Benio123o pl Wiki
Advertisement

Kłamstwo świadome celu – James Jacob Prasch

Słyszymy dziś wiele rzeczy od Rogera (Okalanda) od Garrego, od Daeva Hawkinga, od Deava Hunta o stanie rzeczy w kościele i kierunku w jakim zmierza

Biblia istotnie mówi o odstępstwie w dniach ostatnich, mówi że te rzeczy nastąpią. Ale co szokuje najwięcej ludzi którzy są wnikliwi jest prędkość z jaką to wszystko się dzieje

Miejsce które raz było ewangelicznymi kościołami i denominacjami, większość tak zwanych ewangelicznych przywódców o których myśleliście że są biblijnie ugruntowani w najlepszym przypadku idą na kompromis

I zbyt często sami wchodzą w te rzeczy i podpisują się pod nimi.

Oczywiście są to głosiciele mamony, oczywiście to teologia dominionizmu, to inwazja New Age na kościół i jeżeli naprawdę patrzycie na „program ukierunkowany na agendę” („program ukierunkowany na kościół” autorstwa Ricka Warrena)

To jest to czym to w istocie jest – jest to kombinacja psychologii marketingowej i New Age infiltrującego kościół, są to drzwi do tego co nazywa się wyłaniającym się kościołem

Roger zwrócił uwagę na oświadczenie poczynione przez Ricka Warrena w Davos w Szwajcarii na konferencji globalistycznej: „przyszłością jest pluralizm religijny”

Co stało się z „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie „?

Teraz jest to religijny pluralizm; najpierw zaczęło się to wraz z ruchem ekumenicznym, możecie iść do łóżka z papieżem – on jest w łóżku z Dalai Lamą, gdzie to się zatrzyma?

To co jest niepokojące; jak wiele narodzonych na nowo chrześcijan podpisuje się pod tego rodzaju agendą? Dlaczego to się dzieje?

Tu dochodzimy do wyłaniającego się kościoła: Dan Kimball, jego książka wysłana mu przez Briana McLarena i przez Ricka Warrena; Brian McLaren powiedział że kościół, kościół powinien zadeklarować 5-letnie moratorium (zawieszenie)

W sprawie ordynacji homoseksualnej i jednopłciowych małżeństwa - „kościół powinien zadeklarować moratorium” na 5 lat i jeżeli nie uzyskamy rozwiązania w ciągu 5-ciu lat to „mamy zadeklarować następne 5 lat

Wtedy kościół powinien zadecydować. W jakim autorytecie kościół może decydować nad czymś w czym Bóg już zadecydował? Bóg już zadecydował że był Adam i Ewa, jak kościół może zdecydować że będzie Adam i Steve?

Ale zrozumcie co się dzieje – ci którzy to robią mówią że są nowo narodzeni, ci ludzie mówią że są zbawieni, to są ci ludzie którzy twierdzą że wierzą w Słowo Boże a podpisują się pod tą agendą

Jak to się dzieje? To moralne osuwisko, to odstępstwo od fundamentalnych prawd, nie mówimy o drugoplanowych doktrynach, mówimy o kluczowych.

Po pierwsze odródźcie ze mną proszę do proroka Izajasza, spojrzymy dziś na pas prawdy.

Izajasza 59 mówi na to w wersecie 17-stym: Przyoblókł się w sprawiedliwość jak w pancerz i hełm zwycięstwa włożył na swoją głowę,

Duchowy pancerz z Efezjan rozdziału 6-tego był podobny do żydów ze Starego Testamentu, głównie z księgi Izajasza, buty ewangelii pokoju pochodzą z Izajasza 52: Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść

Ale tutaj w rozdziale 59-tym widzimy pas prawdy, widzimy hełm zbawienia, pancerz sprawiedliwości, żydom była znana ta koncepcja – używanie militarnych pancerzy jako ilustracji duchowych działań wojennych

Żydzi znali je ze Starego Testamentu – z Tanach, z ich kultury. Paweł jako rabin był rzymskim obywatelem zaznajomionym z grecką kulturą miał za zadanie wyjaśnienie tych rzeczy ludziom z grecko-rzymskiego świata z pośród których wielu z nich miało pogańskie tło.

Jak weźmiesz koncepcje którą znają tylko żydzi w I wieku i wyjaśnisz ją nie-żydom? Paweł to zrobił i rzeczywiście bierze Izajasza 52 i 59 przepakowując je, kontekstualizując je używając ku temu ilustracji zbroi Rzymskiego legionisty

Idea napierśnika i hełmu z Izajasza, buty z Izajasza, pas – przekłada to w język ludzi by mogli go zrozumieć, wszyscy wiedzieli o Rzymskich legionistach

Zobaczcie ze mną proszę na Efezjan rozdział 6-ty werset 10-ty: W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi.

Nasza siła jest zawsze w Panu ale jest trzeźwym myśleniem świadomość że najpotężniejsza istota będąca którą Bóg kiedykolwiek stworzył, która jest upadła i że spiskuje

Najpotężniejsza istota jaką Bóg kiedykolwiek stworzył nieustannie planuje przeciwko tobie, przeciwko mnie. Tak jak mówimy dziś tej nocy – on spiskuje przeciw twojej rodzinie, twoim dzieciom, spiskuje przeciw mojej rodzinie, moim dzieciom

Spiskuje przeciw twojemu małżeństwu, spiskuje przeciw mojemu małżeństwu. Spiskuje przeciw waszemu kościołowi tutaj w American Great Plains, spiskuje przeciw mojemu kościołowi w Anglii

Zawsze w to celuje i ma wiele doświadczenia, jest 24 godziny na 7 dni w tygodniu i ma za sobą wieki praktyki

Zatem nasza siła musi być w Panu, nie w nas samych. Ale Paweł powtarzając tę idee mówi o włożeniu całej zbroi; jeżeli coś brakuje – to jest punkt podatności na obrażenia – to jest to co szatan zaatakuje

Brakuje wam napierśnika? Uderzy w tors. Brakuje wam hełmu? On włoży wam coś do głowy. Opuścicie tarcze wiary? Wtedy was zaatakuje.

Powtarza on wszystko to co jest niezbędne: Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.

Muzułmanie są naszymi wrogami – nie popełnijcie w tym żadnego błędu.

Ale nie nienawidzę muzułmanów; nienawidzę Islam ale nie nienawidzę muzułmanów, wolałbym dużo bardziej by zostali zbawieni.

