Benio123o pl Wiki
Advertisement
Kult Marji 2

Papież Jan Paweł II kłania się przed figurą katolickiej Marji

Hitler 115

Papież Jan Paweł II podczas aktu całowania religijnej figury katolickiej

Hitler 45

Papież Jan Paweł II podczas całowania religijnego przedmiotu - Islamskiego Koranu

Papież całuje posąg

Papież Franciszek podczas kłaniania się i całowania religijnej podobizny

Praktyka pogańśka kłaniania się obiektom religijnym w rzymskim katolicyźmie

Praktyka pogańśka kłaniania się obiektom religijnym w rzymskim katolicyzmie

Czarna kostka w Mekkce

Czarna kostka w Mekkce

Praktyka oddawania czci przez kłanianie się religijnym, świętym obrazą oraz figurą jest praktykowana w pogaństwie, katolicyzmie, islamie oraz kultach pomniejszych. Bóg według biblii uznaję taką praktyką za grzech bałwochwalstwa względem niego, nie pozwalając na takie zachowania.

"Nie będziecie czynili sobie bałwanów ani stawiali sobie podobizny rzeźbionej, ani kamiennych pomników, ani też umieszczali kamiennych obrazów w ziemi waszej, by im się kłaniać; gdyż Ja, Pan, jestem Bogiem waszym."

- III Mojżeszowa (kapłańska) 26:1

Katolicy usprawiedliwiają takie działania wskazując na to że gest pokłonu nie jest zachowaniem praktykowanym w różnych kulturach ludzkich w celu okazania szacunku i nie może być uznany przez to za bałwochwalstwo. Wskazują również na to że Izraelczycy stworzyli figury cherubów w Arce przymierza, natomiast Mojżesz nakazał stworzenie miedzianego węża. Istotnie ani stworzenie świeckiego wizerunku, ani gest pokłonu nie jest bałwochwalstwem, te jest jednak gdy obie te rzeczy są połączone, przez oddaje się pokłon religijnemu obiektowi czci, skutkuje to bezpośrednim aktem bałwochwalstwa praktykowanym przez katolicyzm.

Proskynēseis

Bałwochwalcza praktyka oddawania pokłonu przed świętymi religijnymi obrazami i figurami oraz ich całowania, jest praktykowana przez Kościół Rzymsko Katolicki oraz Prawosławie z wyłączeniem figur do jedynie religijnych obrazów.

Advertisement