różne plany dla ludzkości:

  • Okres od Adama do Noego
  • Okres od Noego do Mojżesza
  • Okres od Mojżesza do Chrystusa
  • Od Chrystusa do nastania Milenium

Podział tych epok Justyn opisał w dziele "Dialog z Żydem Tryfonem". Dialog z Żydem Tryfonem w wersji angielskiej.

Po zakończeniu modlitw pozdrawiamy się pocałunkiem. Przewodniczącemu wśród braci podaje się chleb i kielich wina zmieszanego z wodą, a on je bierze, oddaje cześć i chwałę Ojcu wszechświata. w imię Syna i Ducha Świętego, i bardzo długo dziękuje za to, że zostaliśmy uznani za godnych przyjęcia tych rzeczy z Jego rąk.

- Justyn Męczennik zamordowany w 163/167 roku, Pierwsza Apologia, około 155 rok, rozdział 65

I dnia zwanego Niedzielą, wszyscy którzy żyli w miastach lub na wsi zbierali się razem w jedno miejsce, i były czytane tam wspomnienia apostołów czy pisma proroków, tak długo jak się dało; potem, gdy czytający przestawał, instruował słownie przewodniczący, i nawoływał do naśladowania tych dobrych rzeczy. Potem powstawaliśmy wszyscy razem i modliliśmy się, i, jak wcześniej powiedzieliśmy, gdy nasza modlitwa się kończyła, przynoszone było wino i woda, i ten który przewodniczył w podobny sposób oferował modlitwy i dziękczynienia, według swoich zdolności, a ludzie zatwierdzali to mówiąc Amen.

- Justyn Męczennik, Pierwsza Apologia 67, około 155 rok

Advertisement