Ruch ekumeniczny jest wrogiem Chrystusa, ruch ekumeniczny jest wrogiem ciała Chrystusowego; ja nie nienawidzę Chucka Colsona – nienawidzę tego czym jest, nienawidzę tego co czyni, ale nie nienawidzę jego samego

O wiele bardziej chciałbym zobaczyć tego człowieka upamiętanego. Nasz bój nie jest przeciw ciału i krwi. Lobby gejowskie jest naszym wrogiem, ale nie jestem przeciwko homoseksualistom i lesbijką, przeciwnie – jestem za homoseksualistami i lesbijkami

Mam nadzieje że zostaną zbawieni; znam wiele homoseksualistów i lesbijek które zostały zbawione a które Pan zbawił i uwolnił od tego zboczenia.

Bój jest przeciw ciału i krwi? Nie. Jest przeciwko demonicznym mocom, nie przeciwko ludziom ale potem dalej kontynuuje, zawsze jest demoniczna siła za tą niegodziwością. Wróg którego widzicie nie jest prawdziwym wrogiem, wróg którego widzicie jest marionetką.

Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, - oto tutaj jest ona cała...abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się.

Po raz kolejny – ostać się – zły dzień jest eschatologicznym niuansem,wskazuje on na dni ostatnie, wskazuje do wydarzeń które poprzedzają powrót Chrystusa.

Dzień zły – określony przedimek w grece. Paweł jest rabinem i używa zasad żydowskiego Midrasz zwanego Kal vechamer – lekki i ciężki - Kal vechamer

Nowy Testament używa tego bardzo często - Kal vechamer, coś co jest prawdziwe w lekkiej sytuacji jest cięższej sytuacji i jest to szczególnie używane w Nowym Testamencie w odniesieniu do dni ostatnich

Dla przykładu Hebrajczyków 10:25: Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych,

Wspólnota jest zawsze ważna, ale szczególnie gdy widzicie że dzień nadchodzi i w dniach ostatnich stanie się to niezbędne dla przetrwania, jeżeli nie możemy się ostać razem to nigdy nie ostaniemy się sami

Zawsze byli fałszywi prorocy, zawsze krążyli dookoła, nie jest to nic nowego, ale w dniach ostatnich wyczołgają się niczym ze stolarki - Kal vechamer – co jest prawdziwe w lekkiej sytuacji staje się bardzo prawdziwe w cięższej sytuacji

Paweł nauczył się tego od swojego mentora rabina Gamaliela – wnuka rabina Hillela, Bóg użył rabinicznego tła Pawła do wyjaśnienia tych rzeczy.

W złym dniu, inaczej mówiąc zbroja jest zawsze ważna, ale w dniach ostatnich jest absolutnie decydująca dla naszego przetrwania.

Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju,

Bóg ma swój własny plan pokoju. Oczywiście Jego idea pokoju jest inna niż ludzka. Nasza idea to zachodnia hellenistyczna, Irene – od dziewczyny Irena, oznacza nieobecność konfliktu

Tak jak doktor Samuel Johnson sardonicznie powiedział w swoim słowniku w Londynie z 18-stego wieku „pokój jest okresem przygotowań i zwodzenia między dwoma wojnami”

To nie jest Boża definicja, Jego definicją jest Szalom (Pokój)

(Hebrajski)

„Daje wam mój pokój, nie taki jaki jest ze świata”

Możecie być w największym konflikcie w waszym życiu i mieć Szalom. Szalom pochodzi z bezokolicznika hebrajskiego czasownika oznaczającego zapłacić, napełnić, wypełnić

Mamy Szalom ponieważ Mesjasz przyszedł by zapłacić cenę za nasze grzechy, by wypełnić Torę którą żaden żyd i żaden inny człowiek nie mógł zachować i by wypełnić nas swoim Duchem

Teraz, ostatecznie Boże Szalom będzie wliczało nieobecność konfliktu i w milenijnym (tysiąc letnim) królestwie Jezusa, narody rzeczywiście przemienią swoje włócznie na lemiesze ale w międzyczasie możesz być w najgorszym kryzysie swojego życia i mieć Szalom

Boży plan pokoju pochodzi przychodzi przez ewangelie, ludzie powinni być czynieni uczniami; wkładać na siebie buty ewangelii pokoju; Izajasza 52: Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść

Besorat po hebrajsku, Evangelion po grecku – Ewangelia. Boży plan pokojowy to ewangelia, tego popołudnia nasz brat Roger pokazał wam plan pokojowy Ricka Warrena. Plan pokojowy Ricka Warrena to akronim:

P jest od promocji pojednania

E jest od edukacji

A jest od asystowania chorym

C jest od dbania o biednych

I ostatnie E jest od ekwipowania pastorów i tak dalej do tego by wspierali „Agendę świadomą celu”

Biorąc pod uwagę fakt że ma dwa E w swoim programie pokojowym, czy jedno z nich nie powinno być ewangelizacją? Czy nie powinno być świadczeniem?

On ma swój pokojowy plan, Bóg ma inny; którego pokojowego planu chcecie?

Nie możecie wierzyć Nowemu Testamentowi i „kłamstwu świadomemu celu”, będę debatował z Rickiem Warrenem o każdym czasie, każdym miejscu tak długo jak będzie tam kamera nagrywająca.

Jeszcze chętniej w obecności ekspertów języka greckiego, kontynuujemy; Paweł napisał im aby włożyli tę zbroję, ale zauważcie na porządek w jakim zbroja jest zakładana

Pierwszą rzeczą jest pas, pas prawdy. Następnie napierśnik sprawiedliwości. Przepasanie się pasem – greckie słowo to „pariosomy”, ale był podparty przez inne pasy w około ud i pasów i smycze z nich przechodziły na plecy w ten sposób

Tworząc na plecach kształt litery X zwisając przy tali w kształcie X dzięki którym z przodu zawieszacie napierśnik. Innymi słowy nie mogliście założyć napierśnika aż najpierw rzymski legionista nie założy najpierw pasa.

Nie możecie mieć sprawiedliwości bez prawdy. Jeżeli ktoś nie wierzy w prawdziwą doktrynę, nie będzie sprawiedliwy, szybka lekcja hebrajskiego jeżeli dacie mi tę przyjemność: by mieć rację w języki hebrajskim to Tzadek.

Et Tzdadek – masz rację, u kobiet At Tzadeket. Sprawiedliwa osoba to Tzadik, Tzadik jest Tzadek.

Dobroczynność – Tzedakah, śpiewamy po hebrajku:

(Hebrajski)

Ty jesteś Królem Chwały, Ty jesteś Królem królów, Ty jesteś Słońcem Sprawiedliwości.

Nie możecie mieć Tzedakah, sprawiedliwości które jest tym samym słowem dla dobroczynności; nie możesz mieć dobroczynności - Tzedakah, jeżeli nie jesteś Tzadik.

Nie możesz być sprawiedliwą osobą lub dobroczynną osobą – nie możecie być Tzadik jeżeli nie jesteście Tzdadek – jeżeli twoja doktryna jest błędna, ty jesteś w błędzie.

Czy jest możliwe by założyć pas bez napierśnika? Posiadanie właściwej doktryny nie gwarantuje automatycznie że ktoś jest sprawiedliwy – może to na to wskazywać ale nie jest to nie jest dowód absolutny

Posiadanie właściwej doktryny nie dowodzi że ktoś jest sprawiedliwy, ale posiadanie złej doktryny automatycznie dowodzi w Bożych oczach że nie są sprawiedliwi.

„Oh, są kochającymi osobami, są tak mili, nie powinieneś być osądzający”

Nie jestem – to jest to co mówi Słowo Boże, jeżeli wierzą w fundamentalny doktrynalny błąd nie mają tego co Bóg nazywa prawdziwą dobroczynnością – miłość.

Nie mają prawdziwej sprawiedliwości, ty tylko głupi religijny bełkot. Emocjonalna lekkomyślność. Ale nie jest to tym co Bóg nazywa sprawiedliwością.

Słyszałem to w ciągle znowu i znowu, zobaczcie na Filipian 1:19, Paweł napisał: I o to modlę się, aby miłość wasza...

Wasze Agape – bezwarunkowa miłość – prawdziwa miłość, Boska miłość

...aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie,

Zauważcie że miłość nie może obfitować bez poznania Słowa Bożego i roztropności. Jeżeli nie ma wnikliwości i żadnego poznania Bożego Słowa, nie ma miłości; jest głupia tania religijna podróbka

Istnieje cały tani rodzaj religijnego emocjonalizmu udający i kryjący się jako duchowość ale nie jest to miłość.

Na tym polegał upadek moich charyzmatycznych kolegów i zielonoświątkowców – pomieszali uczucia i emocje z duchowością.

Doświadczeniem zastąpili doktrynę zamiast używania Słowa Bożego aby osądzać doświadczenie, doświadczenie staje się ich doktryną ale wszystko to jest fałszem.

Jeżeli to w co wierzysz jest fałszywe, reszta nie ma znaczenia.

Moja własna rodzina jest połączeniem żydów i rzymskich katolików, jako dziecko dorastające w Nowym Yorku poszedłem do katolickiej szkoły i do centra społeczności żydowskiej, tak, zostałem zanurzony i pocięty.

Dave Hunt cytował Johna Hagee. Mam żydowską rodzinę na jej drodze do piekła bez ich Mesjasza.

W tym momencie moja żona jest w Izraelu świadcząc swojej matce która jest bardzo stara i bardzo chora, jej rodzice są żywymi ofiarami holokaustu, dla rodziców mojej żony chrześcijaństwo to nazizm wkładający żydowskie dzieci pod inne imię i tym imieniem jest Jezus

Tak myślą że jest.

To tragedia, ale moja żona jest żydem który wierzy, mówi swojej żydowskiej matce że Yeshua jest naszym Mesjaszem. Muszą znać prawdę.

John Hagee, nie mów mi że kochasz żydów, to jest moja rodzina o której mówisz. Odmawiasz drogi zbawienia i pozwalasz wkroczyć im w wieczność bez drogi zbawienia?

Mam matkę która ufa w szkaplerz, która ufa w statuę Marii, która ufa w sakramenty, ale nie ufa w skończone dzieło Jezusa Chrystusa.

Czy krew Chrystusa oczyszcza nas ze wszelkich grzechów lub czy masz odpokutować je sam w czyśćcu? W którą ewangelie chcesz wierzyć?

Nie nazywaj tego miłością, znajdź dla tego inne imię i nie nazywaj tego chrześcijaństwem, zostawienie starej Irlandzkiej kobiety, tej starej polskiej kobiety czy tej starej Austriackiej czy Hiszpańskiej kobiety na łożu śmierci skulonej przy różańcu

Bojąca się śmierci i idącej do czyśćca, podczas gdy może mieć pewność zbawienia, może wiedzieć że krew Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu

By zostawić ją tak samą umierającą w w strachu w obliczu śmierci – nie nazywaj tego miłością. Nazwij to Chuckiem Colsonem. Nazwij to ekumenizmem.

Ale nie nazywaj tego miłością. To nie jest miłość Jezusa, to nie jest miłość, to jest chore. Twoja miłość może obfitować więcej i więcej w poznaniu i prawdziwym rozeznaniu.

Włóżcie na siebie pas – zdejmujecie pas prawdy, pierwsza rzecz która odpada to napierśnik sprawiedliwości. Gdy zostałem zbawiony w następstwie ruchu Jezusowego – Hipisów, ostatnim razem było przebudzenie w Ameryce

I nigdy nie wiedziałem nic o żadnych dwóch nowo narodzonych Chrześcijanach którzy się rozwiedli. Znałem ludzi którzy byli rozwiedzeni i ponownie się ożenili przed tym jak zostali zbawieni.

Znałem ludzi którzy zostali zbawieni i ich niewierzący mężowie czy niewierzące żony opuściły ich. Ale idea dwóch zbawionych chrześcijan którzy się rozwodzą i wchodzą w ponowne małżeństwo – nigdy nie znałem nikogo takiego.

I nigdy nie znałem nikogo takiego kto by znał kogoś takiego – to było dla świata. Teraz nasz wskaźnik rozwodów jest tak wysoki jak świeckiego świata – macie głównych kaznodziejów, głównych głosicieli telewizyjnych

Którzy są rozwiedzeni i ponownie ożenieni. Niektórzy z nich wielokrotnie. Jak to się stało?

„Nienawidzę rozwodu” mówi Pan. Której części „Nienawidzę” nie rozumiesz?

Jak to się stało? Proste – zdejmij pas. Wszystko co musisz zrobić to zdjąć pas a napierśnik spadnie na ziemie z własnej woli.

Żyje w Anglii, kościół angielski – anglikanie, prezbiterianie, kościół Szkocji, zjednoczone kościoły reformowane, metodyści – wszystkie z nich wyświęcają homoseksualistów, wszystkie z nich, lub wyświęcają lesbijki.

Przypuszczam że Rzymian rozdział 1 nie jest w ich biblii. Jak to mogło się stać? John Wesley głosił świętość, założyciele kościoła Anglii zostali spaleni żywcem i księga męczenników Foxa, jak mogło do tego dojść?

Proste – zdejmij pas.

Jak człowiek taki jak Tony Campolo, może robić to co robi z homoseksualistami, muzułmanami i Bóg wie z kim jeszcze?

On w zasadzie poszedł do radia w Anglii i powiedział „Bóg kochał Dawida z powodu jego werwy, nawet gdy Dawid przemawiał to robił to z zapałem, to dlatego Bóg go kochał.”

Czy Psalm 51-wszy nie jest w jego biblii? Jak może to być tak chore i zdemoralizowane? Jak ludzie mogą tego słuchać?

Proste – wszystko co musisz zrobić, to zdjąć pas i wszystko następuje: rozwód, ponowne małżeństwo, ordynacja homoseksualistów, jedno-płciowe małżeństwo – wszystko

Wszystko co musisz zrobić to zdjąć pas, odwróćcie razem ze mną proszę do Jeremiasza rozdziału 13-stego, zobaczmy co się stanie gdy Izrael ściągnie pas

Słowa dla pasa w hebrajskim to חֲגוֹרָה oznaczając region ale ma w sobie dwie litery wspólne ze słowem „pomagać”. Pas pomaga czemuś innemu się utrzymać.

W odróżnieniu od rzymskiego, hebrajski pas był ciasno i mocno tkany, był ciasną i mocną tkaniną.

Gdy tkanina staje się odwodniona, albo będzie nawodniona ponownie albo po prostu zwyrodnieje i skruszy się wniwecz.

Zobaczmy na Jeremiasza 13:1: Tak rzekł Pan do mnie: Idź i kup sobie lniany pas, i włóż go na swoje biodra, lecz nie kładź go do wody!

Kupiłem więc pas zgodnie ze słowem Pana i włożyłem go na swoje biodra. I doszło mnie po raz wtóry słowo Pana tej treści: Weź ten pas, który kupiłeś, który masz na swoich biodrach, i wstań, idź nad Eufrat i ukryj go tam w szczelinie skalnej!

Poszedłem więc i ukryłem go nad Eufratem, jak mi rozkazał Pan. A po upływie wielu dni rzekł Pan do mnie: Wstań, idź nad Eufrat i zabierz stamtąd pas, który ci tam kazałem ukryć.

I poszedłem nad Eufrat, grzebałem w miejscu, gdzie pas ukryłem, i zabrałem go stamtąd, lecz oto pas ów był zniszczony i do niczego się nie nadawał.

I doszło mnie słowo Pana tej treści: Tak mówi Pan: Tak zniszczę pychę Judy i wielką pychę Jeruzalemu:

Ten lud zły, który się wzbraniał słuchać moich słów, który kieruje się uporem swojego serca i idzie za cudzymi bogami, służąc im i oddając im pokłon, stał się jak ów pas, który do niczego się nie nadaje.

Bo jak pas przylega do bioder męża, tak chciałem, aby cały dom izraelski i cały dom judzki - mówi Pan - przylgnął do mnie, aby być moim ludem, moją chlubą, chwałą i ozdobą. Lecz oni nie słuchali.

Zacznijmy od tej idei przylegania, hebrajskie słowo to dabaq (daw-bak') od słowa klej, we współczesnym hebrajskim taśma jest dosłownie klej-wstęgą. Ale w biblijnym hebrajskim słowo to pochodzi z Rodzaju rozdziału 3-ciego gdy Bóg stworzył człowieka.

Mąż opuści swoich rodziców i przylgnie do swojej żony, to jest to przylgnięcie, mówi to spoistym związaniu.

„Nie słuchają mojego słowa”. To był pas prawdy, Jezus modlił się „Ojcze uświęć ich w prawdzie, Twoje Słowo jest prawdą” To był pas prawdy który spajał naród żydowski przylgnięty do Boga.

Gdy nosili pas, przylegali do JHWH, gdy zdjęli pas – upadła sprawiedliwość i skończyli w Babilonie. To dabaq jest dziś całkowicie wypaczone przez ultra-ortodoksyjnych żydów, nie widzicie ich tutaj na zachodzie ale zobaczycie ich w Nowym Yorku czy gdzie indziej

Zobaczycie ich w filmach – wyglądają jak Amisze, ubierają się w czarne ubrania z lokami przy uszach nazywanymi peyot i praktykują formę gnostycyzmu która pierwotnie została zaadoptowaną przez starożytny Babilon zwaną kabałą

Nie jej hollywoodzki rodzaj z Madonną ale prawdziwą rzecz, jest oparta na pracy zwanej Zohar, ci ludzie wierzą że Bóg nie ma żadnej esencji, tylko emanacje, atrybuty. Utracił swoją tożsamość, coś co teolog mógłby nazwać kenozą przytrafiło się Bogu i oni muszą pomóc mu przywrócić jego tożsamość.

I robią to przez przechwytywanie „świętych iskier” zwanych zoom zoomim, zoom-zoms. Więc widzicie ich jak robią davany, kręcą się jak samolot, pomagając Bogu zyskać jego tożsamość.

Co to ma wszystko wspólnego z Torą Starego Testamentu? Nic. Skąd to się wzięło? Babilon. Pochodzi to z babilońskiego gnostycyzmu, to co oni nazywają emanacjami są po prostu demiurgami – New Age-iści mają tę samą rzecz

Widzicie, kiedykolwiek zdejmujecie pas, waszym ostatecznym przeznaczeniem będzie Babilon ale zobaczmy na Jeremiasza, Słowo Pańskie doszło do niego, Słowo Pańskie, w grece Logos - En arkhêi kaì ho lógos – na początku było Słowo

W Aramejskim mamra ale w hebrjskich dvar, dvar Adonai. Jezus jest Słowem które stało się cialem, oczywiście nie według wybranej biblii Ricka Warrena nazwanej „Message” autorstwa Eugene Petersona

Ona mówi „Słowo stało się ciałem i przeniosło się do naszego sąsiedztwa”. Greka stwierdza Logos stało się Sarks – zamieszkało, tabernacle pośród nas, przez co stwierdza że ten sam Bóg który był w Shekinah w Starym Testamencie stał się człowiekiem i zamieszkał wśród nas w osobie Jezusa

„Przeniósł się do naszego sąsiedztwa”? Zauważcie że biblia Ricka Warrena nie ma żadnego związku z oryginalnym znaczeniem Grecki czy Hebrajskiego, dlaczego? Ponieważ jego doktryna nie ma żadnego związku ze słowem Bożym.

Słowo Pana doszło do Jeremiasza, lub do Amosa lub Micheasza, zawsze Słowo Pańskie. Fałszywi prorocy zawsze będą dawać wam słowo „mam słowo, mam słowo, Pan dał mi słowo”.

Prawdziwi prorocy będą wskazywać cię do Słowa. „Mam słowo” - to nie proroctwo, to jasnowidztwo, większość z tego co jest dziś zwane prorokowaniem jak to od Johna Hinckleya – maniak z TBN – to jasnowidztwo, nie był prorokiem.

Benny Hin jest jasnowidzem, nie jest prorokiem. Księga Powtórzonego Prawa 18-ście mówi że jest jednym z rodzajów proroka – fałszywym – przepowiada rzeczy w imieniu Bożym które się nie stały.

Dave (Hunt) był w 100%-ach słuszny, ale zobaczmy dalej, Jeremiasz był po prostu jak inni prorocy, nie prorokował jedynie przez to mówił ale także przez to jak żył i co zrobił, stał się personifikacją narodu do którego prorokował. Wszyscy prorocy tacy byli.

Izajasz musiał chodzić nagi, ponieważ naród stracił odzież zbawienia, Ezechiel musiał ogolić swoja głowę i bić ją mieczem ponieważ naród zostanie rozsiany, nie patrzcie tylko na słowa proroków – patrzcie na ich życie.

Jeremiasz stał się personifikacją tego o czym prorokował. Tak samo jak Jezus – ten który nie znał grzechu, stał się grzechem, On wziął nasz grzech – identyfikował się z nami. Jeremiasz identyfikował się z tym odstępczym narodem

Naród pójdzie do niewoli Babilońskiej więc także i on – nie była to prosta droga przez pustkowia by po prostu mierzyć na wschód by dotrzeć na Eufratu – niewystarczająco oaz, nie wystarczająco wody, musiał odbyć tę samą podróż którą odbył Abraham lub tę samą podróż która odpowiada tym którzy pójdą w niewole

Musiał iść na północ aż do Syrii, Kurdystanu i potem niżej, jak w ten sposób – długa żmudna podróż ale zanim się na nią udał, musiał nosić przez chwilę pas. Musiał nosić go przez pewien czas. Dlaczego?

Ponieważ żydzi nosili pas przez jakiś czas – trzymali się Słowa Bożego przez jakiś czas, przez pewien czas zachowywali pisma, przez chwilę przestrzegali Tory, przez pewien czas.

Ale potem go zdjęli i skończyli w Babilonie, więc i on musiał go zdjąć pójść tam gdzie oni mieli pójść. Schował go przy Eufracie ale Bóg powiedział mu „nie wrzucaj go do wody”, ponownie, gdy wysuszona tkanina nie zostanie ponownie nawodniona zdegraduje się i obróci się w niwecz.

Znam ludzi z Oxfordu, Cambirdge, Princeton, Yale Divinity School, jedno teologiczne seminarium za drugim – nie umniejszam znaczeniu edukacji teologicznej – poszedłem do dość dobrego seminarium mówiąc akademicko ale znam profesorów, ekspertów w grece i hebrajskim którzy nie są nawet narodzeni na nowo, nie są nawet zbawieni

Jest to dla nich po prostu książka, to tylko historia i literatura i nawet kwestionują to czy jest historycznie poprawna. To tylko Duch Święty jest tym którzy może włożyć życie w ten tekst. Wy i ja możecie świadczyć i świadczyć i świadczyć do niezbawionych ludzi ile chcemy

Jeżeli nie zajdzie Eklektos w grece, Jeżeli nie zajdzie Eklektic Ducha Świętego, chyba że będą pod przekonaniem – nie będą zbawieni jeżeli nie usłyszą głosu Jezusa, nie głosu Jacoba, nie zostaną zbawieni.

Pas musi być zamoczony „z pasem jest w porządku to Słowo Boże” ale gdy staje się odwodnione staje się bezwartościowe. Żydzi będą czytać Torę w synagogach rytualnie i chirurgicznie, każdego szabatu czytają Torę.

Katolicy będą czytać ewangelie i listy w sposób liturgiczny w czasie mszy. Mają pas, rozumiecie, ale jest odwodniony – Duch Boży tam nie jest. Jak myślicie że jak jest w przypadku większości kościoła luterańskiego?

Ale zobaczmy, zdjęcie go, potem wrócił z powrotem po niego ale gdy wrócił zobaczył że jest bezwartościowy, nie mógł włożyć go do wody, terminem dla tego rodzaju wody na głównym biegu Eufratu będzie woda żywa – pochodzi z Izajasza 44:3 „wyleje Mego Ducha” sprawię deszcz.

Jana rozdział 4-ty – Jezus mówi samarytance „dam ci moją wodę żywą”. Jana 7:39 „dam ci moją wodę żywą” ale mówił to o Duchu Świętym. Duch Boży odstąpił, zobaczcie co teraz robią; wykładają słowa Bożego pod namaszczeniem Ducha Świętego

Wyjmują parę wersetów z kontekstu i angażują się w anegdoty i opowiadanie historii – to szum. To co robią to używają motywacyjnej psychologii z chrześcijańskim żargonem, tym stała się dziś większość kazań.

Motywacyjną psychologią używającą chrześcijańskiego żargonu. Pas jest tam ale nie ma w nim wody. Jest odwodniony, rozpada się, degraduje się, rujnuje się. Nie może już dłużej przylegać, nie może już dłużej przylegać do Boga ponieważ już dłużej nie przylega do Jego słowa.

Chasydzcy żydzi mogą wirować swoimi pejsami jak długo tylko chcą starając się przechwycić zom-zoms z ich mistycyzmem, z ich kabałą – nie przylgną do JHWH. Przylegasz do Boga przez przyleganie do Jego słowa.

Zdejmij ten pas: powodzenia, z pewnością będziesz go potrzebował, jaka jest pierwsza rzecz która się stanie gdy zdejmiesz pas? Napierśnik upada na ziemie.

Jak usprawiedliwiają to co robią? Ordynacja homoseksualna i lesbijska, jak usprawiedliwiają to co robią? Rozwód i ponowne małżeństwo? Jak usprawiedliwiają to co robią? Głosiciele pieniędzy polujący na biednych i niezaopatrzonych?

Jak to usprawiedliwiają? Nie ma napierśnika sprawiedliwości – sprawiedliwość przepadła. Po prostu zdejmij pas a pierwszą rzeczą która uderzy w ziemie będzie sprawiedliwość, upada natychmiastowo.

Odstępujesz od słowa Bożego – sprawiedliwość upada na ziemie. Nie ma żadnego Tzdaka jeżeli nie jesteś Tzadik. Kontynuujmy.

I doszło mnie słowo Pana tej treści: Tak mówi Pan: Tak zniszczę pychę Judy i wielką pychę Jeruzalemu:

Pycha jest pierwszym grzechem, był to pierwszy grzech szatana zgodnie z Izajasza 14 i był to pierwszy grzech człowieka w Rodzaju 3. Człowiek chcący być Bogiem – Dave Hunt poruszył tę sprawę: „patrzysz nie na Morisa Cerullo ale na Boga.”

To wszystko sprowadza się do ogrodu; pycha. Teraz zrozumcie to; pycha jest nasieniem grzechu, to grzech rodzący inne grzechy. Co widzicie? Chciwość, za chciwością jest pycha. Żądza – za żądzą jest jest pycha. Niesłuszny gniew – za niesłusznym gniewem jest pycha.

Pycha jest nasiennym grzechem zasiewa inne grzechy, był to pierwszy grzech człowieka, był to pierwszy grzech szatana. I Koryntian 5 - Usuńcie stary kwas – kwas złości i przewrotności, chlubienie się nie jest dobre, kwas jest obrazem pychy w biblijnej typologii

To nadyma się nie przyczyniając się do niczego dla wartości odżywczej chleba, po prostu nadyma się – chlubienie się nie jest dobre - Usuńcie stary kwas – mówi Paweł w I Koryntian 5

Używając obrazowości Paschy. Fałszywa doktryna jest zakorzeniona w duchowej pysze, co Jezus mówi? „Strzeżcie się kwasu faryzeuszy”. Strzeżcie się kwasu światowej rady kościołów, strzeżcie się kwasu teleewangelistów, to zawsze wychodzi z duchowej pychy – tam zaczyna się sąd

Earl Park jest tylko jedną z wielu głów które się potoczyły. Ale kontynuujmy.

Zniszczę pychę Judy i wielką pychę Jeruzalemu: ten lud zły, który się wzbraniał słuchać moich słów,

Odmówili słuchania słów Boga, wróćmy do Kalva home – z lekkiego do cięższego; to co jest prawdą w lekkiej sytuacji życiowej jest tym bardziej prawdziwe i ważne w cięższej, staje się wzmocniona.

Zobaczcie razem ze mną proszę na II Tymoteusza 4:3, Jeremiasz powiedział: ten lud odmówił słuchania moich słów, Paweł mówi „bo nadejdzie czas” w wersecie 3-cim:

Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.

Nie będą aprobować zdrowej doktryny, nie pogodzą się z nią, myślicie że dlaczego kościoły w Fargo nie wspierają tej konferencji? Nie pogodzą się ze zdrową doktryną w dniach ostatnich, nie będą aprobować ludzi którzy mówią prawdę.

Będą znosić ludzi którzy będą mówić kłamstwo, ale nie zniosą ludzi którzy będą mówić prawdę, Paweł powiedział że to się stanie. Ale chcą odwrócić swoje uszy i nazbierać sobie nauczycieli zgodnie z ich własnymi pragnieniami

Nie, nie będą słuchać Rogera Okalanda czy Deava Hunta, ale będą słuchać Bennego, Kennego i Joyce, tak właśnie jest.

Co stało się z Izraelem gdy omówili tego by słuchać? Gdzie skończyli?

W Babilonie

Gdzie skończy odstępczy kościół?

W Babilonie

Więcej o tym za moment, tera z wróćmy do Jeremiasza raz jeszcze, rozdział 13-sty proszę.

Ten lud zły, który się wzbraniał słuchać moich słów, który kieruje się uporem swojego serca i idzie za cudzymi bogami, służąc im i oddając im pokłon, stał się jak ów pas, który do niczego się nie nadaje.

Bałwochwalstwo, hebrajskie słowo dla wielbienia to shahhah lah ah vohd, greckie proskuneo, co znaczy by kłaniać się? Nieważne co ktokolwiek mówi, jeżeli kłaniacie się przez obrazami Bóg nazywa to aktem bałwochwalstwa

Hebrajski termin Awoda Zara (bałwochwalstwo) – forma uwielbienia która jest obca słowu Bożemu. Gdy ci kapłani rozpalili inny ogień, nie rozpalili go innym bogom, rozpalili go JHWH – niebiblijne uwielbienie jest u Boga tym samym co bałwochwalstwo

I dziś nasze uwielbienie stało się niebiblijne, zamiast uwielbienia Pana, mamy uwielbienie samego uwielbienia – jest to oparte o Nashville Tennessee, to co miało być w przeszłości chrześcijańską posługą muzyczną jest teraz chrześcijańskim przemysłem muzycznym

Większość z chrześcijańskich firm nagrywających są jak wydawnictwa – są w rękach świeckich konglomeratów, tak wielu tak zwanych „przywódców uwielbienia” są nieudanymi gwiazdami popu, nie mogli by wybić się w świeckim świecie, teraz używają swojego wybrakowanego talentu dla Pana

Są zamawiaczami, to uwielbienie samego uwielbienia, wskazywaliśmy na to wiele razy: żadnej doksologii (liturgii uwielbienia Boga) bez teologii. Jezus powiedział „Ojciec chce być wielbiony w duchu i w prawdzie” - jeżeli doktryna nie jest właściwa, Bóg nie akceptuje uwielbienia

Zobaczcie tylko na to, ostrzegałem przed tym wielokrotnie, nasza wiara jest Chrysto-centryczna, nie ducho-centryczna – Duch Święty zawsze kieruje ludzi do Jezusa, nigdy do samego siebie. Jest Bogiem ale jest wielbiony jako Bóg jedynie w kontekście trójjedności bóstwa

Rzeczy jak Święty, Święty, Święty Bóg w trzech osobach – perfekcyjnie biblijne, ale „dzień dobry duchu święty, duchu święty niech twój ogień spadnie, przyjdź duchu święty” - Nic z tego nie jest biblijne, jeżeli zaczniecie w to wchodzić to jest to Awoda Zara – zyskacie obcego ducha podrabiającego Ducha Świętego

Jak mieli go w Toronto w Kanadzie i w Pensacola na Florydzie – to podrobiony duch, owocem Ducha Świętego jest egkrateia w grece – samo kontrola a nie jej brak, i mówię to jako zielonoświątkowiec

Te rzeczy nie są zielonoświątkowe, to jest chore, to nie jest biblijny pentekostalism, to nie jest biblijny charyzmatyzm to charyzmania. Ludzie zostają wciągnięci w doktryny przez bezmyślne śpiewanie refrenów.

Jezus ostrzegał by nie powtarzać pustych zwrotów ale oni śpiewają to ciągle i ciągle i ciągle, coś co było utorowane przez ruch Vineyard (ruch winnicy), to co robią to wchodzenie w mantrę, to New Age, to mantra, wchodzą w te doktryny przez śpiewanie tych refrenów ciągle i ciągle i ciągle.

Bez najmniejszej myśli wobec faktu że te słowa nie są nawet biblijne. Kontynuuje to dalej: „nie mogłem tego kontrolować, nie mogłem tego kontrolować” - sam fakt że nie mogłeś tego kontrolować dowodzi że nie był to Bóg.

Owocem Ducha Świętego jest samo kontrola, ale zobaczmy, idą za innymi bogami, gdy raz już upadnie napierśnik, bałwochwalstwo wchodzi szybko po piętach, mamy uwielbienie dla samego uwielbienia, mamy uwielbienie mamony nazywane chrześcijaństwem przez głosicieli pieniężnych

O których jak wspominał Dave ich bogiem jest mamona. Ich bogiem są pieniądze. To inny bóg, ale to tylko tam gdzie to się zaczyna. Macie ludzi takich jak Tony Campolo stojącego razem z muzułmanami

Macie ludzi jak Rick Warren mówiących że religijny pluralizm jest przyszłością? Jest tylko jeden Bóg, jest Bogiem Izraela jak wykazał David Hawking – Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Księżycowy bożek allah nie jest Bogiem.

Hare kryszna nie jest Bogiem. Morris Cerullo nie jest Bogiem. Bóg jest Bogiem. Poszli do innych bogów aby im służyć. Następnie zeszli ekumeniczną drogą, sam Jezus ostrzegał wielokrotnie, powiedział „jeżeli ktokolwiek mówi że wróciłem fizycznie – trzymajcie się od nich z dala”

Że jest w pokoju – nie idźcie tam. Jest na pustkowiu – nie idźcie tam.” On wróci w taki sam sposób w jaki odszedł, powróci znad góry Synaj i Jego nogi staną na górze oliwnej, w taki sposób powróci.

Jeżeli mówią że powróci fizycznie w inny sposób – trzymaj się z dala, mówi Jezus. Co mamy dziś? Idą do łóżka z Rzymem, każdy z was kto był rzymskim katolikiem, czy może podnieść rękę proszę? Czy mogę poprosić wszystkich byłych Rzymskich katolików którzy zostali zbawieni z rzymskiego katolicyzmu by wstali na moment?

Widzicie tych drogich ludzi? Bóg ich błogosławi. Jeżeli chcecie wiedzieć czym jest rzymski katolicyzm, zapytajcie kogoś kto został z niego zbawiony. Nie pytajcie zwodzicieli jak Chuck Colson.

Gdy mówicie że krew i wino stają się inkarnacją samego Jezusa Chrystusa i wielbicie to? Jako błogosławiony sakrament? Modlicie się do chleba i wina? Gdy zrozumienie Jana 6 w żydowskim kontekście, zrozumiecie ostatnią wieczerze

Rób cie to na moją pamiątkę – to wspominanie z żydowskiej Paschy. Wielbicie i modlicie się do chleba i wina? I potem to jecie i pijecie jego krew?

Dzieje Apostolskie 15-ście – Apostołowie potępili rytualne spożycie krwi. Nie uważam by Rzymscy katolicy byli wampirami czy kanibalami, nie wierzę w to, ale gdybym wierzył w transsubstancjacje, to powiedziałbym że są.

Oni myślą że są. Oni myślą że naprawdę piją Jego krew nawet mimo tego że Apostołowie powiedzieli by tego nie robili i nawet mimo tego że Jezus powiedział że nie powróci tak fizycznie – to inny bóg, to inny Jezus – plastykowy człowiek na tablicy jest nie jest prawdziwym.

To jak mormoni, „Jezus przekroczył świętych w dniach ostatnich, mam ciepło w moim sercu i świadczę ci że kościół świętych dni ostatnich jest prawdą”

Ich Jezus Chrystus jest duchowym bratem szatana. Mówią to. I macie głównych ewangelików, ludzi których szanowałem jak Craig Romberg i Craig Haizen z Biola, Ravi Zacharias gra z tymi ludźmi?

Co mówi Bóg? Zdejmujesz pas, chodzisz w uporze swojego serca – pójdziesz za innymi bogami pod pseudonimem nowo wyłaniającego się kościoła. Prawda nie jest obiektywna, jest subiektywna, jest zależna od relacji, nie jest propozycyjna, jest doświadczalna

Potrzebujemy lectio divina, potrzebujemy kontemplacyjną modlitwę, potrzebujemy ikona i obrazy jak Prawosławni, musimy palić kadziła by doświadczyć duchowości. Potrzebujemy gregoriańskich chórów – to są ludzie którzy mówią że są narodzeni na nowo, rozumiecie?

Ci ludzie z wyłaniającego się kościoła mówią że są zbawieni. Bóg mówi że nawet gdyby byli to są odstępcami, poszli za innymi bogami i uparcie nie chcą słuchać, „ci niegodziwcy którzy odmówili słuchania słuchania mego słowa”

Bo jak pas przylega do bioder męża, tak chciałem, aby cały dom izraelski i cały dom judzki - mówi Pan - przylgnął do mnie, aby być moim ludem, moją chlubą, chwałą i ozdobą. Lecz oni nie słuchali.

Co jest powiedziane w Rzymian 11? Jeżeli własny lud Boży Izrael nie mógł ujść z tym, jeżeli nie oszczędził naturalnych gałęzi to oszczędzi luteran na równinach? Zrozummy to, gdzie udał się Jeremiasz? Do Babilonu, skąd ci Chasydzcy żydzi pochodzą? Z Babilonu.

Gdzie żydzi z Jeremiasza skończyli? W Babilonie. Zaczyna się to wszystko wraz z wieżą Babel w rodzaju – Bóg starający się sięgnąć Boga, fałszywy system religijny świata w lidze i konfederacji z tym spaczonym systemem politycznym, to wszystko co wyjaśniał Roger dziś wcześniej

O trzech marionetkach, politycznej, ekonomicznej i religijnej. Nie jest to nowe, Roger ma w pełni rację. To zaczęło się za dni Semiramis i Nimroda w Babilonie. Imperium Babilońskie było cieniem, sposób w jaki żydzi dostali się do niewoli Babilońskiej jest obrazem Babilonu który przyjdzie

Pisząc w I-wszym wieku, Piotr napisał swój list „ci którzy są w Babilonie, pozdrawiają cię”. Wszystkie misteryjne religie świata pochodzą z Babilonu.

Zobaczcie na przykład na Zodiak, macie chińskie horoskopy, hinduskie oraz greckiego za którymi dziś podążają ludzie na zachodzie, ale one wszystkie są takie same, czemu? Pochodzą z Babilonu. Nie ma znaczenia jak je nazwiecie wszystko to pochodzi z Babilonu. Wszystko pochodzi z Babilonu.

Misteryjne religie starożytnego Babilonu znalazły wejście do Azji mniejszej, szczególnie przez miasto Pergamonu – miejsce gdzie jest tron szatana, do grecko-rzymskiego świata. Stamtąd do panteonu rzymskiego którego przywódcą był cesarz, potinifactes maximus – tytuł przypisany papiestwu

Więc Piotr pisze list „ci którzy są w Babilonie pozdrawiają cię” - wcześni chrześcijanie rozumieli że ta kobieta na siedmiu wzgórzach to Rzym, ale oto jesteśmy tu w tym luterańskim kraju, jest tu więcej praktykujących luteran w Minnesoci, niż macie w całych Niemczech.

Luter wprawia mnie w drżenie, powiem wam czemu, przypomina mi o królu Joashu, człowieku który zaczął dobrze i skończył źle. Nie mogę bronić sposobu w jaki skończył ten człowiek i tego jak podczas chłopskiej rewolty powiedział że chłopi muszą być dźgnięci w plecy.

Napisał że jakikolwiek jest twój rząd, taka powinna być twoja religia – jeżeli twój rząd jest katolicki, bądź katolikiem – Luter to napisał. Jego idee transsubstancjacji – Luter skończył źle, ale zaczął dobrze.

Jednym z jego ostatnich kazań było inspiracją dla Hitlera, cytował go obszernie w Mein Kampf, pomógł zainspirować holokaust blisko 450 lat później. Nie bronie sposoby w jaki Luter skończył ale zaczął właściwie – „oto tutaj stoję”

I gdy wściąż był właściwy napisał pracę zwaną Niewola Babilońska kościoła – rozumiał co stało się ze średniowiecznym katolicyzmem – Babilon. I był on z inteligencji Rzymskiego kapłaństwa tak jak inni reformatorzy.

Babilon był w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, w historii kościoła, cały czas od Rodzaju ale wszystkie Babilonie w biblii i historii są cieniami nadchodzącego Babilonu – Babilonu Wielkiego.

Kiedy to się skończy? To o czym mówił John Higgins? Gdzie skończy się to o czym mówił Roger Oakland? Kiedy to się skończy, to o czym mówił Dave Hunt? Kiedy skończy się to o czym mówił David Hawking?

Skończy się to w księdze Objawienia 17:5, skończy się to jak za dni Jeremiasza: A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.

Babilon Wielki – matka prostytutek – to jest to gdzie to zmierza, to jest to gdzie ruch wiary cię zabiera, to jest tam gdzie zabiera cię ruch ekumeniczny, to jest tam gdzie zabiera ciało Chrystusowe kłamstwo świadome celu – do Babilonu.

Wszystko co musicie zrobić, to zdjąć pas. To wszystko, tylko zdejmcie pas. Zdejmujecie pas – Babilon staje się nieuniknionym przeznaczeniem jak ukazał nam Jeremiasz. Zdejmujecie pas, napierśnik spada na ziemie, nastąpi lawina niemoralności

Wir wzorowego odstąpienia od fundamentalnej przyzwoitości. San Francisco uczy małe dzieci czytać o dwóch mamach i jeżeli opieracie się temu jesteście homofobami. Wszystko co musicie zrobić to zdjąć pas, to wszystko.

Tak zwany chrześcijański prezydent który zaniósł do białego domu koran aby oddać honor Islamowi – księgę która mówi że Bóg nie ma Syna, I Jana – to antychryst jest tym który zaprzecza Synowi i nasz obecny prezydent położył ją w białym domu i każdego roku od 11 Września celebruje ramadan w białym domu aby uczcić Islam

Innymi słowy, Saudyjskie lobby ropy. To „chrześcijański” prezydent. Zobaczcie co się stanie jeżeli spróbujecie celebrować święta w Arabii Saudyjskiej.

Jak to się stało? Jak to mogło się stać? Gdy patrzycie na wiarę założycieli narodu tego kraju. Proste. Jak możemy skończyć na ludziach ja Bush skoro zaczęliśmy na wiernych? Proste – zdejmij pas.

To stało się Izraelowi, zdjęli pas. To stało się Wielkiej Brytanii – zdjęła pas. To stało się Stanom Zjednoczonym – zdjęliśmy pas, to jest to co dzieje się z ciałem Chrystusa, zdjęliśmy pas.

Sprawiedliwość upada, wchodzą inni bogowie a my jesteśmy na dobrej drodze do Babilonu.

Ja nie chce tam iść.

Przez laskę i miłosierdzie Jezusa nie chcę pójść, nie chce by poszła moja rodzina i nie chce abyś ty i twoja rodzina tam poszła.

To jest pas, to jest pas. Załóżcie go i trzymajcie go, nie zdejmujcie go dla nikogo. Nie zdejmujcie go dla żadnego teleewangelisty, nie zdejmujcie go dla żadnego teokratycznego polityka, nie ściągajcie go dla żadnej denominacji. Nie ściągajcie go dla nikogo.

To jest pas. Nałóż go i trzymaj go. Niech Bóg błogosławi.

Advertisement